<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvad er udbyttet af et outplacement-forløb?

Som arbejdsgiver spørger du måske dig selv, hvorfor du skal tilbyde en opsagt medarbejder et outplacement-forløb. For gør det overhovedet nogen forskel?

Det helt overordnede mål med outplacement er, at opsagte ledere og medarbejdere kommer videre i nye job. Men ikke bare i et nyt job - de skal nemlig i det helt rigtige job for den enkelte.

Udbyttet af et outplacement-forløb kan dog også være at hjælpe den opsagte til afklaring, styrket selvtillid eller give et nyt syn på fremtidige jobmuligheder.

Den opsagte skal opnå en afklaring

Mange medarbejder har ofte svært ved at forestille sig selv i et andet job, end det medarbejderen har netop nu.

Og for de fleste er det derfor en stor omvæltning, hvis han eller hun modtager en opsigelse. Et rådgivningsforløb kan dog hjælpe den opsagte til at tænke i nye jobmuligheder og andre perspektiver.

Det personlige rådgivningsforløb giver den opsagte mulighed for en jobmæssig afklaring, hvor den opsagte må tage stilling til spørgsmålene:

  • Hvad kan jeg?
  • Hvad vil jeg?
  • Hvordan gør jeg?

Denne afklaring giver overblik over:

  • Faglige og personlige kompetencer
  • Nye jobmuligheder
  • Hvilke redskaber, der skal i spil til at nå det ønskede job.

Et godt netværk fører ofte til et nyt job

I de senere år er netværk blevet vigtigere og vigtigere i forbindelse med jobsøgning.

Et godt netværk spiller nemlig en afgørende rolle i forhold til de job, som ikke er slået op eller dem, som den jobsøgende selv skaber - det er de jobs, der er på det såkaldte usynlige jobmarked.

Den personlige rådgivning formår ofte at vende den opsagtes opfattelse fra, at netværk er irrelevant til en forståelse for netværkets betydning.

Sammen med rådgiveren arbejder den opsagte med at kortlægge sit netværk - og han eller hun får derefter konkrete redskaber til at bruge det aktivt i jobsøgningen.

Her er LinkedIn et brugbart redskab, og det er vigtigt, at den opsagte arbejder målrettet med sin profil.

Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

Konkret viden – også når et nyt job er i hus

Det overblik, den opsagte får over egne kompetencer, jobmuligheder og netværk, giver både jobmæssig afklaring og kan være med til at styrke den opsagtes selvtillid efter en afskedigelse, som måske har været hård for den opsagtes tro på sig selv.

Også når det nye job er fundet, kan redskaberne fra et outplacement-forløb være gode at have med i bagagen.

At være tydelig i sin kommunikation, tænke i andre perspektiver og vide, hvad man vil, er nemlig relevant i mange andre sammenhænge end blot i forbindelse med jobsøgning, for eksempel i privatlivet og i det nye job.

Afklaring er andet end blot at få et nyt job

Et outplacement-forløb hjælper først og fremmest den opsagte med en jobmæssig afklaring, så den opsagte får de bedste muligheder for at komme videre i nyt job.

Men en opsagt kan også afklares i andre retninger – nogle finder i stedet ud af, at de vil uddanne sig på ny, starte egen virksomhed, påbegynde deres seniortilværelse eller noget helt andet.

Et outplacement-forløb er altså rådgivning, der hjælper opsagte medarbejdere og ledere videre – og altså ikke nødvendigvis i nyt job, selv om det sker for flertallet.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Mette Pontoppidan
Mette Pontoppidan
Fagdirektør for outplacement i AS3 Transition
En juridisk guide til opsigelse af en medarbejder
Outplacement

10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Overvejelser i senkarrieren
Outplacement

Fyringen fik mig til at genoverveje den sidste del af mit arbejdsliv

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet
Outplacement

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet? Ikke alle seniorer genkender mediernes billede