<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

Transition_AS3-658085-edited.jpg

Stress og trivsel, Video | Læs på 1 min

Hvem har hvilket ansvar i forhold til et godt psykisk arbejdsmiljø?

Carsten Berg

Når en virksomhed skal svare på spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø, lyder svaret ofte, at det er HR eller top-ledelsen.

Men måske burde vi i stedet præcisere ved at spørge, hvem der har hvilket ansvar i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Ansvarsfordelingen for det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet deles op i 5 kategorier:

  • Top-ledelsen skal etablere rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø og være gode rollemodeller.
  • Lederne skal klædes på til at håndtere deres egen trivsel. Derudover skal de kende deres medarbejdere og være kompetencemæssigt klædt på til at tage en god dialog med deres medarbejdere om trivsel, mistrivsel og stress.
  • Medarbejderne har ansvaret for at kende de rammer, som direktionen sætter. Medarbejderne skal også kende sig selv og deres begrænsninger, så de ved hvornår, de skal sige til og fra.
Download stress guide - gratis e-bog
  • Tilknyttet det psykiske arbejdsmiljø er ofte også en række støttefunktioner. Det kan være HR, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, som har medansvar for at sikre trivslen hos medarbejderne og samarbejde med ledelsen.
  • Det sidste punkt omhandler det rent medmenneskelige ansvar. Vi må aldrig bare gå forbi et andet menneske, som har brug for en håndsrækning eller har brug for at få læsset af uden at hjælpe. Der skal vi træde til som menneske.

Det er vigtigt, at alle i virksomheden er involveret i processen om det psykiske arbejdsmiljø og kender deres roller og ansvar.

Ved at være opmærksom på alle kategorier sikrer virksomheden eller organisationen en tydelig ansvarsfordeling i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø.

Læs også: Dårlig ledelse og stress hænger ofte sammen

Carsten Berg

Carsten Berg

Uddannet psykoterapeut, Master Class i erhvervspsykologi og certificeret coach. Tidligere leder gennem 12 år hos SDC, Key Account Manager hos WM-Data og selvstændig i 11 år sin egen konsulentvirksomhed Human Progress Compagny. Har arbejdet med erhvervsrådgivning siden 2002. Business Specialist, Stress & Well-being. Har været hos AS3 Transition siden 2013.

Forrige indlæg

Guide til den udbedrende stresspolitik – få 5 gode råd

Næste indlæg

9 ud af 10 kommer i job med outplacement

Forrige indlæg

Guide til den udbedrende stresspolitik – få 5 gode råd

Næste indlæg

9 ud af 10 kommer i job med outplacement

Kommenter indlægget