<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Vestergaard company

Hyppige trivselsmålinger, hurtig adgang til data og professionel rådgivning gør Vestergaard i stand til at handle på mistrivsel med det samme.

AS3 Transition

Samarbejdet mellem Vestergaard Company og AS3 består af

Trivsel er kommet på agendaen - og på LEAN-tavlen!

"Som international industrivirksomhed er vi dybt afhængige af, at vores medarbejdere trives og melder ind, når der er arbejdsgange, der frustrerer eller andre ting, der presser dem i det daglige.

Trivselsmålingerne gør, at vores ledere kan invitere til dialog om det, der måske ellers kan være svært at tale om, eller det vi kun har på fornemmelsen.

Er der en tendens i min afdeling, jeg som leder skal være opmærksom på? Skyldes den måske et arbejdspres, vi skal tale om?”

Det er en stor fordel, at vi kan tage temperaturen på trivslen løbende og handle på tingene med det samme.

Det passer rigtig godt ind i den LEAN-tilgang vi praktiserer i virksomheden, hvor vi hele tiden har fokus på at gøre tingene bedre og optimerer arbejdsgange- og processer i tæt dialog med vores medarbejdere.

Vi har forbedringstavler hængende i alle afdelinger og ugentlige tavlemøder, hvor vi gennemgår de forslag, der er kommet. Trivsel er i dag et af de emner som medarbejderne flittigt melder ind på."

Peter Røest-Hansen, produktionschef og arbejdsmiljøansvarlig

Stefan-Vestergaard-2019-150x150

”Vi har haft stor glæde af samarbejdet med AS3 om trivselsmålinger de seneste 3 år. De hyppige målinger er et brugbart værktøj til at tage temperaturen på trivslen og finde ud af, hvor skoen trykker. Vi får skabt en dialog, som kan føre til konkrete tiltag, der kan udvikle trivslen. Det betyder noget for os, at vores medarbejdere trives – det giver både værdi for den enkelte, for fællesskabet og for virksomheden – og i sidste ende kunderne. Derfor sætter vi trivsel højt på dagsordenen.”

Stefan Vestergaard
CEO, Vestergaard Company

Sådan arbejder Vestergaard med trivselsmåling

  • AS3 udsender en anonym trivselsmåling til virksomhedens ansatte 3 gange årligt.
  • Umiddelbart efter hver måling får lederen adgang til et dashboard, som giver overblik over, hvordan afdelingen trives og hvor, der er risiko for stress. 
  • Lederen indkalder teamet til opfølgningsmøde for at drøfte målingens resultater.
  • Af og til vælger lederen at gå uden for i ti minutter, så medarbejderne får lejlighed til frit at drøfte de udfordringer eller frustrationer, de oplever i dagligdagen.
  • Medarbejderne skriver forslag til forbedringer ned på post-it's. Forslagene hænges op på "Forbedringstavler" og følges tæt på ugentlige tavlemøder. 
  • Medarbejdere som er i risiko for at udvikle stress tilbydes rådgivning hos AS3. 

Vestergaard-case-as3-trivselsmåling

Vestergaard Company er med 280 medarbejdere markedsleder i verden inden for udvikling, produktion og salg af højteknologiske køretøjer til afisning og anden servicering af fly. Vestergaard Company har kontorer/produktionsfaciliteter i Danmark, Nordamerika, Thailand, Frankrig, Finland og Tyskland.

Vestergaard case trivselsmåling as3 2

Lederne er klædt på til at tage dialogen

Det er vigtigt for Vestergaard Company, at lederne er rustede til at tage dialogen med medarbejderne og følge professionelt op på trivselsmålingerne. Derfor afholder virksomheden i samarbejde med erhvervspsykologer og rådgivere fra AS3  løbende workshops og seminarer med forskellige temaer inden for trivsel, forandringer, stressforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.

Større sammenhold i ledergruppen

Det strategiske fokus på trivsel er en holdindsats som har styrket samarbejdet og dialogen på tværs af ledergruppen.

