<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsekvenser af mobning og chikane rammer hele virksomheden

Det begynder med en konflikt og ender med stress og sygemeldinger. Læs her hvordan konsekvensen af mobning og chikane koster dyrt for både mennesker og virksomheder.

Opsigelser og sygemeldinger er to af de konsekvenser, der kan være ved chikane og mobning på en arbejdsplads, hvilket tager hårdt på de involverede.

Læs også: Voksenmobning er et problem på flere arbejdspladser

Det oplever man eksempelvis blandt medlemmerne i fagforeningen Djøf, hvor flere henvender sig med problemer med mobning, fortæller arbejdslivspolitisk chef hos Djøf, Edith Jakobsen.

"Typisk henvender de sig, når de ikke kender andre råd, da man ofte forsøger at løse situationen selv. Det sker også, at medlemmer henvender sig med stressproblematikker. Her viser det sig dog ofte, at stressen snarere er en reaktion på en konfliktfyldt arbejdssituation, hvor man måske oplever sig ekskluderet fra et fællesskab eller udsat for mobning," siger hun.

Download stress guide - gratis e-bog

Mobning og chikane er som fysisk vold

Qua mit arbejde som fagchef for stress og trivsel i AS3 Transition har jeg ude i nogle virksomheder erfaret, hvordan mobning kan påvirke en hel afdeling og nedsætte produktiviteten, men i høj grad også, hvordan den kan have alvorlige personlige konsekvenser.

Jeg vil sidestille mobning med fysisk vold, fordi mobning kan være så psykisk belastende, at det giver ar på sjælen.

I det øjeblik en person, en gruppe eller minoritet bliver udsat for mobning, så påvirker det både selvværdet og selvtilliden. Det kan medføre, at ens egen trivsel og selvtilfredsstillelse synker så meget, at man for eksempel udvikler sygdomme.

I de værste tilfælde kan det betyde, at mobbeofret sygemelder sig på grund af chikanen, og at mobberen bliver afskediget. Og det er hårdt for en afdeling at være vidne til.

Blandt andet fordi man som vidne til mobning både kan føle sig medskyldig og tvunget til at vælge side.

Mobning påvirker hele arbejdspladsen 

Ud over at det er hårdt for medarbejderne at være vidne til mobning, har mobning også mærkbare konsekvenser for arbejdspladsen generelt.

Igennem mit arbejde og utallige virksomhedsbesøg oplever jeg, at det går særligt hårdt udover en virksomheds produktivitet, hvis der er mobning på arbejdspladsen. Det kan de også genkende i Djøf.

"Mobning har selvfølgelig store negative konsekvenser for den enkelte, men også for arbejdspladsen, da et højt konfliktniveau på en arbejdsplads og forekomst af mobning typisk også betyder et højt sygefravær," siger Edith Jakobsen.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.