<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arbejdsmiljøchef: ”Der er brug for forandringsparate medarbejdere”

Finanssektoren står foran store forandringer. Digitalisering og automatisering ændrer nogle arbejdsfunktioner og sender andre i graven. Det stiller krav til medarbejderne. De skal omstille sig. For de kvalifikationer, der er gangbare i dag, er forældede i morgen.

Der er sikkert en del medarbejdere på det danske arbejdsmarked, der i disse år har svært ved at vide, om de skal grine eller græde? En ny rapport fra McKinsey Global Institute forudser nemlig, at næsten halvdelen af de job, vi kender i dag, er automatiseret inden 2055. Digitaliseringsbølgen nærmest skyller henover hovedet på de fleste, og ingen brancher synes at gå fri.

Finanssektoren i Danmark oplever allerede de første digitale bølgeskvulp. Kunstig intelligens er på vej til at overtage en række arbejdsfunktioner i landets banker og sparekasser, pensions- og forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

”Skal vi alle erstattes af robotter?”, er der nok en del medarbejdere i branchen, der tænker. Nej, lyder svaret fra arbejdsmiljøchef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Hans Jørgen Steffensen. Men han ser en udvikling, der kræver en ganske bestemt type medarbejdere.

”Gode, faglige kvalifikationer betyder i dag ikke ret meget, hvis medarbejderen ikke samtidig er forandringsparat. Så enkelt er det. Alle ansatte skal være klar til at hoppe med på digitaliseringsvognen. I de kommende år vil de nemlig helt sikkert blive mødt af krav om kompetenceudvikling eller opkvalificering. Og hvis de ikke er klar til det, så er de næppe ansat i finanssektoren på sigt,” forklarer han.

Alting skal være smartere

Arbejdsmiljøchefen vurderer, at den traditionelle bankmand eller forsikringssælger, dem, som den almindelige kunde har lært at kende gennem de seneste 20 år, kommer til at ændre udseende i de kommende år.    

”Medarbejderne i finanssektoren skal gøre deres arbejde smartere. Det er et krav. De skal først og fremmest vænne sig til at møde kunderne på nye måder. Eksempelvis bliver mange af fremtidens kundemøder virtuelle og kommer til at foregå gennem forskellige online-universer.”

”Samtidig bliver kunderne mere og mere specifikke i deres ønsker til rådgiveren. Kunderne vil have en problemfri dialog på alle tider af døgnet. De forventer, at frontmedarbejdere kan træffe hurtige og selvstændige beslutninger, og de forventer, at de selv kan sætte et personligt præg på produkter og services. Det betyder, at den enkelte medarbejder skal være endnu mere specialiseret, end de er i dag,” siger Hans Jørgen Steffensen.

Også på en anden, ikke-digital front sker der en udvikling, der skærper kravene til finanssektorens medarbejdere.

”Der kommer løbende flere reguleringer og ændrede lovkrav fra enten Folketinget eller EU, og dem skal medarbejderen også holde sig opdateret på. Og det er faktisk en ganske stor opgave,” siger Hans Jørgen Steffensen.

Presset vil stige i fremtiden

Den teknologiske udvikling sammenholdt med et stigende antal lovkrav vil ifølge Hans Jørgen Steffensen lægge et større pres på de ansatte i finanssektoren.

”Forandringer i form af ændrede strukturer eller arbejdsopgaver opleves forskelligt fra person til person. Det, der er positivt for en medarbejder, opleves negativt af en anden. Så nogle vil givet opleve et større pres end andre. Men generelt er det nok sådan, at arbejds- og forventningspresset på medarbejderne i finanssektoren kommer til at stige i de kommende år,” mener han.

Det spørgsmål, som mange medarbejdere i finanssektoren samtidig stiller sig, er, om denne udvikling går udover arbejdsmiljøet? Et arbejdsmiljø, der gennem en lang årrække ellers har haft et ganske godt ry.

