<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flex din ledelsesstil og ram rigtigt hver gang

Hvis dit eneste værktøj er en hammer, ser du alle problemer som søm. Og hvis du kun formår at lede på én måde, vil du i mange situationer ramme helt forkert. Bliv klogere på Golemans 6 ledelsesstile og få inspiration til din egen ledelsespraksis. 

Situationsbestemt ledelse handler om din evne til at tilpasse din ledelse til en given omstændighed eller opgave, ikke på dine ledelsesmæssige færdigheder.

I denne artikel får du indblik i de seks ledelsesstile defineret af psykologen Daniel Goleman, og blik for hvornår de hver især er mest eller mindst egnede. Jeg deler også inspiration til, hvilke ’værktøjer’ i værktøjskassen du bør gribe efter, alt efter hvilken situation, du og organisationen står i.

Spoiler alert: Der er ikke én ledelsesstil, der passer til alle. En af de vigtigste egenskaber ved en dygtig leder er nemlig følelsesmæssig intelligens – at vide, hvornår du skal bruge hvilken stil.  

Hvis dit eneste værktøj er en hammer, ser du alle problemer som søm

Jeg møder af og til ledere, som har en meget fastlåst fortælling om dem selv som ledere. ”Jeg er sådan en meget tydelig leder”, eller ”Jeg er meget demokratisk og inddragende i min ledelsesstil”.  

Der er sådan set ikke noget galt i at have en fortælling om dig selv som leder. Faktisk er det som udgangspunkt sundt at være både bevidst og tydelig omkring, hvem man er, og hvad man kan.  

Men det bliver problematisk, hvis den ’tydelige’ leder altid udøver autoritær ledelse, fordi det er blevet et ufravigeligt modus operandi. Eller hvis den ‘relationelle’ leder ikke formår at træde i karakter, når afgørende beslutninger skal træffes.  

For hvad gør den autoritære leder, når der opstår komplicerede problemstillinger, paradokser eller strategiske processer, der kræver refleksion, nuancer og involvering af medarbejderne?  

Hvordan tackler den relationsskabende leder situationer, hvor vedkommende må træffe upopulære beslutninger, som kan have negative konsekvenser for harmonien i gruppen?

I begge disse tilfælde er det nødvendigt at kunne flekse sin ledelsesmuskel og skifte hammeren ud med et andet værktøj. For hvis du kun formår at lede ud fra én ledelsesstil, så vil du i mange situationer ramme helt forkert.  

Et opgør med en statisk forståelse af ledelse

Selvom Golemans ledelsesfilosofi har mere end 20 år på bagen, forbliver den relevant i moderne ledelse på grund af dens intuitive forståelse af lederens rolle i et stadig mere omskifteligt samfund.  

For som den tyske sociolog Hartmut Rosa beskriver, lever vi i et højhastighedssamfund med stor acceleration, stor omskiftelighed og flygtige konjunkturer, hvilket også præger virkeligheden på arbejdspladsen. Det fordrer, at den dygtige leder formår at lede på forskellig vis, alt efter situation og opgave.

Golemans ledelsesfilosofi er et opgør med tidligere tiders “kassetænkning”, hvor man så lederen som enten den ene, anden eller tredje form for ledertype. Hans pointe er, at vi som mennesker har hver vores personlighed, og at denne smitter af på vores måde at lede andre mennesker på.

I sin forskning fandt han frem til seks ledelsesstile som lever ude i organisationerne, og som på hver deres måde kan være nyttige. Hans centrale pointe kan på dagligdagssprog omsættes til “Hver ting til sin tid”.

De seks ledelsesstile

Daniel Goleman beskriver seks situationsbestemte ledelsesstile, som er baseret på teorien om følelsesmæssig intelligens.  

De seks stilarter kan hjælpe dig med at forstå, hvordan du tænker, træffer beslutninger og behandler mennesker – og reflektere over, hvilken adfærd som giver bedst mening i en given sammenhæng. 

de 6 ledelsesstile

1: Den autoritære leder dikterer, hvad og hvordan der skal gøres. Der er sjældent plads til diskussion, for chefen bestemmer. Et eksempel kunne være, da statsministeren under corona-pandemien lukkede landet ned og beordrede isolation. Denne ledelsesstil er særlig effektiv i krisesituationer, hvor klare instruktioner er nødvendige. Men vær opmærksom på, at medarbejdernes motivation og selvbestemmelse ofte lider et knæk under konstant autoritær ledelse.

2: Den relationsskabende leder fokuserer på at skabe harmoniske relationer mellem medarbejderne. Menneskelige hensyn prioriteres, enten fordi der ikke er fokus på bundlinjen, eller fordi det er tilsidesat midlertidigt. Denne stil er nyttig ved samarbejdsproblemer eller konflikter i et team. Det handler om at skabe psykologisk tryghed, så alle føler sig set og hørt. Forskning viser, at denne stil har en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

3: Den visionære leder har en "kom med mig"-tilgang med et klart, ofte visionært mål. Når vi får præsenteret det store formål, øger det vores motivation og meningsskabelse. Denne stil er særlig gavnlig, når arbejdsfællesskabet har mistet retning eller mening, fordi visionære ledere er dygtige til at motivere gennem deres klare visioner. Af de seks ledelsesstile har visionær ledelse den bedste indvirkning på arbejdsklimaet.

