<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lederskab i en ekstraordinær situation

Hvad bør lederne lægge vægt på i en krisetid, hvor både de og medarbejderne arbejder hjemmefra? Direktør for Trivsel og Coaching, Lisbeth Bygsø-Petersen, anbefaler fokus på dialog og anerkendelse.

Mange danske ledere er erfarne og har derfor solid viden om bl.a. forandringsledelse og krisestyring. Men det vi hører fra vores kunder i den nuværende situation er, at ingen har været forberedte på omfanget af den nuværende krise.

Mange virksomheder har fra dag til dag mistet al omsætning, mens andre virksomheder oplever, at krisen udvikler sig så hurtigt, at det er svært at følge med.    

Og det er ikke mærkeligt, at mange ledere i denne situation oplever, at den almindelige ledelsesmæssige 'værktøjskasse' ikke indeholder de rigtige værktøjer.

Ændrede vilkår kræver mere bevidst ledelse

Ansvaret som leder er grundlæggende det samme som altid. Du skal varetage forretningens økonomiske situation i en helt ekstraordinær tid. Du skal sikre dialogen med kunder og leverandører. Og sidst – men ikke mindst - skal du motivere dine medarbejdere.

På ét væsentligt område er rammen for at udøve ledelse dog meget anderledes. En stor del af dine medarbejdere er nemlig henvist til at arbejde hjemmefra nu, andre har restriktioner på hvor mange de må arbejde på samme sted, nogle er hjemsendt uden at skulle arbejde. Nogle er måske endda blevet afskediget.

Denne artikel er et bidrag til lederens værktøjskasse særligt for dem, der har medarbejdere på hjemmekontoret.

Den fysiske afstand gør det vanskeligere at vise dine medarbejdere, at du ser dem og anerkender deres arbejdsindsats - trods svære forhold med en hel familie, der er hjemme.

Hjemmekontorerne gør det også svært at fastholde oplevelsen af fællesskab på arbejdspladsen og meningen med arbejdsopgaverne kan sløres for den enkelte.

Læs også
Sådan undgår du at distanceledelse går i koks

 
Forstærk dit lederskab

Du ved allerede, hvad du skal gøre for at motivere, anerkende og skabe fællesskabsfølelse. Men måske er du ikke helt bevidst om, hvad dine ledelsesmæssige virkemidler er?

Giv dig selv en tænkepause, hvor du overvejer og nedfælder dine svar på spørgsmålene i kassen herunder.

Du fortsætter selvfølgelig med at gøre det, der virker, og som du stadig kan. Måske skal du gøre det endnu mere, så du forstærker effekten? Det kan kompensere for noget af det, du ikke kan gøre, som du plejer.

Tillad også dig selv at eksperimentere med nye metoder. Prøv fx at holde 1:1 møde dagligt med dine medarbejdere i 10-15 koncentrerede minutter.

Du kan også anerkende mere og måske tilføje en kvalitativ dimension, hvor du gør din feedback positiv, konkret og skriftlig.

Dialog og anerkendelse er vejen frem

Der er en lang række effektive redskaber i lederens værktøjskasse til at arbejde med trivsel; også når samfundet lukker ned. De to mest oplagte er dialog og anerkendelse.

1. Dialogen

Selvom der er fysisk afstand, behøver der ikke at være mental afstand. Du kan skabe nærvær samt motivere og inspirere dine medarbejdere ved at anvende en dialogisk tilgang.

Husk på at den ekstraordinære situation påvirker mennesker forskelligt, og at reaktioner på forandringer varierer fra person til person.

Derfor er løsningen (som ved andre typer af forandringer) at betragte hver enkelt medarbejder som et individ med egne behov. Den dialogiske tilgang skaber en fælles forståelse og giver bedre løsninger på de problemer, som du og din medarbejder står overfor.

Der er intet normalt ved vores nuværende situationen, så den kalder på mod til at afprøve det uprøvede.

En værdifuld bonus er, at dialogen også giver bedre relationer. Når du viser, at du interesserer dig for medarbejderens syn på sagen, bliver du mødt på samme måde af medarbejderen, der åbner op for at se situationen fra et ledelsesperspektiv. Hvis du står stejlt på din ledelsesret, risikerer du i stedet at medarbejderen gør det samme.

Tag dig tid til at lytte og vise forståelse for dine medarbejdere. Det kræver ikke særlig meget, men gør en enorm forskel.

Læs også
Sådan håndterer du den svære samtale

 
2. Anerkendelse

Vi mennesker har et grundlæggende psykologisk behov for at blive set og bekræftet. I det daglige gør vi det hele tiden, fx når vi siger godmorgen, spørger til en kollegas velbefindende eller giver en positiv tilbagemelding på en god opgaveløsning.

Når vi ikke ser hinanden i hverdagen, som vi plejer, kræver det en ekstra indsats at se og bekræfte medarbejdere. Udebliver anerkendelsen, går det ud over både trivsel og motivation, og det hele kan synes lidt meningsløst og utaknemligt.

Derfor er den anerkendende feedback vigtigere end nogensinde.

Vil du vide mere om anerkendende feedback?

Se med her i videoen om motiverende feedback, hvor Trivsels- og udviklingskonsulent, Nana Therkildsen, fortæller, hvordan du som leder giver en medarbejder en motiverende feedback.

 
Vil du have nye idéer til trivselsindsatser?

Kontakt AS3 Transition, hvis du vil have sparring i forhold til jeres trivselsarbejde. Eller hvis du vil høre, hvordan vi samarbejder med andre organisationer.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.