<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Fælles sprog skaber trivsel

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Trivsel: Fælles sprog skaber fælles fokus

Thomas Lange

Skal trivsel have optimale arbejdsforhold, må kommunikationen om trivsel også have det. Den succesfulde trivselsindsats hviler derfor på samarbejde i hvert led af processen. 

Dermed bliver det afgørende, at både topledere, ledere, HR, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere taler samme sprog, når de taler om trivsel.

Kommunikationen mellem organisationens forskellige lag og grupper skal være kendetegnet ved, at de anvender de samme begreber og redskaber. Vigtigst af alt er det dog, at de anvender dem på den samme måde og med den samme forståelse.

Samarbejdets succes sikres derfor ved, at også kommunikationen om trivsel bliver en del af den strategiske rammesætning.

Fælles forståelse skaber retning mod trivsel

For at sikre en fælles forståelse for virksomhedens trivselsindsats må topledelsen både definere, hvilke begreber virksomheden anvender, og hvad de betyder.

Det skal være tydeligt, hvad virksomheden mener stress er, men også, hvad stress ikke er. Travlhed og stress er ikke det samme, så der skal tegnes tydelige linjer mellem de 2 begreber.

Det skal også være klart formuleret, hvad trivsel er for både den enkelte medarbejder, gruppen og hele virksomheden. Hvis den samlede organisation har forskellige idéer om trivsel, så arbejder de mod forskellige mål.

Download stress guide - gratis e-bog

Hvilke redskaber skal anvendes om trivsel? 

En stor del af den strategiske rammesætning er at beslutte, hvilke redskaber der skal benyttes. Lige så vigtigt er det dog at beslutte, hvilke der ikke skal.

For mange redskaber vil skabe forvirring om trivselsprocessen og i sidste ende modarbejde den. Det er vigtigere at have færre og nyttige redskaber, som har en betydning for alle ledere og medarbejdere.

Redskaber, der kan understøtte trivselsindsatsen kan være fastlagte dialoger om trivsel, visuelle modeller til at måle trivsel eller en tydeligt defineret trivselskultur.

Det er ikke redskabet i sig selv, der er afgørende, men den samlede organisations tilknytning til og accept af det valgte redskab.

Fælles fokus styrker trivselsprocessen

Trivsel er et fælles ansvar og skal derfor som projekt forankres i fælleskabet. Udviklingen af et fælles sprog om trivsel og en fælles tilgang til, hvordan trivsel gribes an, kan styrke processen og skabe et fælles fokus for hele virksomheden.

Det fælles fokus understøtter ikke alene trivslen, men understøtter også muligheden for at vedligeholde eller endda øge performance.

Thomas Lange

Thomas Lange

Erhvervspsykolog samt trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Har tidligere arbejdet med intern ledelsesudvikling for Roskilde Festival, som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi.

Forrige indlæg

Kender du også Kurt?  'Over-performeren', der arbejder hele tiden?

Næste indlæg

Outplacement-udbyder: Sådan vælger du den rigtige

Kommenter indlægget