<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vi har ikke set den sidste, store opsigelsesrunde

Ledelse | Læs på 4 min

Professor: Vi har ikke set den sidste, store opsigelsesrunde

Henrik Boye Ebbesen

En række danske virksomheder sagde i sidste kvartal af 2016 farvel til et stort antal medarbejdere. Der er dog ikke tale om krise i dansk økonomi, siger professor. Han angiver i stedet øget digitalisering samt et stigende prispres i flere brancher som årsag.

Det var ikke sjovt at læse aviser i slutningen af 2016. Næsten hver eneste dag ramte nye, nedtrykkende overskrifter avisernes forsider.

En vindmølleproducent tog afsked med flere hundrede medarbejdere. En medicinalkæmpe svang sparekniven. En televirksomhed skar et stort antal stillinger, mens et realkreditselskab trimmede forretningen.

Og sådan blev det ved.

Nogle af landets største virksomheder var blandt dem, der delte opsigelser ud med rund hånd. Flere end 4100 medarbejdere på danske arbejdspladser blev opsagt i det sidste kvartal af 2016.

Et rekordstort tal, der ikke var set højere siden 2009, hvor finanskrisen for alvor gjorde sit indtog og sendte mange danskere ud i arbejdsløshedskøen.

Men de mange opsigelsesrunder til trods, er der ifølge Flemming Poulfelt, professor i strategi og ledelse ved Copenhagen Business School (CBS), ingen grund til at frygte, at denne situation er et udtryk for, at dansk økonomi har det skidt. Han peger i stedet på andre faktorer:

”Det var nogle enkeltstående, branchespecifikke ting, som gjorde, at flere af landets største virksomheder trimmede organisationerne. De rustede sig til den fremtid, deres branche er på vej ind i. Det handler slet ikke om, at dansk økonomi generelt er i dårlig forfatning,” siger han.

Digital udvikling giver opsigelser

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser da også, at danske virksomheder netop nu sælger mere til udlandet, investerer mere og skaber bedre bundlinjer.

Årsagen til, hvorfor mange medarbejdere alligevel er endt med en opsigelse i hånden, skal ifølge CBS-professoren findes ved at gå et spadestik dybere i de enkelte brancher.

”Specielt inden for teleindustrien og den finansielle sektor ser vi, at nye, digitale løsninger stiller krav til virksomhederne. Nutidens forbrugere efterspørger helt andre digitale ydelser end dem, vi så for blot et par år siden."

"Det skal virksomhederne levere, hvis de vil overleve. Denne digitale transformation betyder, at en række arbejdsfunktioner i disse sektorer forsvinder,” siger Flemming Poulfelt.  

Manglende efterspørgsel og faldende pris

I medicinalindustrien er det andre mekanismer, der har sat gang i strømmen af opsigelser. Nogle af de største danske virksomheder i denne branche er ramt af, at priserne på deres produkter er kommet under pres på det globale marked.

”Så selvom bundlinjerne i de fleste medicinalvirksomheder ser gode ud, så er de enkelte spillere i denne branche tvunget til at tilpasse deres organisationer – simpelthen fordi prispresset på deres kerneprodukter stiger fremover,” siger Flemming Poulfelt.

Sådan gennemfører du en opsigelsessamtale

Inden for to andre, vigtige danske brancher, søfart og olie-og gasindustrien, er det faldende fragtrater og skrantende priser på olie, der sætter virksomhederne under pres.

”Indtjeningen falder, og opsigelsesrunder er nærmest uundgåelige. Og når der er nedgang hos de største virksomheder i disse brancher, så er der en række følgeerhverv, der også bliver ramt – og så må de ofte også sige farvel til medarbejdere,” forklarer Flemming Poulfelt.

Sidste kvartal er altid højsæson for opsigelser

At det lige netop var i årets sidste kvartal, at antallet af opsigelsesrunder eksploderede, er – set med Flemming Poulfelts øjne - ganske naturligt.

”Mange virksomheder skulle gøre budgetterne for 2017 færdige. Og hvis der var nogle økonomiske ender, der var svære at få til at nå sammen, så skulle der handles i sidste kvartal – og ikke først i starten af 2017,” siger han og fortsætter:

”Det var ganske enkelt et udtryk for rettidig omhu, at de enkelte organisationer blev tilpasset i årets sidste måneder. Der var ingen grund til at udskyde opsigelserne til senere. Det gælder jo om at få den økonomiske effekt så tidligt i 2017 som muligt,” forklarer Flemming Poulfelt. 

Flere opsigelsesrunder i vente

Når CBS-professoren kigger ind i 2017, ser han et dansk erhvervsliv, hvor udfordringerne være meget lig dem, virksomhederne mødte i 2016.

”Igen vil jeg pege på øget digitalisering som et parametre, virksomhederne skal forholde sig til. Den hastige udvikling gør, at mange arbejdsfunktioner hele tiden kan gøres hurtigere eller smartere,” siger Flemming Poulfelt.

En række internationale eksperter estimerer, at omkring 40 % af de jobs, vi ser i dag, vil forsvinde i fremtiden og blive erstattet af kunstig intelligens.

”Jeg tror, at vi kun har set en brøkdel af den digitale udvikling i mange brancher, fx den finansielle sektor. Her vil der ske en masse i de kommende år. Et eksempel er udviklingen af elektroniske betalingsformer - den rejse er kun først lige begyndt,” mener Flemming Poulfelt.

Han nævner også taxabranchen som et eksempel på, hvordan digitalisering er på vej til at skabe et helt nyt marked.  

”Og se på Airbnb. Denne tjeneste har revolutioneret vores måde at finde overnatning på, når vi rejser. Det næste skridt kunne være at udvide platformen til formidling af ejendomme. Og hvad sker der så med ejendomsbranchen,” spørger Flemming Poulfelt.

En række brancher, som ellers har været opfattet som traditionelle, står med andre ord på spring til at blive indtaget af nye, digitale løsninger.

New Call-to-action

”Denne udvikling kræver, at virksomhederne løbende tilpasser deres organisationer. Og derfor har vi ikke set de sidste opsigelsesrunder. Slet ikke,” siger Flemming Poulfelt, men fremhæver samtidig, at han også mener, at man i mange industrier og virksomheder får brug for yderligere arbejdskraft.

Så heldigvis er det ikke kun nedskæringer, der vil præge dansk erhvervsliv.

Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

DONG Energy: Sådan skaber vi tryghed efter en opsigelsesrunde

Næste indlæg

8 gode råd til at skabe fremtidens performancekultur

Kommenter indlægget