<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Giver performance management overhovedet værdi?

Begrebet performance management har givet genlyd gennem de danske ledelsesgange i over 15 år. Udtrykket går igen i adskillige bøger og artikler, og den resultatorienterede ledelsestilgang bliver både hyldet og udskældt.

Men løser performance management overhovedet de behov, som det er sat i verden til, og hvilke ændringer vil der ske i måden at tænke performance mangament på i fremtiden?

 Søren Voxted, medforfatter til bogen ”Performance Management” og lektor ved Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet, giver her sit bud.

Performance management går i ny retning

”Målet med performance management er at etablere et kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Og netop derfor er der blandt andet fokus på måling af medarbejdernes produktivitet."

"Hensigten med målingerne er, at organisationen finder ud af, hvor der er mulighed for at blive bedre og for eksempel opnå øget produktivitet,” forklarer Søren Voxted.

e-bog om coaching

Han vurderer, at der netop nu sker et skift i måden organisationerne tænker performance management på.

”Tidligere har man ude i organisationerne konkluderet, at når performance management ikke gav de resultater, man ønskede, så skyldtes det, at man ikke har været gode nok til at måle eller, at man har målt for lidt."

"Men nu er der i langt højere grad fokus på at udvikle nye og smartere målesystemer, som er mindre arbejdskrævende for både ledere og medarbejdere,” konkluderer Søren Voxted.

For mange ressourcer og for lidt værdi

Siden performance management blev sat i system, har den teknologiske udvikling gjort det nemmere og nemmere at gennemføre målinger.

Men ifølge Søren Voxted overstiger mængden af ressourcer, der bliver brugt på at måle og indsamle data, i høj grad den værdi, som målingerne reelt tilfører virksomhederne og organisationerne i dag.

”Tilgangen er blevet gjort meget mere kompliceret, end den reelt er, og det har givet enormt meget modstand mod blandt andet målingerne. Jeg hører for eksempel sygeplejersker sige: 'Jeg er jo ikke blevet sygeplejerske for at rende og dokumentere'."

"Performance management fremstår nogle steder tungt og bureaukratisk og har derfor et blakket rygte,” siger Søren Voxted.

Han mener ikke, at performance management på nuværende tidspunkt giver den nødvendige værdi til mange virksomheder og organisationer.

Søren Voxted oplever derfor, at der generelt er opstået et mere kritisk syn på det at måle. Den kritiske holdning til målinger vil ifølge Søren Voxted dominere debatten om performance management fremadrettet, og han konkluderer afsluttende:

”Det giver nogle udfordringer at skabe mere brugervenlige systemer, men det giver helt klart også nogle nye muligheder."

"Det er ikke til at sige, hvad der helt præcist kommer til at ske de næste 10 år i forhold til performance management, men der kommer uden tvivl til at ske noget.”

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

AS3 Transition