<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kære leder, passer du godt nok på dig selv?

Jeg ved, du arbejder hårdt på at lede og støtte dine medarbejdere, men husker du at passe på dig selv? Her udfolder erhvervspsykolog og ledelseskonsulent, Sarah Beg, hvorfor selvomsorg er et must - også for ledere – og giver dig 8 konkrete råd til at skabe bedre trivsel.  


Hvornår har du sidst holdt trivselssamtale med dig selv? Dykket ned i, hvad der giver dig energi i hverdagen – og hvad der måske tapper dig?

Som leder er du ofte fokuseret på at tage vare på dine medarbejdere. Du er der for at motivere, guide og inspirere. Sikre deres trivsel og lede dem og organisationen mod succes.  

Men imens du styrer skibet, kan det være let at glemme en vigtig person i ligningen: dig selv. Ja, vi taler om dig, kære leder. Det er på tide at tage et øjeblik og spørge: Passer jeg egentlig godt nok på mig selv?

Det kan være fristende at nedprioritere egne behov og fortsætte med at lægge alle dine ressourcer i virksomheden og dine medarbejdere.  

Men som enhver erfaren leder ved, er det umuligt at give sit bedste, hvis man ikke er på sit bedste. Og du kan ikke dele ud af din energi eller støtte andre, hvis du ikke selv er ladet op. Forskning viser endda, at lederstress kan smitte nedad og påvirke hele teamet negativt.

Dit eget fysiske og mentale velvære er med andre ord afgørende for at kunne lede med succes og skabe en sund arbejdskultur.  

Her får du 8 råd, som kan hjælpe dig med at tage hånd om din egen trivsel:

 1. Drag omsorg for dig selv
 2. Kend dine værdier og agér ud fra dem
 3. Afstem knivskarpt med din egen leder
 4. Støt dig til tillidsfulde relationer
 5. Navigér i krydspres og paradokser
 6. Skab ro i en travl hverdag
 7. Lav bevidste fravalg
 8. Uddelegér opgaver og beslutninger

nyhedsbrev ikon (1200 x 400 px)

️1. Drag omsorg for dig selv

Ledelse kræver energi, og selvomsorg er en effektiv måde at genoplade på. Selvomsorg er ikke en luksus, det er en nødvendighed for at bevare en ‘væredygtig’ lederrolle, hvor du er bevidst om dine handlinger og bevæggrundene bag dem.

Ved at tage pauser, pleje dine interesser og opretholde sunde vaner giver du dig selv den nødvendige energi til at tackle udfordringer og træffe kvalificerede beslutninger.  

Sørg for at få tilstrækkelig søvn, motion og spis en sund kost for at opretholde din energi. Vælg den motion, du er sikker på, du får gjort i hverdagen. Hvad end det er gåturen med hunden, turen hjem med tunge indkøbsposer eller cykelturen til og fra arbejde. Få nogle faste gode rutiner, du kan overholde - også i en travl hverdag.

Find også tid til at engagere dig i aktiviteter, der bringer dig glæde og afslapning. Det kan være alt fra at læse en bog, lytte til musik, gå en tur i naturen eller dyrke en hobby.  

Når du vægter en sund balance mellem arbejde og privatliv samt prioriterer selvomsorg, sender du samtidig et vigtigt budskab til dit team om vigtigheden af at tage sig af sig selv. Det er med til at skabe en kultur, hvor trivsel er en prioritet, og det kan føre til øget trivsel og engagement hos dine medarbejdere.

Husk, at når du tager din egen iltmaske på først, har du mere at give til både dig selv og andre.

2. Kend dine værdier og agér ud fra dem

For at være en autentisk leder i god balance, er det vigtigt, at du er klar over dine personlige værdier - og at du handler i overensstemmelse med dem.  

Dine værdier er dine fundamentale overbevisninger om, hvad der er vigtigt, rigtigt og meningsfuldt for dig.  

Når du agerer ud fra dine værdier, vil du opleve større harmoni, mening og tilfredshed i dit arbejde. Du vil også opleve at stå mere rolig og beskyttet, når bølgerne går højt, eller du skal træffe svære beslutninger.  

Identificér dine kerneværdier ved at reflektere over, hvad der virkelig betyder noget for dig: Hvad kendetegner dig og dit arbejdsliv?    

Brug disse værdier som en guide til at træffe beslutninger og handle i overensstemmelse med dine overbevisninger.

Brug dem også som rettesnor for at prioritere dine opgaver og sige til og fra på en afstemt måde. Det hjælper dig med at bevare fokus og undgå overbelastning.

3. Afstem forventninger  

For at skabe et godt samarbejde og undgå unødvendig stress og konflikt, er det afgørende at du afstemmer forventninger med din egen leder – og i det hele taget opad i din organisation.  

Dette skaber klarhed omkring dine roller og ansvarsområder, og det giver dig mulighed for at skabe balance mellem dit arbejde og privatliv.

Vær sikker på, at du har en klar forståelse af, hvad din leder forventer af dig, og sørg for at afklare eventuelle tvetydigheder eller uklarheder.  

Det vil samtidig hjælpe dig med at være mere fokuseret og effektiv i dit arbejde, da du vil vide, hvad der forventes af dig. 

