<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ledelsesudvikling Gigtforeningen

Fælles og individuel ledelsesudvikling styrker den psykologiske tryghed i helt nyt ledelsesteam

AS3 Transition

Samarbejdet mellem Gigtforeningen og AS3 består af

mette-bryde-lind-portraet

Fællesskabet i ledergruppen er klart blevet bedre, og der er en større psykologisk tryghed blandt os i dag. Vi er blevet bedre til at hjælpe hinanden og spille hinanden gode. Og så har vi fået den dér oplevelse af, at det er noget, vi er fælles om – og det er jo næsten det allervigtigste.

Mette Bryde Lind
Direktør i Gigtforeningen

Vi har fået en større psykologisk tryghed i teamet

En helt ny organisering, flere nye ledere og en række ambitiøse målsætninger, var baggrunden for, at Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen, henvendte sig til AS3 Transition.

Ønsket var at ryste ledergruppen bedre sammen, skabe grobund for øget samarbejde og ikke mindst styrke den psykologiske tryghed.

Bedre til at bruge hinanden

- Som helt ny ledergruppe kan det være svært at vide, hvor man har hinanden. Man kan godt opleve, at man står meget alene, og man mangler den psykologiske tryghed, der skal til, for at man tør melde ærligt ud og bede om hjælp eller sparring, fortæller Mette Bryde Lind.

Der er en smule kejserens nye klæder over det. Man vil gerne fremstå, som én der har styr på det hele og er måske bange for at tabe ansigt over for sine kolleger eller sin leder.

- Forløbet har lært os at bruge hinanden meget mere i dagligdagen. Og når du gør det, så har du ikke længere oplevelsen af at stå alene. Tværtimod bliver du bevidst om, at du har lederkolleger, der kan hjælpe med at nå de mål, vi skal nå.

Et skræddersyet forløb

- Vi har haft rigtig meget indflydelse på hele tilrettelæggelsen af forløbet, og det har fungeret virkelig godt. Det er i høj grad blevet Gigtforeningens lederudviklingsforløb og ikke bare et standardprogram.

- Jeg tror i virkeligheden aldrig, man bliver færdig med at udvikle sig som leder. Et forløb som dette har man brug for hele vejen igennem sin lederkarriere.

Mette Bryde Lind
Direktør, Gigtforeningen

Mette Bryde Lind fortæller om lederudviklingsforløb

Hvad kendetegner det stærke ledelsesteam?

Læs med, når direktør og ledelsescoach Lisbeth Bygsø-Petersen gennemgår de 8 grundingredienser i et stærkt lederteam.

Lisbeth Bygsø-Petersen 2

Den mest effektive udvikling af et ledelsesteam opnår du ved at arbejde parallelt på både gruppe- og individniveau. Dette forløb er et godt eksempel på, hvor langt man kan komme, når de to udviklingsspor kører parallelt og understøtter hinanden.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Direktør og ledelsescoach, AS3 Transition

Udvikling af både den enkelte leder og gruppen

Lisbeth Bygsø-Petersen fortæller her, hvordan de forskellige elementer i Gigtforeningens lederudviklingsforløb spiller sammen og understøtter hinanden.

- God ledelse er en holdsport, der kalder på et trygt sammenhold i ledergruppen, hvor ledernes forskelligheder skaber effektive synergier.

- Men et trygt sammenhold kommer ikke af sig selv, og det gør forståelsen for hinandens styrker og svagheder heller ikke. Det kræver tværtimod et målrettet arbejde på både individuelt og kollektivt niveau.

- Derfor har vi i samarbejdet med Gigtforeningen lagt stor vægt på både at understøtte samspillet i gruppen på en række tematiske ledelsesseminarer - og sideløbende arbejde med den enkelte leders personlige udvikling.

Profiltest kortlægger diversiteten i ledergruppen

- Som en del af forløbet indgik en OPQ-test af alle lederne. Den individuelle personlighedstest er med til at kortlægge styrker, svagheder og potentielle dynamikker i en ledergruppe.

- På den måde sikrer vi, at alle lederne får en god forståelse for egne og andres præferencer og ledelsesmæssige kompetencer og kan bringe den viden i spil i det daglige samarbejde.

Et fortroligt coachingrum

- Når en gruppe skal nå et fælles mål, kræver det forskellige tilpasninger af hver enkelt leder. Derfor har de enkelte ledere undervejs i forløbet også arbejdet med egen ledelsesstil og udviklingsområder i et fortroligt coachingrum.

- Vi anvendte vores digitale coachingplatform, LevelUp, så Gigtforeningen kunne passe coaching-sessionerne ind i en travl hverdag. Platformen sikrer også, at samtaler, øvelser og målsætninger er samlet ét sted.

Forankring i hverdagen

- Noget af det vigtigste i et udviklingsforløb som dette er at sikre forankring i hverdagen. Derfor har vi haft et stærkt fokus på at inddrage cases og eksempler fra dagligdagen i de forskellige sessioner, og mellem sessionerne har lederne arbejdet med at implementere ny viden og praksis i hverdagen.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Direktør for Trivsel & Udvikling, AS3 Transition

Det stærke lederteam top

Skal vi udvikle dit ledelsesteam?

Vores erhvervspsykologer og ledercoaches designer - sammen med jer - det optimale lederudviklingsforløb for organisationen. Med afsæt i netop jeres ledergruppes strategiske målsætninger, indbyrdes relationer og individuelle udviklingsbehov.

AS3 Transition

Vil du vide mere?

Tobias Devilli

Tobias DevilliMarkedschef i AS3 Transition

T: 42 64 80 45 M: todev@as3.dk