<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Horsens Kommune

Senkarriereforløb fastholder de ældste medarbejdere - og sikrer trivsel

AS3 Transition

Seniorforløbet består af

Havde jeg ikke talt med Marianne, var jeg gået på pension. Og havde fortrudt det. I stedet sagde jeg ja til et helt nyt job i kommunen, hvor jeg bliver udfordret og kan bruge min energi.

John Frank Nielsen
Specialpædagog, Horsens Kommune

Vi vil sikre alle et godt arbejdsliv - uanset alder

“Vi vil gerne fastholde kommunens gode medarbejdere og sikre velfungerende og langvarige ansættelser. På den måde bevarer vi værdifuld viden og erfaring.

Derfor har vi i flere år tilbudt alle seniormedarbejdere et gratis udviklings- og afklaringsforløb.

Med forløbet bliver den enkelte medarbejder afklaret i forhold til sin fremtid på arbejdsmarkedet eller forbedrer sin trivsel i sit nuværende job – eller en kombination af de to ting.

Vores arbejde skal jo helst være meningsfuldt for både medarbejder og arbejdspladsen. Hele livet."

Karina Bentsen
Chef for HR og Jura, Horsens Kommune

karina

senkarriere_980x520

Der bliver brug for at fastholde seniorer – sådan gør du

Hvordan bevarer din virksomhed de dygtige seniorerne i jobbet? Her får du fagchef Carsten Agerlins bud på, hvordan din virksomhed og seniormedarbejdere sammen planlægger de sidste arbejdsår - til gavn for begge parter.

Jeg har fået en anden måde at se tingene på, og jeg arbejder med mig selv på en anden måde nu. Med respekt for min egen person. Det giver en fornyet tro på, at jeg bestemt ikke er færdig i jobbet.

Lissi Skaarup
Lærer, Horsens Kommune

Hvornår er man senior i Horsens Kommune?

Når medarbejdere i Horsens Kommune fylder 55 år, modtager de information i deres e-boks om kommunens udviklings- og afklaringsforløb i forhold til deres seniorarbejdsliv. Tilbuddet er fleksibelt, så medarbejderne kan selv beslutte, hvornår timingen er rigtig for dem.

Når behovet er størst

Det er forskelligt, hvilken alder medarbejderne har, når de starter i forløbet.

Nogle bruger tilbuddet, når de møder det første gang som 55årige. Her er det ofte medarbejderens trivsel i eksisterende job, rådgivningen fokuserer på. Men flere har også gavn af en langsigtet planlægning af, hvordan nedtrapning til pensionen skal ske.

Andre er derimod ikke klar til en samtale, før de bliver 60-65 år. Her er afslutningen på arbejdslivet rykket tættere på, så derfor bliver denne overgang en central del af rådgivningen.

Det er i alles interesse at sikre grundig overlevering af opgaver og viden, så værdifulde kompetencer ikke går tabt, når medarbejderen trækker sig tilbage.

Via senkarriereforløbet får medarbejderne:

  • sparring på, hvor lang tid de skal fortsætte.
  • værktøjer til at øge trivselen i deres nuværende job.
  • råd om, hvordan de eventuelt skifter karriere sent i deres arbejdsliv.
  • input til, hvordan deres arbejdsliv kan se ud frem mod efterlønnen eller pensionen.
  • rådgivning om, hvordan de kan prioritere deres arbejds- og privatliv på en anderledes måde, fx med andre arbejdstider.

Rådgivningen har været helt afgørende for mit arbejdsliv. Jeg var kørt træt, men har nu genfundet mit ståsted og troen på mig selv og min faglighed. Det giver en enorm ro. Jeg føler, jeg igen kan levere kvalitet i jobbet.

Sygeplejerske, Horsens Kommune

Rådgiveren matcher den offentlige sektor

Samarbejdet har haft én primær AS3 rådgiver, Marianne Gregersen, som matcher kommunen som en del af den offentlige sektor. Rådgiveren har en bred erfaring inden for sektoren og har været leder på både institutions- og forvaltningsniveau.

Marianne har været leder for og samarbejdet med både teknisk, administrativt og akademisk personale samt ansatte inden for uddannelse, pædagogisk arbejde og social- og sundhedsområdet. Hun er desuden en erfaren, certificeret coach.

Ekstern rådgivning

Medarbejderne, der er i forløb, ser visse fordele ved at tale med en udenforstående rådgiver om deres trivsel og senkarriere.

Overgangen fra en aktiv erhvervskarriere til en seniortilværelse uden for arbejdsmarkedet er en af de største ændringer i arbejdslivet. Den kræver forberedelse – gerne med hjælp af en sparringpartner uden 'aktier' i ansættelsesforholdet.

Det siger medarbejderne...

”Fordi samtalerne er fortrolige, kunne jeg slappe fuldstændig af. Det er guld værd med en neutral rådgiver, hvor jeg kan sige tingene, som de er."

"Marianne var min fortrolige rådgiver og mit ’sikkerhedsnet’ undervejs. Som udenforstående kunne hun fokusere på mit behov."

"Min rådgiver er ikke mudret ind i systemet. Hun kan tale frit - og det samme kan jeg."

samtale_980x440

Senkarriereforløb med AS3

Vi kan hjælpe med strategi og konkrete tiltag for at fastholde jeres dygtige seniormedarbejdere. AS3 samarbejder med både private og offentlige organisationer om indsatser i forhold til senkarriere.

AS3 Transition

Vil du høre mere om senkarriereforløb?

Lone Kristensen

Lone KristensenMarkedschef i AS3 Transition

T: 31 91 80 05 M: lok@as3.dk