<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tal sammen på arbejdet: Feedback skaber trivsel og bedre performance

På enhver arbejdsplads er det vigtigt at tale åbent om de forhold, der vedrører arbejdsmiljøet. En god feedback-kultur er nemlig et af de elementer, der sikrer tillid og dermed øger både trivsel og performance.

Hvis du som leder skal have et indgående kendskab til dine medarbejderes arbejdssituation, er det vigtigt, at I på jeres arbejdsplads får skabt en åben samtalekultur.

Der skal nemlig være plads til diskutere både professionelle og personlige forhold, fordi både arbejds- og privatliv har indflydelse på den enkeltes trivsel og performance.

I skal med andre ord sørge for at få skabt en feedback-kultur, hvor der er plads til både anerkendelse og kritik.

Feedback kræver og skaber tillid

En feedback-kultur kræver først og fremmest, at medarbejderne nærer stor tillid til den nærmeste leder.

Medarbejderen skal have tillid til, at han eller hun bliver mødt med både professionalitet og forståelse og åbent kan fortælle om sine udfordringer på arbejdspladsen, uden at det får utilsigtede konsekvenser, medfører urimelige svadaer eller løftede pegefingrer.

Hvis den tillid er til stede, fjerner den automatisk meget af den tvivl og usikkerhed, den enkelte kan have i forhold til sin arbejdssituation.

En god og åben samtalekultur, hvor det at give respons er i højsædet, er også i sig selv et redskab, der kan skabe mere tillid mellem leder og medarbejder.

Det gode, psykiske arbejdsmiljø, hvor medarbejderen føler sig tryg nok til at italesætte manglende performance på arbejdspladsen over for både ledere og andre medarbejdere, udbygger med andre ord tilliden på arbejdspladsen.

New Call-to-action

Tillid øger trivsel og performance

Netop tillid er en afgørende del af en succesfuld trivselsproces.

Når den enkelte har tilid til, at topledelsen, ledere og andre medarbejdere også arbejder aktivt for et bedre psykisk arbejdsmiljø, skaber et miljø, hvor den gode trivsel udvikles yderligere hele tiden.

Hvis medarbejderne har tillid til deres arbejdsplads og deres nærmeste leder, vil mange af deres bekymringer også  forsvinde.

Og det giver i sidste ende en meget bedre performance. For medarbejdere, der hele tiden går og bekymrer sig om deres arbejdssituation, bruger mindre tid på at koncentrere sig om deres arbejde.

I industrien udgør en stor bekymringsbyrde endvidere en markant sikkerhedsrisiko, da det kan fjerne opmærksomheden i farlige arbejdsprocesser.

Så samlet set har en god feedback-kultur positiv afsmitning på flere områder: Når du giver en god tilbagemelding til en medarbejder, er det ikke kun med til at skabe tillid, men også trivsel og bedre performance.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.