4: Den demokratiske leder træffer beslutninger baseret på medarbejdernes input. Medarbejderne bliver inddraget og hørt, hvilket skaber et positivt arbejdsklima. Men hvis medarbejderne ikke føler, at deres input bliver taget seriøst, kan de opfatte lederen som uautentisk, og processen som pseudo-inddragelse.  

5: Den pacende leder går forrest som et eksempel til efterfølgelse. Mantraet er "gør som jeg gør". Denne stil fungerer godt i præstationsmiljøer, hvor der er høje forventninger til arbejdsindsatsen og stærkt motiverede og kompetente medarbejdere, som metaforisk set svarer “Hvor højt”, når lederen siger “Hop”. Det kan ensrette og strømline arbejdsprocesser. Men hvis medarbejderne ikke kan følge med lederens tempo, kan arbejdsklimaet mangle mening og autonomi, da der levnes meget lidt plads til selvbestemmelse.

6: Den coachende leder arbejder sammen med medarbejderne for at finde løsninger. Denne stil er særlig nyttig i situationer, hvor der ikke er én rigtig vej at gå, og hvor kreative løsninger er nødvendige. Lederen hjælper medarbejderne med at reflektere over deres arbejde og finde de bedste løsninger. Dette kræver, at lederen uddelegerer ansvar og beslutningskompetence til medarbejderne. Denne stil har også vist sig at have en positiv effekt på arbejdsmiljøet. 

Lederens sæt af golfkøller

De seks ledelsesstile blev identificeret i et studie af konsulentfirmaet Hay/McBer, hvor næsten 4.000 ledere blev analyseret. Studiet viste, at de mest succesfulde ledere ikke brugte én ledelsesstil, men anvendte flere af dem hver uge afhængig af situationen. En dygtig leder er altså fleksibel og kan tilpasse sin ledelsesstil efter behov.

Tænk på en golfspiller, der har et bredt udvalg af golfkøller i sin taske. Én kølle er bedst til lange slag, en anden til putting, og en tredje til at få bolden op fra sandet. På samme måde siger Goleman, at ledere skal have et "sæt af golfkøller", som de kan bruge afhængigt af situationen.

Erfarne golfspillere behøver ikke tænke længe over, hvilken kølle de skal bruge. Det ligger intuitivt på rygraden, fordi de har stået i lignende situationer mange gange før og derfor hurtigt kan vælge den bedste kølle. Selvom nogle golfspillere elsker at slå langt med driveren, ved de også, at de skal være dygtige til at bruge hele deres udvalg af køller.

Eksperimentér dig frem og brug din intuition og mavefornemmelse til at afgøre, hvilken ’kølle’ der er passende i de situationer, hvor der uundgåeligt vil opstå tvivl. Den virkelige verden er trods alt en hel del mere kompleks end golfens green.   

teaser nyhedsbrev

FORDELE OG ULEMPER VED SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

Skab resultater og trivsel: Led med omtanke og balance

Da Goleman præsenterede sine ledelsesstile, var det ikke for at fremhæve nogle og kritisere andre. Alle blev præsenteret, fordi de kan skabe præstationer og resultater. Alligevel giver visse ledelsesstile som autoritær og pacende ledelse negative associationer.  

Forskning viser da også, at de autoritære og pacende stilarter har en negativ indvirkning på arbejdsklimaet, mens de øvrige har en positiv – her ligger den visionære ledelsesstil ikke overraskende i top.

Vi mennesker elsker at se et større formål med vores arbejde og blive styret i den retning. Dette er den visionære leder typisk god til, samtidig med at vedkommende giver medarbejderne frihed til at finde frem til målet selv.

Konklusionen? Led med fokus på både resultater og arbejdsklima. Husk på, at alle ledelsesstile kan være nyttige i forskellige situationer, men hvis visse stilarter dominerer over længere tid, kan det have en negativ effekt på både arbejdsklimaet, trivslen og performance.

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse er en ledelsestilgang, hvor lederen tilpasser sin ledelsesstil til de specifikke behov og omstændigheder, som teamet, organisationen eller opgaven kræver.

Ophavsmanden Daniel Goleman er en fremtrædende psykolog og forfatter, som er bedst kendt for sin forskning inden for følelsesmæssig intelligens.

Golemans arbejde understreger vigtigheden af lederens evne til at tilpasse sig og anvende forskellige ledelsesstile for at opnå bedre resultater og fremme en positiv arbejdskultur.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Joachim Gram
Joachim Gram
Ledelseskonsulent og erhvervspsykolog i AS3 Transition.
De syv dødssynder inden for personaleledelse
Ledelse

Kender du de 7 dødssynder inden for personaleledelse?

6
Ledelse

Vend forandringsmodstand til medvind med disse 6 ledelsesgreb

Autentisk ledelse
Ledelse

Autentisk ledelse: Hvorfor det er vigtigt at være dig selv, og hvad det vil sige i praksis