<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
AS3 coachinguddannelse

Medarbejderudvikling | Læs på 4 min

Dagbog del 3: Mine styrker og svagheder som coach

Stine Schou Kvistgaard

Hvordan forløber træningen på AS3’s coachinguddannelse? Om hvad der er svært, hvad der overrasker, og hvordan coaching hjælper til at opdage nyt land.

Dag 2 på AS3's coachinguddannelse

På dag 2 på coachinguddannelsen hersker der allerede en meget mere fri og løssluppen stemning.  Der lyder en summen og grinen rundt i lokalet i pauserne.

Fordi vi har coachet hinanden på ægte temaer og problemstillinger, og taget de første vaklende skridt som coaches, kender vi allerede hinanden lidt bedre nu. Det gør blandt andet, at folk i løbet af dagen udtrykker sig mere direkte om, hvad der er svært.

Det er rart at mærke den åbenhed. At der er tillid nok i rummet til, at man kan grine af sig selv og sine vanskeligheder. Det er nogle dejlige mennesker, tænker jeg, og jeg tror, vi har været heldige med sammensætningen på holdet.

At være på flere steder på én gang

Ligesom i går veksler formen mellem teori og praksis, og i løbet af dagen får vi igen trænet en hel del. Som udgangspunkt er vi blevet mere fortrolige med, hvad vi skal, når vi coacher. Men der bliver også fyldt flere begreber på, og kompleksiteten i coachingen stiger.

I løbet af dagen går det op for mig, hvor meget vægt, der skal lægges på at sikre rammerne for samtalen. Først og fremmest skal man have en klar aftale om, hvor man skal nå hen med samtalen, også kaldet personens ”bevægelsesønske”.

Dernæst er det vigtigt at starte og afslutte samtalen på en måde, der rammer samtalen rigtigt ind og sikrer et klart udbytte til sidst.

Endelig kan man være nødt til at afbryde personen undervejs for at sikre, at man er på rette vej i samtalen. Sidstnævnte kan være udfordrende for mig, da jeg er skolet i at være god til at lytte.

Al denne strukturerede meta-kommunikation har jeg ikke haft så meget in mente, og jeg bliver klar over, hvor mange niveauer, man skal kunne arbejde på på én gang. Måske havde jeg undervurderet coaching lidt her, hvis jeg skal være ærlig.

e-bog om coaching

Mine styrker og svagheder som coach

Mens jeg nu på den ene side bliver endnu mere ydmyg over for, hvad coaches kan, oplever jeg samtidig, hvor meget vi som deltagere allerede er i stand til efter så kort tid. Jeg ved det, fordi vi træner. Og træner igen.

På den ene side, kunne man ønske at have mere ro og tid til at øve sig ude i grupperne, end vi får i de korte sessioner, men på den anden side får vi en erfaring med at kunne nå rigtig langt på kort tid. Det øger selvtilliden i forhold til, at det er muligt at lære at mestre det.

Når jeg sidder i sessionerne, øver jeg mig især i at afdække ordentligt, hvad personen gerne vil have ud af samtalen, inden vi går i gang, og i at runde rigtigt af til sidst og spørge ind til, hvad personen tager med sig fra samtalen. Jeg øver mig også i at undersøge undervejs, om vi er på rette spor.

Da min force er at være til stede i nuet, er det i starten svært at have fokus på det processuelle samtidig. Her skal man pludselig have en bevidst opmærksomhed på to planer (eller flere) på en gang. I løbet af dagen, bliver det dog allerede en smule lettere.

Vores fokus for dagen er også at blive mere opmærksomme på at opfange fokuspersonens signaler, og hvordan vi skaber tillid i relationen ved at spejle det, personen siger.

Hvor jeg finder det let at registrere stemninger og kropssprog og - nærmest ubevidst - respondere på det, finder jeg det til gengæld rigtig svært at huske alle de formuleringer og informationer, jeg får fra den, jeg coacher. Det gør det ind imellem svært at spejle det, den anden fortæller, præcist nok, så vedkommende føler sig forstået. Dette er klart et arbejdspunkt for mig.

Av… Det gjorde ondt

Dag 2 byder også på en stærk oplevelse med at mærke effekten af coaching på egen krop, når man sidder på den anden side af bordet. Da jeg på et tidspunkt skal agere fokusperson, vælger jeg at blive coachet på et tema, hvor der er mere på spil personligt, end i de temaer, jeg tidligere har taget op: Jeg vil coaches på mit ønske om at blive bedre til ”at være på”, når jeg taler til en større forsamling.

Selv om samtalen med ”min coach” kun varer et kvarter, kommer vi hurtigt ind til kernen i det, der er svært, og jeg vrider mig lidt i stolen over at tale om det, der udfordrer mig i situationerne.

Det er både meget lærerigt for mig i forhold til mit tema, samtidig med at det giver mig en god forståelse for, hvordan det er at være i fokuspersonens sko. Jeg bliver igen imponeret over, hvor meget coaching kan i den henseende. Og hvor hurtigt det kan skabe ny og vigtig indsigt.

At opdage nyt land

Når jeg lige nu reflekterer over dagens oplevelser, slår det mig, hvordan den form for coaching, vi lærer, på én gang er struktureret og åben.

Jeg kan godt lide, at formen ikke er så styret, som jeg ved, at andre typer coaching er, hvor man har en fast, præ-defineret formel, man følger. Det passer godt til mig. Det giver flere muligheder for at bruge intuitionen og bevæge sig undervejs.

Vi skal ikke nå et bestemt resultat. Men vi kan opdage nyt land. Samtidig ligger der en vigtig struktur i denne tilgang, som er med til at drive samtalen fremad, hen imod personens bevægelsesønske, hvordan det end må udmønte sig til sidst.

Det har alt i alt været en dag med god energi, og jeg går opløftet fra Fanøgade kl. 17 sammen med en af de andre deltagere. Vi slutter dagen af med lidt mad og et glas vin på en god restaurant, før der skal slappes af og lades op på hotellet.

Dagens AHA-oplevelse: Hvor meget vi allerede kan, og hvor langt man kan nå i selv en kort coachingsession.

Arbejdspunkt: Jeg skal øve mig mere i at lagre de fakta og ord, fokuspersonen bruger, så jeg kan spejle personen mere præcist undervejs, så vedkommende føler sig bedre forstået.

Stine Schou Kvistgaard arbejder som selvstændig kommunikationsrådgiver og meditationsguide i firmaet FEEL Company.

Stine Schou Kvistgaard

Stine Schou Kvistgaard

Selvstændig kommunikations- og brandingrådgiver. Stine hjælper virksomheder med at udvikle deres forretning gennem kommunikation med et menneskeligt fokus. Hun driver desuden virksomheden FEEL Company, som tilbyder undervisning i meditation online og på fysiske meditationsforløb.

Forrige indlæg

Dagbog del 4: En fantastisk coachingsession

Næste indlæg

Dagbog del 5: Hvor meget kan jeg være mig selv som coach?

Kommenter indlægget