<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Voksenmobning på arbejdspladsen

Stress og trivsel | Læs på 3 min

Voksenmobning er et problem på flere arbejdspladser

Thomas Lange

Voksenmobning findes desværre på en række arbejdspladser. Hver 12. danske medarbejder har ifølge en undersøgelse oplevet det inden for det seneste år. Men hvad er voksenmobning egentlig, og i hvilke situationer er der tale mobning? Det kan du læse mere om i denne artikel.

Buksevand, skælsord og øgenavne hører til mobbesituationer, de fleste af os nok kan nikke genkendende til fra vores barndom. Desværre er det langt fra alle, der lægger mobning på hylden, når vi bliver voksne og udskifter klasselokale, frikvarterer og skolegård med tekøkkener, storrumskontorer og karriere.

Voksenmobning er nemlig udbredt på flere arbejdspladser, og næsten hver 12. danske medarbejder har inden for det seneste år været udsat for mobning. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvad er mobning på arbejdspladsen egentlig? 

Organisationspsykologisk konsulent hos AS3 Transition, Morten Gade Jensen, fortæller, at mobning kan komme til udtryk på mange forskellige måder:

"Hvis man er på en arbejdsplads med et udfordret psykisk arbejdsmiljø, der er præget af usikkerhed, vil små ting som at ens normale kop er væk eller, at man ikke blev inviteret med til en fødselsdag eller andre sociale arrangementer, kunne opleves som mobning," siger han.

Mobning kan derfor være svært at definere generelt, fordi der findes mange varianter og forståelser af begrebet.

"Men hvis den enkelte medarbejder føler sig groft chikaneret, er det mobning," forklarer Morten Gade Jensen, som også henviser til Arbejdstilsynets definition. Den lyder:

”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende." (….) De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Direkte og indirekte voksenmobning

I mit arbejde med stress og trivsel i AS3 Transition har jeg ofte erfaret, at mobning og chikane kan deles op i direkte og indirekte mobning.

Den direkte mobning er lettest at opdage, da den ofte giver sig udtryk som en verbal og tydelig konflikt.

Den direkte mobning kan være en samtale, der udvikler sig til en konflikt, hvor den ene part bliver krænket. Konflikter kan være meget synlige, fordi folk til tider faktisk råber og skriger ad hinanden. Denne type konflikt er som regel til at have med at gøre, da den er kendt. Dermed kan lederen foretage de nødvendige handlinger for at løse situationen.

Download stress guide - gratis e-bog


Det er imidletid noget sværere at se indirekte mobning. Det kan eksempelvis være den non-verbale mobning, hvor mobbeofferet bliver ignoreret.

Det kan også være i situationer, hvor kritik forbliver usagt og holdt nede med ironi eller sarkasme. Blandt andet er de sociale medier en kendt platform for mobning blandt medarbejdere.

Konfliktmobning og sexchikane mest udbredt

Ifølge Morten Gade Jensen findes der flere forskellige typer af mobning inden for psykologien, hvor konfliktmobning og sexchikane er blandt de mest udbredte.

Fælles for begge typer af mobning er, at de begynder i det små og så vokser sig større og større derfra. Det bliver dog kun til egentlig voksenmobning, hvis mobbeofferet ikke har mulighed for eller ikke formår at standse mobningen af egen kraft.

Morten Gade Jensen forklarer, at konfliktmobning ofte udspringer af en ganske almindelig uoverensstemmelse, der forbliver uløst og til sidst optrappes til en egentlig mobbesituation.

Mobning på arbejdspladsen er ofte personlig

Efterhånden som konflikten fortsætter, flytter konflikten sig fra den oprindelige sag og bliver mere personlig, forklarer Morten Gade Jensen:

"Det kan være en tilfældig person, som bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere kolleger på arbejdspladsen, hvor mobbeofferet er uskyldigt i sammenhængen," siger han og fortæller, at nyansatte oftest er dem, der oplever mobning.

Thomas Lange

Thomas Lange

Erhvervspsykolog samt trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Har tidligere arbejdet med intern ledelsesudvikling for Roskilde Festival, som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi.

Forrige indlæg

Sådan skal en god coach være

Næste indlæg

”Det virker bedre, når et menneske rækker ud til et andet. Specielt på sociale medier.”

Kommenter indlægget