 • Hav en åben og ærlig dialog omkring dine opgaver, ansvar og mål.
 • Afstem løbende forventninger til dine resultater og din tilgængelighed.
 • Tag fat i evt. tvivl, usikkerhed og overensstemmelser i opløbet, så du får ro i maven.

4. Støt dig til tillidsfulde relationer

Lederjobbet kan nogle gange føles ensomt, men det er vigtigt at huske, at du ikke behøver at klare alt alene.  

Opbyg og vedligehold relationer med lederkolleger, venner eller en mentor, som du kan stole på og dele dine tanker og bekymringer med.  

Disse relationer kan give dig støtte, sparring og feedback, når du har brug for det. De kan også være en vigtig ventil for at dele både succeser, tvivl og udfordringer.  

Med et netværk af tillidsfulde relationer vil du føle dig støttet og mindre isoleret i din rolle som leder.

 • Prioriterér uformelle snakke med lederkolleger eller andre i din organisation, som har din tillid.
 • Gør det til en vane at opsøge sparring – også og ikke mindst, når du har en tætpakket kalender. Ofte er det netop i travle perioder, vi har mest brug for støtte.  
 • Opsøg evt. en ekstern mentor eller coach, hvor du frit og uden risiko kan dele din tvivl, usikkerhed og konkrete udfordringer i jobbet.  

5. Øv dig i at navigere i krydspresset

Som leder står du ofte i et krydspres mellem forskellige interesser og modsatrettede krav. Du skal både sætte retning og gå forrest, men også involvere og skabe medejerskab hos dine medarbejderne.  

Det kan i perioder føles opslidende og dræne dig for energi, hvis du ikke formår at navigere i dem på en konstruktiv måde.  

Øv dig i at navigere i disse paradokser ved at forholde dig nysgerrig, lede efter synergier og finde kompromiser, der kan imødekomme forskellige behov.  

Fleksibilitet og evnen til at håndtere kompleksitet er nøglen her. Det samme er din vilje til at være med tvivlen og se den som en velkommen følgesvend i dit lederskab.

Ved at håndtere krydspres og paradokser på en konstruktiv måde kan du skabe balance og træffe mere velovervejede beslutninger - også selvom, du er i tvivl.

 • Vær nysgerrig og villig til at se tingene fra forskellige perspektiver.
 • Søg efter løsninger, der kan imødekomme forskellige interesser.  
 • Hold øje med, når balancen begynder at tippe.

Læs også
Leder, hvordan navigerer du i mødet med de provokerende paradokser?

6. Skab ro i en travl hverdag

Din hverdag som leder er sikkert ofte hektisk og fuld af uforudsigeligheder. Det er derfor vigtigt, at du formår at skabe mentalt rum til at trække vejret og genoplade.  

Har du en ‘Colgate-kalender’ - det vil sige en kalender med nul huller - er det særligt vigtigt, at du får sagt fra og prioriteret skarpt i, hvilke møder du skal deltage i, og hvilke du med fordel kan afvise eller uddelegere til andre i dit team.  

 • Forhold dig kritisk til mødeinvitationer og aftaler i din kalender.
 • Tag regelmæssige pauser i løbet af dagen, hvor du kan slappe af og lade tankerne falde til ro.
 • Du kan fx praktisere mindfulness, vejrtrækningsøvelser eller gå en tur i naturen.

7. Lav bevidste fravalg

Som leder er det vigtigt at erkende, at tid og ressourcer er begrænsede. Øv dig i at sige nej til opgaver eller aktiviteter, der ikke bidrager til de overordnede mål eller de vigtigste prioriteter netop nu.  

Ved bevidst at fravælge det uvæsentlige, skaber du plads til det væsentlige, og du undgår at overbelaste dig selv.

 • Fokuser på det væsentlige og vær realistisk omkring, hvad du kan opnå.
 • Sig nej til opgaver, møder eller ansvar, der ikke matcher dine prioriteter eller din kapacitet.  
 • Vær bevidst om dine egne grænser og acceptér, at du ikke kan være alt for alle.
 • Hav fokus på hvad du tilvælger, når du siger fra. Husk at et fravalg af noget i praksis er et tilvalg af noget andet.

8. Uddelegér

Mange ledere har tendens til at holde fast i alt for mange opgaver og ansvar. Men husk, at du har et team omkring dig af dygtige mennesker.  

Uddelegering af opgaver og beslutninger er ikke kun en måde at lette dit eget arbejdspres på, det er også en mulighed for at udvikle og styrke dine medarbejderes evner og engagement.

Når du uddelegerer opgaver og ansvar, skaber du et mere ligeværdigt samarbejdsmiljø, som samtidig bidrager positivt til dine medarbejderes motivation og engagement, fordi du skaber et indflydelsesrum for dem

Du skaber mere plads og tid til dig selv, samtidig med at du styrker og engagerer dit team.

 • Vær opmærksom på, at du giver klare retningslinjer, tillid og et tydeligt mandat til dine medarbejdere, så de kan udføre deres opgaver på bedste vis.
 • Uddelegér opgaver og ansvar, så du kan skabe mulighed for personlig og faglig udvikling i dit team.
 • Hav fokus på at skabe et mere ligeværdigt samarbejdsmiljø hvor alle kan bidrage og forvente, at de skal tage ansvar. 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Sarah Beg
Sarah Beg
Erhvervspsykolog og trivsels- og ledelsescoach i AS3