<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette skal du tænke over, når du vælger coach

Når du vælger coach, skal du ikke kun vælge ud fra, hvilken baggrund din coach har, men lige så meget ud fra din egen baggrund og den konkrete situation, du står i. Her får du en række råd om, hvad du bør overveje, når du som leder, executive eller medarbejder skal vælge coach.

Når du vælger coach, bør du ikke kun lytte til andres anbefalinger. Det er vigtigt også at gøre op med dig selv, hvilke kompetencer din coach skal besidde for at kunne coache dig bedst muligt.

Du kan eksempelvis spørge ind til coachens ”kørekort” til at gennemføre professionelle samtaler og undersøge, om coachen besidder den fornødne viden og uddannelse. 

Din coach behøver ikke være ekspert på det, du gerne vil tale om, men skal have nok faglig indsigt til, at han eller hun kan styrke dialogen mellem jer.  

Coaches med en akkrediteret uddannelse er eksamineret i at gennemføre samtaler, hvor fokuspersonens ønske med samtalen - og ikke det faglige indhold - er i fokus.

Derudover er det vigtigt at have din egen baggrund og specifikke situation in mente. Her er der stor forskel på, hvad du kan have brug for afhængigt af, om du er leder, executive eller medarbejder.

Er coachens baggrund relevant i forhold til din egen baggrund og situation, er der større sandsynlighed for, at I er et godt match, og du får et relevant udbytte af samtalerne.

Hvilken coach skal jeg vælge som leder?

Hvis du er leder, er det afgørende, at din coach besidder forretningsmæssig forståelse og kan sætte sig ind i, hvad der er på spil i et større perspektiv. Din coach bør desuden have ledererfaring eller uddannelse i ledelsesmæssige forhold, så vedkommende kan relatere sig til de udfordringer, du møder som leder.

Ønsker du sparring på konkrete interne forhold, kan du vælge at blive coachet internt af en person i HR. I disse tilfælde kan det netop være en fordel, at din coach kender organisationen godt.

I andre situationer kan du have brug for en mere neutral sparringspartner. Her vil det være mere relevant med en ekstern coach. Dette kan eksempelvis være, hvis dit tema vedrører din egen lederrolle eller emner af mere sårbar karakter.

I situationer som disse kan der være større behov for at kunne tale mere åbent omkring tingene. Dette vil være lettere med en person udefra, som du ikke efterfølgende møder i arbejdssammenhæng.

Hvis du skal coaches om temaer, der berører organisationens strategi og forretningsmæssige udvikling, kan der ligeledes være god grund til ikke at vende problematikker med organisationens interne folk. Her vil en ekstern coach give dig mulighed for at tale mere frit.

Hvilken coach skal jeg vælge som executive?

Er du executive, bør du altid vælge en coach uden for huset. Som topleder bliver du hele tiden målt og vejet, og det er dermed endnu vigtigere at have et frirum til at tale åbent.

Vælger du alligevel intern coaching, skal du være opmærksom på, at du ikke vil kunne forvente ærlig og åben feedback, idet personen, du sidder over for, vil være viklet ind i det organisationens liv og derudover kan være påvirket af sin egen situation.

Som executive har du brug for en coach, der ligesom dig selv har erfaring med topledelse og kan give dig et fagligt spejl. Din coach skal dermed besidde stor forretningsforståelse samt organisatorisk og strategisk indsigt for at kunne give dig relevant sparring eller rådgivning på højt niveau.

Hvilken coach skal jeg vælge som medarbejder?

Som medarbejder kan du enten blive tilbudt intern eller ekstern coaching alt efter det tema, du ønsker coaching på.

Ofte vil du i praksis blive bevilget coaching i tæt samråd med din leder, som har en form for interesse i den udvikling, du søger gennem coachingforløbet. Din coach skal derfor mestre samspillet mellem de tre parter: medarbejder, leder og coach.

Det er afgørende for dit udbytte af forløbet, at rammerne er klare, blandt andet med hensyn til coachens råderum i forhold til tilbagemelding til lederen, så der værnes om tilliden mellem dig og coachen.

Du kan læse mere om fordelene ved coaching her.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning