<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case PICIT

Et vedvarende fokus på trivsel er med til at fastholde dygtige medarbejdere i softwarevirksomheden PICit.

AS3 Transition

Samarbejdet mellem PICit og AS3 består af

Henrik Højen Andersen

Jo mere åbne og ærlige, vi kan være overfor hinanden – og jo bedre, vi er til at tolke hinandens signaler – jo bedre bliver vi også til at samarbejde og levere høj kvalitet til vores kunder. Det kan mærkes både på sammenholdet og på hastigheden, hvormed vi får løst opgaverne.

Henrik Højen Andersen
Direktør og partner, PICit

Vi er dybt afhængige af, at vores medarbejdere trives og tør sige deres mening

Henrik Højen Andersen er ikke i tvivl om, at det stærke fokus på trivsel er en afgørende konkurrenceparameter for PICit. Den digitale trivselsmåling gør nemlig virksomheden i stand til at vækste uden at gå på kompromis med trivslen og uden at tabe hverken medarbejdere eller vigtig viden på gulvet.

- Det er et vigtigt værktøj for os – ikke mindst fordi vi vækster hurtigt og ansætter flere og flere. Vores medarbejdere har forskellige måder at kommunikere på, og vi må ikke tabe den enkelte medarbejder af syne. De er hver og én vigtige for os, såvel fagligt som menneskeligt.”

Vi vil agere proaktivt

- Hvor gerne vi end ville i ledelsen, så kan vi ikke nå omkring alle medarbejdere hver dag længere. Derfor har vi brug for et værktøj, som kan give os den nødvendige indsigt, så vi kan agere proaktivt og sætte ind inden små problemer vokser og bliver store.

- Vi tager trivselsmålingerne meget seriøst og afsætter hver gang god tid til at gennemgå og drøfte resultaterne sammen med medarbejderne.

Vigtigt med ekstern involvering

- Vi har bevidst valgt, at det er en rådgiver fra AS3, som analyserer målingerne og fremlægger resultaterne. Effekten er bare en helt anden, når det er en ekstern som ikke har noget i klemme. Det skaber en langt mere åben og nuanceret debat, hvilket er guld værd.

- Jeg vil jo gerne have, at mine dygtige medarbejdere er her længe. Men det er et privilegium, vi skal gøre os fortjent til - det sker bestemt ikke af sig selv.

- Vi er ikke lønførende, men alligevel har vi en meget lav medarbejderomsætning. Det tror jeg helt bestemt hænger sammen med, at de oplever, at vi lytter til dem og passer på dem.

Høj trivsel betaler sig

- Der er for mig at se ingen tvivl om, at høj trivsel og psykologisk tryghed betaler sig – ikke bare menneskeligt men også forretningsmæssigt.

- Ved at sætte trivsel på dagsordenen og skabe tryghed til, at man kan sige sin mening, og tør sige fra, får vi skabt en langt bedre arbejdsplads.

- Jo mere åbne og ærlige, vi kan være overfor hinanden – og jo bedre, vi er til at tolke hinandens signaler – jo bedre bliver vi også til at samarbejde og levere høj kvalitet til vores kunder. Det kan mærkes både på sammenholdet og på hastigheden, hvormed vi får løst opgaverne.

Henrik Højen Andersen
Direktør og partner, PICit

PICit sætter fokus på trivsel

Skal vi hjælpe din virksomhed med trivselsmåling?

Vi kan hjælpe med både strategi, uddannelse og implementering af trivselsmålinger - og med opfølgende tiltag, der støtter og fremmer en sund arbejdskultur.

AS3 Transition

Vil du vide mere?

Grethe Damsgaard

Grethe DamsgaardMarkedschef i AS3 Transition

T: 25 42 22 85 M: gda@as3.dk