<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor vil danskerne skifte job i 2021

Faglige og personlige udviklingsmuligheder har overhalet lønnen i top 3 over årsager til forventet jobskifte, viser AS3 Jobsurvey. Hver sjette dansker forventer at skifte job i 2021, og den omstillings-parathed er positivt.

Vi drømmer om et nyt job, fordi vi oplever dårlig ledelse, ønsker nye udviklingsmuligheder og er utilfredse med vores løn. Det bekræfter vores store, årlige analyse af danskerne arbejdsliv endnu engang.

Men i år har personlige og faglige udviklingsmuligheder overhalet lønnen som næstvigtigste årsag til jobskifte. Måske bruger mange Coranakrisens isolation til refleksion og til at skabe sig et billede af, hvordan arbejdslivet skal se ud på den anden side?

Top 3 årsager til forventet jobskifte

top 3 årsag til jobskifte

Det er en positiv tendens, at personlig og faglig udvikling nu har større betydning end lønnen. Det er afgørende, at vi alle løbende udvikler kompetencer og markedsværdi, så vi fastholder et dynamisk jobmarked. Til gavn for den enkeltes handlefrihed – og til gavn for samfundet.

At vi så fortsat ser oplevelsen af dårlig ledelse som hovedårsagen til jobskifte, bør give alvorlige panderynker hos de mange virksomheder, der hvert år bruger tusindvis af kroner på at uddanne ledere.

Hver sjette forventer at skifte job i 2021

Der er dog færre danskere, der forventer at skifte job de næste 12 måneder, når vi sammenligner med de to foregående år. 16 % af danskerne svarer i januar 2021, at de forventer at skifte arbejdspladsen ud inden for de kommende 12 måneder. Det er et fald fra 2019 og 2020, hvor andelen lå stabilt på18 %.

Men det er stadig hver sjette dansker, der forventer et jobskifte i 2021.

Selv om medierne er fyldt med historier om brancher, der lider, og virksomheder, der opsiger, er danskernes jobmobilitet fortsat høj. Vi ser godt nok lidt færre danskere i 2021, der ønsker at skifte job, men det er naturligt, at nogle personer i krisetider ’holder på det, man har’ frem for at søge nye græsgange. Det er positivt for alle parter, at så mange danskere stadig er omstillingsparate.

Halvdelen klar til at skifte sektor

Danskerne ønsker endda mere end bare et nyt job. Vi er klar til helt nye udfordringer og opgaver. Knap halvdelen, der ønsker en anden arbejdsgiver, ønsker også at skifte branche eller sektor.

typer af skifte

Her er det i særlig grad offentligt ansatte, der ønsker et sektorskifte. Hele 67 % planlægger at skifte til det private, hvorimod kun 37 % i den private sektor kigger mod det offentlige.

Det er et klart sundhedstegn i den danske arbejdsstyrke, at vi generelt er parate til at prøve noget nyt. Det udvikler den enkeltes kompetencer, og det gør os mindre sårbare, hvis vi bliver ramt af ledighed, eller hvis vores jobfunktion helt forsvinder.

Se flere resultater fra Jobsurvey 2021

as3.dk/jobsurvey kan du også hente rapporten med den samlede liste over årsager til jobskifte.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Jørgen Uhrbrand
Jørgen Uhrbrand
Partner og direktør i AS3 Transition
Spil din leder god og få den leder, du fortjener
Ledelse

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

De syv dødssynder inden for personaleledelse
Ledelse

Kender du de 7 dødssynder inden for personaleledelse?

Ledelse

Flex din ledelsesstil og ram rigtigt hver gang