<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan tager du ansvar for din egen trivsel under coronaen

Mange danskere har netop nu en hverdag, der ligger langt fra normalen. Vores arbejds- og privatliv har i 2020 ændret karakter, og det kan udfordre din trivsel. Her får du 6 råd til, hvad du selv kan gøre for at påvirke både din egen og andres trivsel i en positiv retning.

”Intet bliver som før.”

Denne sætning er på én gang fuld af løfter, frustration og bange anelser. Og er i 2020 gang på gang blevet gentaget af både eksperter og politikere i deres forsøg på at håndtere corona-pandemien. 

På mange arbejdspladser og i mange hjem vil der gå lang tid, meget lang tid, før den vender tilbage til noget, vi kendte før pandemien. Vi mennesker kan dog holde til rigtigt meget modgang, hvis blot der er en deadline eller en målstreg i horisonten. Men det er der ikke i øjeblikket, og det er dét, der gør den nuværende coronakrise vanskelig. Vi ved jo ikke, hvornår den ender, eller hvad der er på den anden side.

Og den usikkerhed, der følger med, udfordrer helt naturligt mange danskeres trivsel.

Fokusér på din og dine medmenneskers trivsel

Din trivsel har måske også været udfordret i denne ekstraordinære situation – og er det måske fortsat. For rigtig mange har det været svært at få hjemmearbejde, børnepasning og delvis isolation til at gå op i en højere enhed, når disse elementer samtidig har været krydret med en stor portion usikkerhed om fremtiden.

Den positive besked, hvis man kan tale om en sådan i disse coronatider, er, at du har et valg. Vi ved fra forskningen, hvad der bidrager til at skabe god trivsel. En række af disse faktorer er godt nok udfordret lige nu, men jo flere bevidste valg du foretager, desto mere kan du påvirke din egen og andres trivsel i en positiv retning.

Du vælger nemlig selv, hvor du lægger dit fokus, og hvad du tænker om den aktuelle situation. Og du vælger selv, hvordan du handler i de situationer, du står i hver eneste dag.

Online kursus stress og trivsel

Udfordringer og løsninger

I det følgende vil jeg give mine bud på, hvordan du kan løse 6 forskellige trivselsudfordringer, som du måske står overfor netop nu.

Du kan bruge mine råd som inspiration til at tage ansvar for både din egen og andres trivsel, hvis du som hjemmearbejdende medarbejder føler, at din trivsel er udfordret.

Rådene kan også bruges, hvis du som leder både skal håndtere din egen trivsel og samtidig have blik for dine medarbejderes trivsel – både hvis de arbejder mere hjemme eller som normalt.

1. Du mærker utrygheden banke på


Udfordringen: Lige nu er vores verden mindre forudsigelig end tidligere, og situationen påvirker alle arbejdspladser og alle mennesker. Uforudsigelighed kan gøre dig utryg, usikker og bekymret.

Det kan du selv gøre: Tænk over, hvad der stadig er som det plejer, fx dit hjem, din familie og måske dine arbejdsopgaver og kolleger. Vær taknemmelig over det, der er - og led efter de små lyspunkter i hverdagen.

2. Du møder ekstraordinære vilkår


Udfordringen: Generelt trives mennesker, når vi har indflydelse på alt i vores hverdag. Vi trives med andre ord, når vi selv sætter rammerne og retningen for vores liv. I den coronafyldte verden kan vi imidlertid opleve, at vi er sat helt udenfor indflydelse. At vi ikke har kontrol over, hvad der sker.

Det kan du selv gøre: Tænk over, hvad du stadig har indflydelse på, eksempelvis hvilke metoder du anvender i din opgaveløsning, planlægning af dagens arbejdsopgaver, hvad du spiser, hvem du taler eller er online med.

3. Du føler meningsløshed


Udfordringen: Måske virker arbejdet mindre meningsfuldt end det plejer. Opgaver udsættes, andre bortfalder – for nogle er det hele fundamentet for deres job, der forsvinder. Og med en mere eller mindre permanent hjemmearbejdsplads glemmer du måske også meningen med jobbet, da mening også skabes i fællesskabet med andre.

Det kan du selv gøre: Tænk over, hvordan du kan bidrage til at mennesker omkring dig kommer bedst igennem denne ekstraordinære situation. På den måde får du noget meningsfuldt ud af en svær situation.

4. Du er ensom


Udfordringen: Mennesker har brug for sociale relationer og støtte for at trives. Men det kan være meget svært at opretholde, når vi fysisk er tvunget til at holde afstand. Dit samvær med andre er sikkert kraftigt reduceret lige nu, og det kan du mærke.

Det kan du selv gøre: Tænk over, hvordan du kan vedligeholde dine kollegiale relationer, så du både får og giver mental støtte på dit arbejde. Måske kan du også tilbyde din hjælp til kolleger og på den måde give praktisk støtte.

5. Du rammes af usikkerhed


Udfordringen: Det er et grundlæggende menneskeligt behov at blive bekræftet. Anerkendelse styrker vores trivsel. Det kan dog være svært at blive set og anerkendt, når du ikke ser dine kolleger i hverdagen.  

Det kan du selv gøre: Tænk over, hvordan du kan anerkende og bekræfte dine kolleger og deres indsats, selvom I ikke mødes fysisk på arbejdspladsen. Du kan også overveje, hvad du selv har brug for - og efterspørg det hos dine kolleger. 

6. Du oplever ubalance mellem krav og ressourcer


Udfordringen: Balancen mellem krav og ressourcer er helt afgørende for, at mennesker trives og kan præstere både på jobbet og privat. Når vi arbejder hjemmefra måske med partner og større børn i huset, oplever vi sikkert mange modstridende krav på samme tid, og ressourcerne er midlertidigt begrænset.

Det kan du selv gøre: Det er vigtigt, at du sørger for at afstemme forventninger både med leder og kolleger, hjemmefronten og dig selv. Sæt din dag i faste rammer og fortæl både din arbejdsplads og din familie, hvad de kan forvente af dig netop nu. Og husk: Selvom du arbejder hjemmefra, så forsøg at bevare en skillelinje mellem arbejde og fritid.

Læs også
Tag styringen over dit nye (hjemme)arbejdsliv


 
Vil du have nye idéer til trivselsindsatser?

Kontakt AS3 Transition, hvis du vil have sparring i forhold til jeres trivselsarbejde. Eller hvis du vil høre, hvordan vi samarbejder med andre organisationer.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.