<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case VIA University College

En større opsigelsesrunde krævede høj professionalisme og tæt samarbejde mellem ledelse, HR og samarbejdsudvalg. 

AS3 Transition

Samarbejdet mellem VIA og AS3 bestod af

Lissi Sundtoft

Det er alfa og omega at være godt forberedte og sikre den rette timing.

Det handler om at informere og involvere de rigtige på rette tid. Alle skal gerne føle sig set, hørt – og ikke mindst informeret. Kun på den måde kan man sikre en fair og ordentlig proces,

Lissy Sundtoft
HR-konsulent, VIA

Den perfekte opsigelsesproces findes ikke, men vi kan gøre det værdigt

- Vi har desværre prøvet større opsigelsesrunder som denne før. Derfor vidste vi hvad, vi gik ind til og hvad, vi skulle være særligt opmærksomme på.

Mange hensyn

- Det er en både voldsom og meget omfattende opgave, der rammer hele organisationen. Der er mange hensyn, som skal tages og behov som skal tilgodeses.

- Det er alfa og omega at være godt forberedte og sikre den rette timing. Det handler om at informere og involvere de rigtige på rette tid.

- Alle skal gerne føle sig set, hørt – og ikke mindst informeret. Kun på den måde kan man sikre en fair og ordentlig proces, fortæller Lissy og fortsætter:

 

- Det er komplekst, hvis ikke umuligt, at designe den perfekte proces for større opsigelsesrunder.

Svært at leve med uvisheden

- For den enkelte medarbejder og for organisationen som helhed er det enormt svært at leve med uvisheden i så lang en periode.

- Samtidig er det svært at finde det helt optimale leje for hvor meget, du skal informere før, under og efter.

Selvom vi virkelig har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne for at informere så meget og så ofte som muligt, vil der altid være områder, hvor vi kunne have gjort det bedre.

Lissy Sundtoft
HR-konsulent, VIA

VIA foyer

Forberedelse er alfa og omega

I vores komplette guide til HR og ledere har vi samlet alle de gode råd og værktøjer, I skal bruge for at gennemføre professionelle og værdige opsigelser. 

Dorthe Jensen

Jeg er stolt af den måde, VIA håndterede opsigelsesprocessen på. Det var ordentligt og professionelt. Jeg føler ikke, vi kunne have gjort det bedre.

Dorthe Jensen
Kantineleder, VIA

Fandt god støtte og sparring forud for opsigelser

At opsige en medarbejder bliver aldrig hverdag for nogen leder. Heller ikke for kantineleder Dorthe Jensen, som måtte sige farvel til tre medarbejdere i forbindelse med besparelsesrunden.

Begrundelsen lå fast

Dorthe fandt stor tryghed i, at der var styr på selv de mindste detaljer fra VIAs side. Det gjorde det nemmere at holde hovedet koldt i de svære og pressede situationer, som uundgåeligt opstår undervejs i et opsigelsesforløb.

- Begrundelserne og kriterierne for opsigelserne var besluttet fra central side. Det hjalp mig til at tage de professionelle briller på og fokusere på, hvad der var det bedste for køkkenet og kantinen.

- Jeg skulle sætte det rigtige hold og skabe den bedst mulige arbejdsplads fremadrettet.
intern stilling.

- Der blev også gjort et stort arbejde med at klæde os på til opgaven, og HR stod hele tiden klar med både sparring og juridisk rådgivning. Det gjorde, at jeg følte mig meget tryg gennem hele forløbet.

Træning af opsigelsessamtalen

- HR holdt en workshop for alle ledere, hvor de informerede os om processen og hele forløbet. Undervejs blev vi inddelt i grupper og skulle øve os i opsigelsessamtalen to og to, mens en tredje leder så på.

- I situationen var det vildt grænseoverskridende, men det var så godt givet ud. Når jeg tænker tilbage, kan jeg se, at det virkelig gjorde en stor forskel for mig.

Dorthe Jensen
Kantineleder, VIA

midt banner via

Hjælp de opsagte godt videre

Vi støtter organisationer i hele opsigelsesprocessen, uanset om I skal opsige få eller mange. Og vi kan gøre det med kort varsel. Vi træner og støtter HR og de opsigende ledere både før, under og efter opsigelserne. Og vores erfarne rådgivere giver individuel kvalitetsrådgivning til de opsagte. 

Christina Christensen

Ledelsens kommunikation ud til medarbejderne var godt timet. De fik lynhurtigt besked om præcis, hvad der skulle ske og hvordan, processen ville blive.

Det gjorde vores job som tillidsrepræsentanter nemmere.

Christina Christensen
Tidligere tillidskvinde, VIA

Tæt dialog med samarbejdsorganisationen

Inden for en uge blev der afholdt møder i alle samarbejdsudvalg på VIAs mange campusser og lokationer i Midtjylland. En af de tillidsfolk, som var dybt involveret i opsigelsesprocessen, var daværende økonomikonsulent og tillidskvinde, Christina Christensen.

- Det kom som et kæmpe chok. Ingen havde set det komme. Samtidig forstod vi ret hurtigt, at der var tale om en meget omfattende besparelse, fortæller Christina.

Løbende check-ins

Opsigelsesrunden faldt i to tempi, hhv. efterår og forår, og undervejs arrangerede tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter uformelle, digitale check-in møder for medarbejderne.

- Vi var jo alle sammen hjemsendte på grund af Corona, og vi havde brug for et rum, hvor vi kunne støtte hinanden og tale åbent om vores usikkerhed, bekymringer og frustrationer.

- Møderne var med til at hjælpe os gennem en rigtig svær periode, hvor vi både sørgede over de kolleger, som netop var blevet opsagte og bekymrede os om hvem, det ville ramme næste gang.

Christina oplevede også, at der i tæt samarbejde med professionshøjskoledirektøren blev iværksat forskellige gode initiativer.

Stor velvilje fra ledelsen

Eksempelvis blev der afholdt et webinar for VIAs tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Her gav HR og en intern erhvervspsykolog anbefalinger til, hvordan de kunne støtte og rådgive deres kolleger bedst muligt i den svære tid.

- Jeg oplevede i det hele taget stor velvilje fra den øverste ledelse i forhold til at sikre en god og ordentlig proces for medarbejderne.

Christina Christensen
Daværende tillidskvinde

AS3 Transition

Vil du vide mere?

Grethe

Grethe DamsgaardMarkedschef i AS3 Transition

T: 25 42 22 85 M: gda@as3.dk