<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

10 bud på et bæredygtigt arbejdsliv - fra unge til virksomheder

Hvilke forventninger har de unge til deres arbejdsliv? Og hvilke anbefalinger vil de give til virksomhederne? Det får du svar på lige her i form af 10 bud på et bæredygtigt arbejdsliv – fra de unge til virksomhederne.   

I en tid med stigende mistrivsel blandt unge og øget stress på arbejdspladser landet over, er det nødvendigt at stille skarpt på, hvad der skal til for at flere kommer godt videre fra ungdomslivet og ind i arbejdslivet. 

Derfor har Susatainable Change Makers med støtte fra Tuborgfondet samlet unge fagprofessionelle på tværs af sektorer til en samskabelsesproces med det formål at udvikle 10 bud på et bæredygtigt arbejdsliv - til henholdsvis de unge selv, til virksomheder og til myndigheder. 

Der er tale om spændende læsning, som både direktion, ledere og HR kan blive klogere af. Klogere på de unge og klogere på, hvad et bæredygtigt arbejdsliv indebærer for alle. 

For spørgsmålet er, om de samme gode råd i virkeligheden ikke kan bruges på tværs af alle generationer. For handler det i bund og grund ikke om, at vi alle ønsker at blive set som mennesker, der bidrager med vores evner og kompetencer - og derfor har nogle ønsker til, hvordan de bedst kan sættes i spil?

Hvilke tanker får du, når du læser de unges 10 bud til virksomheder herunder?

01 UNGEINDSIGT

Søg at forstå de unge, dernæst at blive forstået af de unge. Den anden vej rundt vil altid mislykkes og de unge vil søge andre græsgange før eller siden.

02 PURPOSE

Formulér en stærk purpose og en klar strategi i organisationen i dialog med de unge for at skabe og leve det bæredygtige arbejdsliv.

03 HELHEDSFORSTÅELSE

Tænk holistisk og i “hele mennesker”, så vi bryder med den lineære forståelse af mennesket og karrieren. Undlad kunstig adskillelse af ansvarsområder og kompetencer i organisationen.  

04 ARBEJDSTIDSFORDRIV

Ud med 8-16 tankegangen og kassetænkningen ved at tage udgangspunkt i den enkelte, så vi ansætter mennesker fremfor titler og funktioner.  

05 LIVSBALANCE

Støt proaktivt op om at skabe livsbalance og give plads til “det hele menneske” ved at opfordre til orlov og “pauser” i arbejdslivet.  

06 ERKLÆRING

Samskab og implementér en erklæring/charter, der udfordrer vanetænkning og får bugt med “plejer” og den hierakiske og konservative tilgang til alder og anciennitet.  

07 MENTORORDNING

Implementér mentorordning mellem unge og erfarne, så der fra start bliver bygget en bro, hvor “gratis” medarbejderopkvalificering og relationspleje virker begge veje og i sidste ende gavner organisationens bundlinje.  

08 AMBASSADØRNETVÆRK

Tilbyd ambassadørnetværk ved jobstart med en mangfoldig medarbejdersammensætning målt på alder, køn og faglighed, som understøtter den enkelte i opstarten og i fastholdelsen/frisættelsen i organisationen.  

09 UNGERÅD

Udvikl et ungeråd og implementér det i organisationen, så der sidder arbejdende repræsentanter i ledelsesgruppen og i det daglige kan bruges som løftestang og kanal mellem “kvinden på gulvet” og topledelsen.  

10 PERSONAKTIVITETER

Drop den kunstige grænsedragning mellem arbejds- og ikke-arbejdsrelateret udvikling/uddannelse og understøt medarbejdernes behov for at “tanke energi op” med personlige aktiviteter i dagligdagen.  

Om Sustainable Change Makers

Sustainable Change Makers er et bæredygtighedsnetværk, der forbinder professionelle i alderen 25-35 på rejsen mod et bæredygtigt arbejdsliv.

Læs mere på sustainablechangemakers.dk og hent deres 10 bud på et bæredygtigt arbejdsliv (pdf)

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Anne Lindskov Hededal
Anne Lindskov Hededal
Content & Campaign manager i AS3 Transition og AS3 Executive