<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

8 råd til at undgå mobning på arbejdspladsen

Voksenmobning finder sted på danske arbejdspladser. Her er 8 råd til at nedbringe og forebygge risikoen for mobning på din arbejdsplads.

1: Prioriter et godt arbejdsmiljø

Mobning er ofte et udtryk for, at der er noget galt med arbejdsmiljøet. For at forebygge mobbesituationer skal virksomheden eller organisationen derfor løbende arbejde med at optimere arbejdsmiljøet og tilpasse de enkelte afdelingers situation.

Videnscenter for Arbejdsmiljø opfordrer desuden til, at det er hele afdelinger, der arbejder sammen om et godt arbejdsmiljø: ”Uanset hvor omfattende en indsats, I ønsker på arbejdspladsen, er det afgørende, at alle er med og tager ansvar for at gennemføre aktiviteterne.”

2: Forandringer skal være meningsfulde

Forandringer kan særligt give anledning til voksenmobning, fordi forandringer kan medføre usikkerhed. Forandringer kan eksempelvis være i form af organisatoriske ændringer, mange nye medarbejdere eller implementering af nye systemer i en i forvejen travl hverdag.

Det er særligt vigtigt, at forandringerne giver mening for hver enkelt medarbejder, der bliver påvirket af ændringen. Derfor er det nødvendigt, at virksomhedens grundigt overvejer grundlaget for forandringerne.

3: Tag hånd om nye

Nye medarbejdere kan godt påvirke arbejdsmiljøet. De nuværende medarbejdere kan føle utryghed i forhold den nye, som måske virker stærkere end dem selv og derfor kan ses som en trussel. Nye medarbejdere kan også være usikre på faglighed og ende nederst i et uudtalt hierarki, hvorfra det kan være ganske svært at komme op igen. Begge situationer kan give anledning til chikane og konflikter.

4: Leder, kend dine medarbejdere

Det er vigtigt, at man som leder har et godt kendskab til alle sine medarbejdere, så lederen løbende kan justere arbejdsopgaverne til den enkelte. Desuden skal der være stort fokus på kerneopgaverne, så medarbejderne oplever mening i sit arbejde. 

5: Stop konflikter 

Med et indgående kendskab til sine medarbejdere vil det også være lettere at stoppe konflikter i opløbet, før de vokser sig store og bliver til chikane.

Download stress guide - gratis e-bog

6: Lyt til kritik

Kritik er ofte fagligt funderet og bør tages alvorligt – så længe det ikke er almindeligt hverdagsbrok. Kritik kan bidrage til at sikre trivslen og rumme værdifuld viden for organisationen, der gør det muligt at skabe bedre problemløsninger i fremtiden.

Det er først og fremmest vigtigt, at man som leder er tydelig i forhold til opgavetildeling og forklarer hvorfor opgaven havner, hvor den gør. Hvis der så er fagligt funderede indvendinger fra en medarbejder, er det afgørende at lytte og gå i dialog for at undgå, at opgaven bliver til en frustration. 

7: Udvid kompetencer i konflikthåndtering

For at en leder kan gribe ind i konflikter, kan det være nødvendigt med efteruddannelse. Der findes mange kurser i ledelse og konflikthåndtering, som kan være meget værdifulde.

8: Lav en mobbepolitik

Tag eksempelvis udgangspunkt i Videnscenter for Arbejdsmiljøs 9 anbefalinger til indholdet af en mobbepolitik, som findes på deres hjemmeside. 

Nogle vælger at kombinere en mobbepolitik med nul-tolerance over for mobning, hvilket betyder, at man kan blive afskediget, hvis man mobber. Det må være op til den enkelte organisation, om man vil gå så vidt.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.