<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

Fælles sprog sikrer godt psykisk arbejdsmiljø

Stress og trivsel, Video

Fælles sprog sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø

Carsten Berg

I virksomheder bliver ordet stress ofte brugt på mange forskellige måder. Det bruges både til at give udtryk for, at en afdeling har travlt, men også til at beskrive, at der er reel mistrivsel eller en anden form for negativ stress. For at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er det derfor utrolig vigtigt at skabe et fælles sprog om trivsel.

For at skabe et fælles sprog og en fælles referenceramme til at tale om det psykiske arbejdsmiljø, kan man tage udgangspunkt i trivselsmodellen.

Trivselsmodellen omfatter en x- og en y-akse.
X-aksen beskriver den lyst, medarbejderen har til arbejdsopgaverne og til at deltage i fællesskabet.

Jo længere man bevæger sig ud ad x-aksen, jo mindre lyst får man til at deltage, og jo mere får man lyst til bare at være sig selv.


Y-aksen beskriver medarbejderens nærvær og fravær. Nærværet er der hvor medarbejderen er i fokus, er på, og er engageret.

Fraværet er der, hvor medarbejderen både mentalt, fysisk og adfærdsmæssigt set er fraværende. Det kan være i forhold til arbejdsopgaver, men det kan også være i forhold til, når man sover.

Download stress guide - gratis e-bog

Restitution er vejen til den grønne zone

For at lave et bedre og mere entydigt sprog om det psykiske arbejdsmiljø, kan man fokusere på tre zoner knyttet til trivselsmodellen:

  • Den grønne zone er der, hvor vi har det godt. Her trives vi og er i flow. Det er her, vi ligger, når vi yder vores bedste.
  • Hvis ikke vi sørger for at restituere og passe på os selv, går vi ind i den gule zone, hvor der optræder en række fysiske, psykiske og mentale udfordringer. I den gule zone er vi 17 % mindre produktive, end når vi befinder os i den grønne. Det er derfor vigtigt, både for os selv som mennesker, men også for organisationen at vide, hvornår vi er i den gule zone, og hvornår der skal sættes ind, så vi kan komme tilbage til den grønne zone hurtigst muligt.
  • Hvis ikke vi kommer tilbage fra den gule zone, går vi ind i den røde zone. I den røde zone finder vi stress, udbrændthed og depressioner, og det er også her, vi ender med at have sygefraværet.

Det er hverken hensigtsmæssigt for individet eller for organisationen, at medarbejderen havner i den røde zone. Det er derfor utrolig vigtigt at få skabt et fælles sprog i forhold til at tale om det psykiske arbejdsmiljø.

Læs også: Trivsel skal måles gennem dialog

Carsten Berg

Carsten Berg

Uddannet psykoterapeut, Master Class i erhvervspsykologi og certificeret coach. Tidligere leder gennem 12 år hos SDC, Key Account Manager hos WM-Data og selvstændig i 11 år sin egen konsulentvirksomhed Human Progress Compagny. Har arbejdet med erhvervsrådgivning siden 2002. Business Specialist, Stress & Well-being. Har været hos AS3 Transition siden 2013.

Forrige indlæg

Dialog er afgørende, når en langtidssygemeldt vender tilbage

Næste indlæg

Hvad er stress?

Forrige indlæg

Dialog er afgørende, når en langtidssygemeldt vender tilbage

Næste indlæg

Hvad er stress?

Kommenter indlægget