<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lav en trivselsstrategi og få bedre resultater på bundlinjen

Det er sjældent tilstrækkeligt, at virksomheder eller organisationer har et ønske om at forbedre medarbejdernes trivsel. Skal indsatsen virkelig gøre en forskel, kræver det en egentlig trivselsstrategi.

I løbet af de seneste år er stress og psykisk mistrivsel blevet en stor udfordring for det danske arbejdsmarked. Problemet er særligt nærværende for de medarbejdere, der mistrives, men det kan også aflæses på bundlinjen.

Tal fra eksempelvis FTF har vist, at stress koster i omegnen af 3 millioner sygedage og mere end 5 milliarder kroner i produktionstab om året.

Derfor er det meget vigtigt at fokusere på at styrke medarbejdernes trivsel. Men det kræver en målrettet indsats. 

Ligesom virksomheder kan have en strategi for, hvordan omsætningen fordobles inden for et bestemt antal år, skal virksomheder også arbejde konkret og operationelt med trivsel.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvordan en trivselsstrategi bliver til. 

New call-to-action

Vision for trivslen

En trivselsstrategi bør indeholde en overordnet vision, som rummer den helt store målsætning. Det kan eksempelvis være:

“Vi ønsker en virksomhed, hvor alle har fokus på trivsel, og hvor alle ved, hvordan de skal arbejde med at sikre en god trivsel på arbejdspladsen samt håndtere og forebygge stress.”

Selve trivselspolitikken bliver som regel skrevet af HR i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Det er afgørende, at virksomhedens topledelse er med til at formulere visionen og tager ejerskab for den. På den måde bliver det tydeligt for hele organisationen, at trivselsstrategien skal tages alvorligt.

Det visionære skal konkretiseres       

Det er herefter afgørende, at visionen operationaliseres. Det vil sige, at den bliver gjort konkret med egentlige handlingsplaner. Det kunne være gennem et trivselshjul, som kortlægger hvilke trivselsindsatser, der skal løbe gennem året.

Det er her, at organisationen finder ud af, hvordan visionen bliver realiserbar. Det kan eksempelvis være arbejdsmiljøorganisationen, som får til opgave at lægge den konkrete plan for, hvordan virksomheden skal arbejde med trivsel for at opfylde visionen.

Afdelingsledere spiller ofte en nøglerolle i den daglige trivselsindsats, men skal sandsynligvis trænes, før de kan påtage sig ansvaret. Opgaver fordeles, så det bliver helt klart, hvem der tager sig af hvad.

Alle delelementer skal placeres rundt om i organisationen. Det er ikke topledelsens ansvar at eksekvere den daglige trivselsindsats, men det er topledelsens ansvar, at ansvaret bliver fordelt.

Værktøj til digital trivselsmåling?

En del af konkretiseringen er valg af målingsværktøjer. Her ser du, hvordan AS3s eget værktøj til online trivselsmåling fungerer. Systemet hedder Evi og er udviklet i samarbejde med vores kunder. 

Se mere om trivselsmålinger med Evi

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.