<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

Stress og dårlig ledelse hænger sammen

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Der er ofte en forbindelse mellem dårlig ledelse og stress

Thomas Lange

Stress og ledelse hænger tæt sammen, og ofte skyldes stress, at ledere ikke kender deres medarbejdere godt nok eller stiller for høje krav til dem. 

Hjertebanken, hukommelsesbesvær og træthed er blandt symptomerne på stress. Det har ifølge Stressforeningen ramt knap en halv million danskere, koster sygemeldinger på arbejdspladserne og skyldes ofte et dårligt arbejdsmiljø forårsaget af mangelfuld ledelse.

Det er derfor ledelsens opgave at skabe rammerne for god trivsel, og som leder har du en stor del af ansvaret for arbejdskulturen i din afdeling. Manglende overblik og ledere, der ikke lytter og stiller for høje krav, er medvirkende til at skabe udbrændte og stressede medarbejdere. 

Medarbejderne skal føle sig trygge i forhold til at dele sine udfordringer med sin leder. Hvis trygheden ikke er tilstede, og medarbejderen ikke får mulighed for at tale om sine bekymringer, hober de sig op og bliver en trussel for ens velbefindende. 

Stress og mistrivsel koster mange penge

Gode, nærværende ledere er dog mange steder en mangelvare, og det bliver langt fra nemmere at have en ledelse med overskud.

Ifølge en undersøgelse blandt 200 ledere som Analyse Danmark har foretaget for AS3 Transition, svarer knap halvdelen, at de forventer et stigende arbejdspres hos deres medarbejdere. Samtidig har lederne et ønske om at skabe bedre trivsel hos deres medarbejdere. 

En virksomhed skal som minimum have en retning og et mål for deres arbejdsmiljø, og lederne skal være i stand til at kunne arbejde med forskellige typer af mennesker. Det er vigtigt at ledelsen stiller krav, der stemmer overens med medarbejdernes ressourcer. 

Spørgsmålet er i virkeligheden om virksomheder og organisationer overhovedet har råd til ikke at sætte trivsel på dagsordenen for at forebygge stress.

Det koster nemlig op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder, viser tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed.

En nærværende leder er midlet mod stress

Det er ikke nok, at ledere blot tager en løs snak med medarbejderne ved kaffeautomaten. Lederen skal i også vise, at han eller hun er interesseret i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Det skal gøres helt klart for medarbejderne, at lederen faktisk ønsker, at medarbejderne har det godt og trives. 

Her er det eksempelvis vigtigt, at lederne kender sine medarbejdere og kan spørge ind til konkrete arbejdsopgaver og personlige udfordringer på hjemmefronten - hvilket ikke er det samme som at sige, at forholdet skal blive privat.

Men ved at kende sine medarbejdere godt ved lederen også, hvilke ressourcer hver enkelt medarbejder har og dermed, hvilke krav de kan stille til dem.

Gennemgår en medarbejder eksempelvis en skilsmisse, vil vedkommende have færre ressourcer, og det vil være det forkerte tidspunkt for nye krav.

Skab en vision for jeres arbejdsmiljø

Det kan lyde nemt, at ledelsen skal være nærværende, men det er det langt fra. Når tempoet er højt, er lederen måske ikke den rollemodel, han eller hun kunne eller ønsker at være, og det kan have en negativ effekt på arbejdsmiljøet.

Der bør derfor være nogle klare rammer for trivslen på den enkelte arbejdsplads.

Topledelsen skal udstikke rammerne for, hvad virksomheden vil med det psykiske arbejdsmiljø. Der skal være en vision for dette mål og en ambition om, hvad man vil.

 

Thomas Lange

Thomas Lange

Uddannet psykolog. Har arbejdet som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi samt praktikant hos Implement Consulting Group. Er i dag Trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Arbejder sideløbende for Roskilde Festival i teamet bag organisationens interne ledelsesudvikling, Roskilde Leadership Lab.

Forrige indlæg

”Det virker bedre, når et menneske rækker ud til et andet. Specielt på sociale medier.”

Næste indlæg

Dagbog del 1: To øjenåbnere i mødet med AS3’s coachinguddannelse

Kommenter indlægget