”Vi har jo flere undersøgelser fra de senere år, der fortæller, at sygefraværet i finanssektoren generelt er mindre end det, man oplever hos ansatte i brancher under Dansk Arbejdsgiverforening samt på statslige, kommunale og regionale arbejdspladser,” siger Hans Jørgen Steffensen.

Det samme viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her fremgår det, at finanssektoren ikke har de helt store arbejdsmiljøproblemer at slås med i forhold til sammenlignelige brancher.

”Og jeg forventer, at finanssektoren kan bibeholde et godt, psykisk arbejdsmiljø, selvom der er udsigt til stigende pres,” vurderer Hans Jørgen Steffensen.

Download stress guide - gratis e-bog

Et topprioriteret område

Denne forudsigelse bygger han på, at både virksomheder og fagforeninger i sektoren er meget opmærksomme på at sikre medarbejdernes trivsel.

”Jeg ser flere og flere virksomheder i finanssektoren, der bruger ret store ressourcer, menneskelige som økonomiske, på aktiviteter, der skaber bedre trivsel. Virksomhederne hjælper eksempelvis deres medarbejdere til at leve sundere, få mere motion og flere tilbyder også hjælp eller coaching, så medarbejderen kan skabe en bedre balance mellem arbejds- og privatliv,” forklarer Hans Jørgen Steffensen.

Disse tiltag sker på et tidspunkt, hvor det danske arbejdsmarked ellers udvikler sig i en kedelig retning; flere og flere oplever ubalance mellem de krav, de bliver mødt af på arbejdspladsen, og den tid og de ressourcer, de har til rådighed.

”Og finanssektoren er heller ikke gået fri af at have et stigende antal sygemeldinger på grund af stress. Men selvom presset kommer til at stige i den kommende år, forventer jeg ikke nogen nævneværdig vækst i antallet af langtidssygemeldinger i finanssektoren - simpelthen fordi, virksomhederne netop nu har mere fokus på at skabe god trivsel end nogensinde før,” fortæller Hans Jørgen Steffensen.  

Et stabilt antal ansatte  

Set fra et medarbejdersynspunkt er det naturligvis vigtigt, at arbejdsmiljøet ikke lider skade på grund af et stigende arbejdspres i sektoren. Noget andet er jobsikkerhed. For bliver der fortsat brug for det samme antal ansatte i en branche, der i den grad udfordres af øget digitalisering og ændrede lovkrav?

”Ja, det er min umiddelbare vurdering,” siger Hans Jørgen Steffensen og uddyber:

”Samlet set har finanssektoren ligget på et ret stabilt antal ansatte i mange år. Der har godt nok været nogle virksomheder, specielt pengeinstitutter, som under finanskrisen måtte opsige en del medarbejdere, men hos pensions- og forsikringsselskaber har der til gengæld været en meget stabil beskæftigelse."

"Og sektorens it-virksomheder har i de senere år faktisk øget antallet af ansatte. Med andre ord har de opsigelsesrunder, som sektoren har været gennem inden for de senere år, været mere konjunkturbestemte end direkte følger af øget digitalisering.”

Læs også: Velkommen til McDonald's - vi er nu digitale

Der er med andre ord ikke grund til at frygte masse-arbejdsløshed i sektoren. Men de forskellige forandringer kommer alligevel til at sætte spor på arbejdsstyrken i finanssektoren. Ifølge Hans Jørgen Steffensen vil der opstå efterspørgsel efter andre typer af medarbejdere.

”Der bliver helt sikkert brug for medarbejdere med nogle andre kvalifikationer end dem, vi har været vant til at se i finanssektoren,” forklarer han.

Arbejdsmiljøchefen nævner blandt andet, at antallet af it-folk i hele sektoren kommer til at stige markant i takt med den teknologiske udvikling.

”Samtidig er der andre grupper af medarbejdere, fx kassemedarbejdere og bankbetjente, som tiden løber fra, da vi går mod et mere kontantløst samfund. Så der vil helt sikkert ske forskydninger i medarbejderstaben i de enkelte underbrancher indenfor sektoren.”

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition