<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Atea-chef: ”Vi ser flere henvendelser til vores stress-hotline. Det er faktisk positivt”

It-virksomheden Atea har gennem et halvt år haft fokus på mental trivsel. Det har fjernet berøringsangsten for at tale om stress. I dag er det blevet legalt at bede om hjælp eller søge et godt råd hos virksomhedens stress-hotline.

Èt stresstilfælde er altid ét for meget. Det er hverken sundt for virksomheden eller den person, det rammer. Men for langt de fleste arbejdsgivere har det vist sig nærmest umuligt at eliminere risikoen for, at en eller flere medarbejdere på et tidspunkt rammes af stress.

En nul-stress-politik var da heller ikke intentionen, da it-virksomheden Atea i første halvår af 2019 satte mental trivsel på agendaen blandt sine godt 1500 danske ansatte. Det fortæller Senior Vice President i HR & Communications hos Atea, Annette Otto.

”Det var ikke fordi, at antallet af stresstilfælde eller personer med nærved stress i vores medarbejderstab på det tidspunkt var påfaldende. Men gennem flere år har vi været i gang med en større indsats, og her var det helt naturligt, at vi også i en periode fokuserede på mental trivsel,” forklarer hun.

Helt tilbage i 2016 satte Atea gang i sundhedsindsatsen under navnet ”Energi i hverdagen”. Målet var at give inspiration til og skabe rammer for, at virksomhedens medarbejdere i højere grad kunne blive fysisk, psykisk og socialt energiske.

”Dengang så vi ud over organisation og stillede os selv spørgsmålet: ’Er vores sundhedstilstand dér, hvor vi gerne vil have den?’ Det var egentlig ikke fordi, vores medarbejderes sundhed på det tidspunkt var dårligere end det, vi så i befolkningen generelt. Slet ikke. Men vi havde alligevel en idé om, at der var nogle elementer, vi godt kunne forbedre,” siger Annette Otto.

For ikke at skabe modstand valgte Ateas ledelse at bruge ordet ’energi’ frem for ’sundhed’, da de i sin tid skulle navngive projektet.

”Vi definerer jo sundhed forskelligt fra person til person. Hvad der er sundt for mig, behøver ikke være sundt for min kollega. Det er jo bestemt ikke alle, der eksempelvis forbinder sundhed med at løbe et maraton. Energi opfattes derimod positivt af de fleste.”

Fanger stress i opløbet

Undervejs i projekt ”Energi i hverdagen” har Ateas HR-afdeling fokuseret på forskellige temaer, eksempelvis søvn, kost og motion.  

”I første halvår af 2019 var vi så kommet til mental trivsel, og det fokus har efterfølgende skabt en helt ny kultur i vores virksomhed. Medarbejderne tør nu tale åbent såvel med hinanden som nærmeste leder om, hvordan de har det på jobbet,” forklarer Annette Otto.

Virksomhedens fokus på mental trivsel sluttede officielt i forbindelse med sommerferien 2019, og med trivselsindsatsen på behørig afstand burde Annette Otto i dag kunne konstatere en stigende trivsel og et faldende sygefravær. Men ingen af delene har vist sig at være tilfældet.

”Vi måler jævnligt trivslen blandt vores medarbejdere. Og der har ikke været nogen væsentlige udsving i sidste halvdel af 2019, hverken positivt eller negativt. Vores sygefravær er stort set også uændret,” forklarer hun.

Set fra sidelinjen burde Annette Otto være skuffet over det resultat, men hun mener alligevel, at trivselsindsatsen har været arbejdet værd.

”I HR får vi nemlig meldinger om, at den stress-hotline, vores medarbejdere kan benytte gennem sundhedsforsikringen, får flere henvendelser end tidligere. Der er altså blevet legalt at bede om et godt råd, hvis du føler dig presset eller mærker nærved stress,” siger Annette Otto og uddyber:

”Det er faktisk positivt i mine øjne. Da vores sygefravær i perioden samtidig ikke er steget, tyder det altså på, at vores medarbejdere er blevet mere opmærksomme på egen trivsel og gør noget aktivt, hvis den er udfordret. Og desto flere potentielle stresstilfælde vi kan medvirke til at fange i opløbet, desto bedre.”

Læs også
Den dag, Louise gik ned i tid, gik hun ned med stress

Forankret i topledelsen

Annette Otto mærker også en helt anden bevidsthed om den mentale trivsel, når hun i dag besøger en af Ateas fem lokationer i Danmark. 

”Vi har brugt en del energi på at gøre det klart for alle ansatte, at arbejdet med at skabe god trivsel på vores arbejdsplads er et fælles ansvar. Fra ledelsens side kan vi selvfølgelig gøre noget, men ikke alt. Den enkelte bliver også nødt til at yde en indsats,” siger hun.

Tidligere oplevede hun ellers ofte den noget fastlåste holdning, at enhver trivselsindsats udelukkende var topledelsens ansvar. Da mental trivsel skulle på agendaen i starten af 2019, var der derfor brug for en anden tilgang for at få medarbejderne med på vognen.

”Vi startede simpelthen med at lave en intern video, hvor vores CEO Morten Felding gik på og fortalte om, hvad initiativet indebar – og hvor vigtigt det var, at alle bidrog til at skabe god trivsel hos Atea. Han fortalte også om, hvad god trivsel var i hans verden.”

Denne video var ifølge Annette Otto med til at kickstarte projektet, for derefter var det ikke svært at få folk til at deltage i de forskellige trivselsarrangementer.

”Det, at topledelsen gik ind i sagen, har været stærkt medvirkende til, at vores ansatte har følt ejerskab fra starten. De fleste medarbejdere indså, at trivselsinitiativet faktisk var sat i søen for deres eget bedste,” siger hun.

Træning i trafiklys

Og der har været en masse trivselsaktiviteter at deltage i for såvel ledere som medarbejdere. I første omgang rettede HR fokus på lederstaben, der af to omgange kom på skolebænken:

”Først blev lederne undervist i, hvordan de spotter stress. De fik bl.a. konkret viden om, hvilke symptomer de altid skal holde øje med,” siger Annette Otto. 

På det andet ledertræningsmodul blev de introduceret til et trafiklys-værktøj. Farverne rød, gul og grøn fik pludselig en helt ny betydning.

”Med trafiklyset har lederen i dag en ramme at tale ud fra, når han eller hun sammen med en medarbejder skal se på de konkrete opgaver i forhold til den enkeltes ressourcer. Værktøjet giver nemlig mulighed for at tale om en given opgave alt efter, hvordan den føles nede i maven på medarbejderen – og ikke hvordan den umiddelbart ser ud på papiret.”

Når leder og medarbejder i dag sidder med trafiklyset foran sig, listes alle opgaver, medarbejderen har på sin arbejdsbeskrivelse.

”Hvis en bestemt opgave giver medarbejderen uro i maven, ja, så er det en rød opgave. Så lyser trafiklyset rødt, og så skal medarbejderen ikke løse den det næste stykke tid, hvis han eller hun lige nu føler sig presset eller mærker et snert af stress,” siger Annette Otto.

Læs også
Forebyg stress - sådan undgår du mistrivsel på arbejdspladsen

Fokus på medarbejderne – og deres familier

Ateas medarbejdere er også blevet tilbudt – dog kun af frivillighedens vej – at deltage i forskellige seminarer og workshops med mental trivsel som omdrejningspunkt.

”Rigtig mange har deltaget. Vi kommunikerede også rigtigt meget om de forskellige tilbud, så det har været svært at undgå at høre om dem. Og heldigvis har de fleste kunnet se idéen med at få inspiration og viden om egen trivsel,” fortæller Annette Otto.

Ligesom lederne har medarbejderne kunnet deltage i to forskellige kursusforløb, hvor det første handlede om, hvad stress eller nærved stress egentlig er for en størrelse.

”Det andet forløb kaldte vi ’personlig bæredygtighed’. Her fik medarbejderne inspiration til, hvordan de hver især kan modvirke stress og fastholde den gode trivsel i hverdagen.”

Derudover har alle Ateas ansatte - hvis de ville - kunnet deltage i mindfulness og yoga, ligesom virksomheden for første gang trådte ind i privatsfæren og tilbød lørdagsseancen ”Familien i balance”.

”Her fokuserede vi primært på, hvordan du skaber ro i et hjem med teenagere. Vi ved, at mange unge i dag har en snert af stress, og hvis dine børn ikke trives, påvirker det også din egen trivsel. Så på dette seminar kunne deltagerne – såvel voksne som børn – få inspiration til, hvordan de skaber og fastholder god trivsel i hele familien.”

Stress er ikke længere et tabu

Hvis du i dag går en tur på et af Ateas kontorer, vil du formentlig kunne opleve en eller flere medarbejdere, der lægger puslespil. En beskæftigelse, der normalt ikke synes at høre hjemme i den toptunede it-verden.

”Forskning viser imidlertid, at når du lægger puslespil, så stresser hjernen af. Samtidig ved vi, at alle har brug for pauser i løbet af en arbejdsdag. Du kan ikke performe otte timer i træk. Derfor må vores medarbejdere gerne lægge puslespil, når de har brug for en pause,” siger Annette Otto.

De nødvendige og nu tilladte pauser er ikke det eneste, der er kommet på agendaen hos Atea. I dag går snakken også mere frit, når emnet er stress.

”Tidligere var det intet problem at sige, at du havde travlt. Men var du stresset, sagde du det derimod ikke til nogen. Sådan er det dog ikke længere,” siger Annette Otto.  

Aftabuiseringen af stress hos Atea fik også et gevaldigt rygstød, da det undervejs i trivselsindsatsen lykkedes at få en række ansatte – både med og uden lederansvar – til at stille sig frem på video og fortælle om dengang, de selv blev ramt af stress.

”Stress kan jo ramme alle uanset niveau og rolle. Og ja, det er svært at tale om. Men det fokus, vi satte på mental trivsel i 2019, har efterladt os med en kultur, hvor det i dag er mere legalt at italesætte.”

Annette Otto, Atea copy
Annette Otto, Senior Vice President i HR & Communications, Atea

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition