<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case VELUX

Ingen medarbejdere blev ladt i stikken, da VELUX lukkede sin fabrik

AS3 Transition

Samarbejdet mellem VELUX og AS3 består af

Untitled design-1

Vi vidste, at vi gerne ville have koblet outplacementforløb på med AS3, og det var heldigvis noget af det, der hurtigt var enighed om i de efterfølgende forhandlinger mellem ledelsen og medarbejderne.

 

Karina Visborg, 
HR Business Partnering Supply, Velux

"Det var ligegodt fandens. Hvorfor nu?"

Sådan lød Per Laursen reaktion, da han en tidlig forårsdag i marts fik at vide, at topledelsen i VELUX havde besluttet at lukke sin produktion på fabrikken i Skærbæk, hvor han igennem 12 år havde været den øverste direktør for fabrikkens 135 medarbejdere.

- Det kom som et chok, og jeg blev nok lidt stille, husker Per Laursen sin umiddelbare reaktion, da han blev orienteret om beslutningen af sin nærmeste leder under en én-til-én samtale.

- Men når man så har sundet sig lidt, vender man kasketten og kigger fremad, siger han.

Der er en smule kejserens nye klæder over det. Man vil gerne fremstå, som én der har styr på det hele og er måske bange for at tabe ansigt over for sine kolleger eller sin leder.

- Da jeg blev involveret i processen, var der ikke noget, jeg kunne gøre for at ændre beslutningen. Så vores fokus rettede sig hurtigt mod at belyse nogle af de temaer, som beslutningstagerne måske ikke havde øje for, inden medarbejderne skulle inddrages.

- Der er selvfølgelig altid ting, som man gerne ville have gjort anderledes eller små ting, som vi gerne ville have været skarpere på, da vi stod i situationen. Men jeg mener også, vi har levet op til alt det, der forventes af os – og måske endda lidt mere. Jeg tror på, at alt det, vi har gjort for at få medarbejderne godt videre, kommer så mange gange igen i form af goodwill og gode ambassadører blandt medarbejderne.

Per Laursen,
General manager, VELUX

as3_velux_0008-1

Vil du sikre en værdig opsigelse?

Hent vores komplette guide til HR og ledere "En værdig opsigelse". Her samler vi alt, du skal vide om opsigelsesforløbet - både ved enkelte opsigelser og større opsigelsesrunder.

VELUX3-1

Det var vigtigt for VELUX at klæde de involverede ledere på til opgaven og sikre fod hjælp til de opsagte. Her fortæller HR business Partner, Karina Visborg om forløbet.  

- Ledergruppen blev informeret om lukningen godt et døgn før, at tillidsfolkene og derefter medarbejderne skulle informeres om lukningen.

- Vi havde lavet en hotline til AS3, så lederne kunne ringe til en konsulent om aftenen og vende situationen, inden de næste morgen skulle være klar til at tage sig af medarbejderne. Det betød, at flere af dem allerede havde fået vendt nogle ting, inden vi mødtes igen næste morgen.

- På mødet om morgenen gennemgik vi så planen for dagen og fik talt igennem, hvad der var ledernes vigtigste rolle – nemlig at holde øje med medarbejderne og tage hånd om dem.

- Vi vidste, at vi gerne ville have koblet outplacementforløb på med AS3, og det var heldigvis noget af det, der hurtigt var enighed om i de efterfølgende forhandlinger.

- Konkret blev vi enige om at lave et forløb, hvor medarbejderne blev delt ind i grupper bestående af 10 personer, som hver fik tilknyttet en konsulent, der rådgav dem i fire fællesmøder samt i fire individuelle møder.

- Samtidig nedsatte vi et uddannelsesudvalg, som havde til opgave at afklare den enkelte medarbejders uddannelsesbehov. Det arbejde startede faktisk allerede den dag, medarbejderne blev opsagt.

Karina Visborg, HR Business Partnering Supply

Man må virkelig ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at have alle de små detaljer på plads, før man går i gang. Det giver en ro i en meget kaotisk situation.

Tine Thorndahl Simmelsgaard
Director HR Partnering Supply, VELUX

as3_velux_0059-1

Alle detaljer skal være på plads

Intet blev overladt til tilfældighederne, da VELUX skulle planlægge og tilrettelægge opsigelsesprocessen. Her fortæller HR Director, Tine Thorndahl Simmelsgaard, hvordan de greb selve dagen an. 

- Vi brugte rigtig meget tid på at gennemtænke dagen, så intet var overladt til tilfældighederne. Man må virkelig ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at have alle de små detaljer på plads, før man går i gang. Det giver en ro i en meget kaotisk situation.

- Thomas Morten Jørgensen tog ordet præcis kl. 13 og gav chokbeskeden til medarbejderne. Informationen var meget kort, og ordvalget nøje planlagt. Derefter gik Per Laursen på og talte til medarbejderne.

- Det hele tog ikke mere end 15 minutter, hvorefter medarbejderne fik tre kvarter til lige at synke beskeden og summe lidt sammen. Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen.

- Per og Karina var meget fokuserede på, at det skulle være kommunikation i øjenhøjde, og at vi ikke måtte trække pointen for langt ud. Når man kommer fra corporate og skal give sådan en besked, kan man godt have en tendens til at vise lidt for mange slides og tale ud fra et makroperspektiv. Det skulle vi helst undgå i denne situation, og det lykkedes.

Tine Thorndahl Simmelsgaard, Director HR Partnering Supply

Velux case-1

AS3 sikrer jer en værdig opsigelsesproces

AS3 løser alle former for outplacement-opgaver, og dermed kan I nøjes med én leverandør og gennemgående kontaktperson. Det sikrer sammenhæng i jeres strategi, kommunikation og praktiske forhold - og sparer organisationen for ressourcer i sidste ende.

AS3 Transition

Vil du høre mere om outplacement eller samarbejdet med VELUX?

Palle Udsen

Palle UdsenMarkedschef i AS3 Transition

T: 40 80 06 48 M: pud@as3.dk