Uddannelsen af lederne inden for et fælles emne har smittet positivt af på sammenholdet og styrket relationerne mellem de enkelte ledere.

Øget videndeling på tværs

Trivselsindsatsen har også sat skub i mere erfaringsudveksling på tværs af virksomheden.

Ledelsen har fået større indsigt i de vidt forskellige problemer og udfordringer som medarbejdere fra forskellige grene af virksomheden oplever. Lige fra produktionsgulvet til administrationsgangen.   

Astrid jørgensen-1

Selvom vi er en stor industrivirksomhed, har vi ikke en kæmpe HR-afdeling bag os, vi kan trække på. Derfor er det alfa og omega for os at have dygtige samarbejdspartnere, der kan træde til dér, hvor vi selv mangler ekspertise. Det er fantastisk at kunne trække på et hold af dygtige erhvervspsykologer og specialister hos AS3 som lynhurtigt er klar til at hjælpe, når vi har brug for det.

Astrid Jørgensen
Lean, Health & Safety Consultant, Vestergaard Company

Vestergaard fastholder fokus, fordi det giver værdi

Vestergaard er meget bevidst om, at medarbejdertrivsel ikke en er størrelse, der kommer af sig selv. Det er vigtigt at have et kontinuerligt blik på udviklingen og tilstanden. De løbende trivselsmålinger er redskab og omdrejningspunkt for en vedvarende proces og fokus. Medarbejdere ved, at der tages hånd om mistrivsel, og derfor er de en medvirkende faktor til at fastholde fokus.

Frustrationer kommer frem i lyset - i tide

Med EVI trivselsmåling har Vestergaard ikke bare fået et velfungerende digitalt værktøj. Virksomheden har fået et fælles sprog til at tale om trivsel og en anledning til at gøre det struktureret og kontinuerligt på en måde, som de ikke har gjort før.

Trivselsmålingen bringer problemstillinger frem i lyset, som ellers er svære at få øje på. Det har skabt en større åbenhed i dagligdagen og gør det nemmere for medarbejdere og ledere at tale sammen om trivsel.

Stor opbakning til målingerne

Vestergaard oplever stor opbakning til trivselsmålingerne  som hver gang opnår en meget høj besvarelsesprocent.

Det skyldes blandt andet, at målingen er 100 % anonym og kan besvares på få minutter. Men ifølge produktionschef Peter Røest-Hansen hænger det også sammen med, at ledelsen er nærværende og bakker op. 

"Medarbejderne har fået et sted, hvor de kan komme af med deres frustrationer - og de oplever, at ledelsen lytter og handler", siger han.

Untitled design-1

Styrk trivslen på din arbejdsplads - sådan gør du

Trivsel er en forudsætning for, at medarbejdere kan præstere deres bedste. Og trivsel er også en afgørende faktor, når du vil fastholde dygtige medarbejdere og reducere sygefravær. Hent vores e-bog og bliv klogere på, hvordan din virksomhed griber opgaven an. 

Peter Roest Hansen

”Årlige trivselsundersøgelser og store, forkromede handlingsplaner er hurtigt forældede, inden de overhovedet bliver ført ud i livet. Det giver stor værdi, at vi kan måle hyppigt og hurtigt justere på små ting i hverdagen, der kan forbedre trivslen nu og her. Det passer rigtig godt ind i vores Lean-proces og ønske om kontinuerligt at optimere på de ting, der ikke fungerer."

Peter Røest-Hansen
Produktionschef og arbejdsmiljøansvarlig, Vestergaard Company

Skal vi hjælpe din virksomhed med trivselsmåling?

Vi kan hjælpe med både strategi, uddannelse og implementering af trivselsmålinger. AS3 samarbejder med både private og offentlige organisationer om trivsel og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

AS3 Transition

Vil du vide mere om trivselsmåling og samarbejdet med Vestergaard?

Tom Petersen

Tom PetersenMarkedschef i AS3 Transition

T: 50 50 15 67 M: tope@as3.dk