<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CASE
Vestergaard Company

Hyppige trivselsmålinger, hurtig adgang til data og professionel rådgivning gør Vestergaard i stand til at handle på mistrivsel med det samme.

Trivsel og LEAN går hånd i hånd i industrivirksomheden

Vestergaard Company, der producerer og sælger højteknologisk udstyr til luftfartsindustrien, er vokset voldsomt i årene op til Coronakrisen, både i omsætning og i medarbejdere. Efter flere år med kundevækst og fremgang var der behov for at sætte ekstraordinært fokus på trivslen.

Trivselsindsatsen blev igangsat i 2018 samtidig med Lean-implementering i virksomheden. LEAN indebærer en gennemgribende forandringsproces, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Vestergaard ville sikre, at man lykkedes med både at øge produktiviteten og medarbejdertrivslen. 

Vestergaard valgte AS3 som samarbejdspartner til den strategiske HR-indsats som omfatter digital trivselsmåling, uddannelse af ledergruppen samt løbende rådgivning og sparring omkring trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse.

En af løftestængerne for indsatsen er den digitale trivselsmåling EVI, som udover at måle medarbejdernes trivsel og risiko for stress, giver viden og værktøjer, der støtter virksomhedens ledere og medarbejdere i trivselsindsatsen.

 

 

 


 

Samarbejdet består af

icons8-faq-96

DIGITAL MÅLING

Opsætning af EVI trivselsmåling, oprettelse af brugere og udsendelse af 3-4 årlige, anonyme målinger til alle ansatte.

gode råd

DATA & RAPPORTERING

Umiddelbart efter hver trivselsmåling får Vestergaard adgang til data og kan trække rapporter på organisations-, afdelings- og teamniveau.

Stresshåndtering

LEDERUDDANNELSE

Rådgivere fra AS3 klæder lederne på til at arbejde med EVI trivselsmåling og følge op på resultaterne med deres medarbejdere.

icons8-report-card-96

ADGANG TIL LEDERPORTAL

Digital portal med guides og hjælpeværktøjer som understøtter lederne i arbejdet med trivsel, stressforebyggelse og det psykiske arbejdsmiljø.

icons8-heart-health-96

RÅDGIVNING TIL STRESSRAMTE

Trivselshjælp til medarbejderne og tilbud om individuel rådgivning af stressramte medarbejdere ved AS3s erhvervspsykologer.

icons8-user-groups-100

WORKSHOPS & SEMINARER

Erhvervspsykologer og rådgivere fra AS3 afholder løbende workshops og seminarer om trivselsrelaterede i virksomheden.


Trivsel er kommet på agendaen - og på LEAN-tavlen!

"Som international industrivirksomhed er vi dybt afhængige af, at vores medarbejdere trives og melder ind, når der er arbejdsgange, der frustrerer eller andre ting, der presser dem i det daglige.

Trivselsmålingerne gør, at vores ledere kan invitere til dialog om det, der måske ellers kan være svært at tale om, eller det vi kun har på fornemmelsen.

Er der en tendens i min afdeling, jeg som leder skal være opmærksom på? Skyldes den måske et arbejdspres, vi skal tale om?”

Det er en stor fordel, at vi kan tage temperaturen på trivslen løbende og handle på tingene med det samme.

Det passer rigtig godt ind i den LEAN-tilgang vi praktiserer i virksomheden, hvor vi hele tiden har fokus på at gøre tingene bedre og optimerer arbejdsgange- og processer i tæt dialog med vores medarbejdere.

Vi har forbedringstavler hængende i alle afdelinger og ugentlige tavlemøder, hvor vi gennemgår de forslag, der er kommet. Trivsel er i dag et af de emner som medarbejderne flittigt melder ind på."

Peter Røest-Hansen, produktionschef og arbejdsmiljøansvarlig

Peter Roest Hansen

Vestergaard-case-as3-trivselsmåling

Vestergaard Company er med 280 medarbejdere markedsleder i verden inden for udvikling, produktion og salg af højteknologiske køretøjer til afisning og anden servicering af fly. Vestergaard Company har kontorer/produktionsfaciliteter i Danmark, Nordamerika, Thailand, Frankrig, Finland og Tyskland.

Sådan arbejder Vestergaard med trivselsmåling

  • AS3 udsender en anonym trivselsmåling til virksomhedens ansatte 3 gange årligt.
  • Umiddelbart efter hver måling får lederen adgang til et dashboard, som giver overblik over, hvordan afdelingen trives og hvor, der er risiko for stress. 
  • Lederen indkalder teamet til opfølgningsmøde for at drøfte målingens resultater.
  • Af og til vælger lederen at gå uden for i ti minutter, så medarbejderne får lejlighed til frit at drøfte de udfordringer eller frustrationer, de oplever i dagligdagen.
  • Medarbejderne skriver forslag til forbedringer ned på post-it's. Forslagene hænges op på "Forbedringstavler" og følges tæt på ugentlige tavlemøder. 
  • Medarbejdere som er i risiko for at udvikle stress tilbydes rådgivning hos AS3. 

 

”Vi har haft stor glæde af samarbejdet med AS3 om trivselsmålinger de seneste 3 år. De hyppige målinger er et brugbart værktøj til at tage temperaturen på trivslen og finde ud af, hvor skoen trykker. Vi får skabt en dialog, som kan føre til konkrete tiltag, der kan udvikle trivslen. Det betyder noget for os, at vores medarbejdere trives – det giver både værdi for den enkelte, for fællesskabet og for virksomheden – og i sidste ende kunderne. Derfor sætter vi trivsel højt på dagsordenen.”

Stefan Vestergaard

CEO

Stefan-Vestergaard-2019-150x150
icons8-user-groups-100

Lederne er klædt på til at tage dialogen

Det er vigtigt for Vestergaard Company, at lederne er rustede til at tage dialogen med medarbejderne og følge professionelt op på trivselsmålingerne. Derfor afholder virksomheden i samarbejde med erhvervspsykologer og rådgivere fra AS3  løbende workshops og seminarer med forskellige temaer inden for trivsel, forandringer, stressforebyggelse og psykisk arbejdsmiljø.

Større sammenhold i ledergruppen

Det strategiske fokus på trivsel er en holdindsats som har styrket samarbejdet og dialogen på tværs af ledergruppen.

Uddannelsen af lederne inden for et fælles emne har smittet positivt af på sammenholdet og styrket relationerne mellem de enkelte ledere.

 

 

Øget videndeling på tværs

Trivselsindsatsen har også sat skub i mere erfaringsudveksling på tværs af virksomheden.

Ledelsen har fået større indsigt i de vidt forskellige problemer og udfordringer som medarbejdere fra forskellige grene af virksomheden oplever. Lige fra produktionsgulvet til administrationsgangen.   

 

 

 

Vestergaard måler trivslen hyppigt og høster både økonomiske og arbejdsmiljømæssige gevinster via løbende justeringer og forbedringer i dagligdagen - både i produktionshallen og på administrationsgangen.

 

Fakta om EVI trivselsmåling

icons8-report-card-96

ENKEL AT BRUGE
Det er nemt at komme i gang med Evi, og målingen tager kun 5 minutter at besvare.

forebyg

BASERET PÅ FORSKNING
Trivselsmålingen bygger på 15 evidensbaserede spørgsmål, der er relateret til arbejdspladsen.

Symptomer på stress

MÅLER OFTE
Typisk måles 4-6 gange om året, hvilket giver et reelt billede af trivslen og risikoen for stress. 

icons8-heart-health-96

ANONYM MÅLING
Alle svar er anonyme og overholder GDPR. ’Kun respondenten selv kan se sine individuelle anbefalinger.

 

Se video: Sådan fungerer trivselsmålingen

”Selvom vi er en stor industrivirksomhed, har vi ikke en kæmpe HR-afdeling bag os, vi kan trække på. Derfor er det alfa og omega for os at have dygtige samarbejdspartnere, der kan træde til dér, hvor vi selv mangler ekspertise. Det er fantastisk at kunne trække på et hold af dygtige erhvervspsykologer og specialister hos AS3 som lynhurtigt er klar til at hjælpe, når vi har brug for det.”

Astrid Jørgensen

Lean, Health & Safety Consultant

Astrid jørgensen-1
Symptomer på stress

Vestergaard fastholder fokus, fordi det giver værdi

Vestergaard er meget bevidst om, at medarbejdertrivsel ikke en er størrelse, der kommer af sig selv. Det er vigtigt at have et kontinuerligt blik på udviklingen og tilstanden. De løbende trivselsmålinger er redskab og omdrejningspunkt for en vedvarende proces og fokus. Medarbejdere ved, at der tages hånd om mistrivsel, og derfor er de en medvirkende faktor til at fastholde fokus.

Frustrationer kommer frem i lyset - i tide

Med EVI trivselsmåling har Vestergaard ikke bare fået et velfungerende digitalt værktøj. Virksomheden har fået et fælles sprog til at tale om trivsel og en anledning til at gøre det struktureret og kontinuerligt på en måde, som de ikke har gjort før.

Trivselsmålingen bringer problemstillinger frem i lyset, som ellers er svære at få øje på. Det har skabt en større åbenhed i dagligdagen og gør det nemmere for medarbejdere og ledere at tale sammen om trivsel.

 

Stor opbakning til målingerne

Vestergaard oplever stor opbakning til trivselsmålingerne  som hver gang opnår en meget høj besvarelsesprocent.

Det skyldes blandt andet, at målingen er 100 % anonym og kan besvares på få minutter. Men ifølge produktionschef Peter Røest-Hansen hænger det også sammen med, at ledelsen er nærværende og bakker op. 

"Medarbejderne har fået et sted, hvor de kan komme af med deres frustrationer - og de oplever, at ledelsen lytter og handler", siger han.

Untitled design

 

Styrk trivslen på din arbejdsplads - sådan gør du

Trivsel er en forudsætning for, at medarbejdere kan præstere deres bedste. Og trivsel er også en afgørende faktor, når du vil fastholde dygtige medarbejdere og reducere sygefravær. Hent vores e-bog og bliv klogere på, hvordan din virksomhed griber opgaven an. 

Hent e-bog: 8 effektive trin til øget trivsel
”Årlige trivselsundersøgelser og store, forkromede handlingsplaner er hurtigt forældede, inden de overhovedet bliver ført ud i livet. Det giver stor værdi, at vi kan måle hyppigt og hurtigt justere på små ting i hverdagen, der kan forbedre trivslen nu og her. Det passer rigtig godt ind i vores Lean-proces og ønske om kontinuerligt at optimere på de ting, der ikke fungerer."

Peter Røest-Hansen

Produktionschef of arbejdsmiljøansvarlig

Skal vi hjælpe din virksomhed med trivselsmåling?

Vi kan hjælpe med både strategi, uddannelse og implementering af trivselsmålinger. AS3 samarbejder med både private og offentlige organisationer om trivsel og stressforebyggelse på arbejdspladsen.

Kom i gang med trivselsmåling

Vil du vide mere om trivselsmåling og samarbejdet med Vestergaard?

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig

Tom Petersen, Markedschef i AS3 Transition

Du kan også ringe til mig på 50 50 15 67 eller kontakte mig på LinkedIn
 
as3_kbh_sept21_037