<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan bruger du motivation til at skabe trivsel for dine medarbejdere

Hvis du som leder vil skabe trivsel på sin arbejdsplads, er det afgørende at vide, hvad der driver ens medarbejdere. I dette indlæg ser vi nærmere på to typer af motivation, og hvordan du som leder kan bruge dem.

Den indre og den ydre er to forskellige typer af motivation, der tales meget om inden for motivationsteori. Men det er ikke kun i forelæsningslokaler, at det har betydning at kende forskel på de to. Ledere, som vil motivere deres medarbejdere på en holdbar måde, har brug for at vide, hvilke redskaber der er til rådighed.

Trivsel og motivation er nemlig tæt forbundet. Hvis medarbejderne motiveres på den rigtige måde, får de et langt mere tilfredsstillende arbejdsliv og kan præstere bedre på den lange bane.

Indre motivation

Den indre motivation vedrører oplevelser som at føle, at der er en større mening med den opgave, man løser. Den indre motivation kan også være glæden ved at løse en opgave på en måde, medarbejderen føler sig særligt kvalificeret til. Det kan også være tilfredsstillelsen ved at løse en opgave i et optimalt samarbejde med sine kolleger.

Den indre motivation kan eksempelvis være til stede, når medarbejderen oplever, at en løst opgave kommer andre til gavn. Følelsen bidrager til en oplevelse af, at arbejdet er meningsfyldt.

Ydre motivation

Den ydre motivation er mere konkurrencebetonet og handler ofte om at præstere, opnå anerkendelse eller at blive set af sin leder. Dog kan den også tage udgangspunkt i en frygt for at tabe, miste en bonus eller kollegaernes misbilligende blikke.

Nogle ledere tror måske også, at de styrker den ydre motivation ved at stille medarbejderen højere løn eller bonus i udsigt, men det er faktisk en fejlagtig antagelse. Nyere forskning viser nemlig, at disse elementer ikke styrker motivationen yderligere.

New Call-to-action

Den holdbare motivation

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på, om hver enkelt medarbejder er optaget af indre eller ydre motivation. Den ydre motivation kan være en opslidende tilstand at være i og kan på længere sigt udvikle sig til stress.

Den indre motivation handler om tilfredsstillelsen ved et meningsfyldt stykke arbejde - eller glæden ved en optimal arbejdsproces. Det er på sigt selvfølgelig langt mere holdbart end frygt.

Som leder skal du forholde dig til, hvad der motiverer dine medarbejdere i hverdagen. I nogle tilfælde er den ydre motivation til stede, men det bør være undtagelsen frem for reglen. Indre motivation er vejen til energiske og ambitiøse medarbejdere, der samtidig trives.

Den indre motivation er dog ikke noget decideret værn mod stress og mistrivsel. Medarbejdere kan brænde så meget for et stykke arbejde, at de lider overlast. Derfor skal både medarbejdere og ledere huske at lytte til kroppens signaler. Uanset hvad, der motiverer dem.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.