<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
indhold i et outplacementforløb

Outplacement | Læs på 2 min

Et outplacementforløb - hvad indeholder det egentlig?

Mette Pontoppidan

Outplacement går hånd i hånd med personlig rådgivning. De enkelte outplacementforløb er dog forskellige - de lægger nemlig fokus lige nøjagtig dér, hvor det er nødvendigt for den opsagte.

Den personlige rådgivning er omdrejningspunktet i alle outplacement-forløb. Den opsagte leder eller medarbejder – også kaldet kandidaten – er i centrum, og rådgiveren støtter kandidaten til at finde en afklaring på den jobmæssige fremtid.

Sådan er et outplacementforløb bygget op

Der er flere varianter af outplacementforløb. De varierer i længde og kan strække sig over en periode på få måneder op til ét år. Jo længere forløbet er, desto flere ydelser får kandidaten også tilbudt. 

Nogle af de ydelser, et outplacementforløb kan indeholde, er:

  • Personlig rådgivning, hvor kandidaten har en rådgiver til rådighed i en afgrænset periode
  • Faglige seminarer om blandt andet LinkedIn, den gode ansøgning eller afklaring af jobmål
  • Faglige moduler, hvor kandidaten får adgang til læsestof med stor faglig tyngde om blandt andet kompetenceafklaring, udarbejdelse af CV eller netværksstrategi
  • Netværkscaféer, hvor kandidaten får muligheden for at udbygge sit eget netværk.
  • E-kurser i blandt andet netværkskanaler, succeshistorier eller hvordan man kommer godt i gang med sit nye job.

Outplacement handler om den enkelte kandidat

Et outplacementforløb tager udgangspunkt i at styrke kandidatens fundament.

Efterfølgende arbejder kandidaten mod at kortlægge fremtidige jobmuligheder, inden det til sidst handler om at målrette CV’et, skrive ansøgningerne og søge job.

Et forløb er dog ikke fastlagt på forhånd. Kandidaten og rådgiveren finder sammen ud af, hvad den opsagte har behov for. Og dér ligges forløbets fokus.  

Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

Leder og medarbejder får forskellige forløb

For at målrette hvert forløb efter den enkelte kandidats behov er der forskel på outplacement til opsagte ledere og medarbejdere.

Medarbejderen fokuserer i begyndelsen typisk på at opnå jobmæssig afklaring. Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Sammen finder kandidaten og rådgiveren ud af, hvordan den opsagte når sit jobmål.

En afskediget leder har sammen med sin rådgiver generelt et større fokus på strategi og karriere - og arbejdere mere målrettet med jobsøgningsstrategier og udvikling af en handlingsplan. 

Alle forløb sætter den opsagte medarbejder eller leder i fokus, men det er kandidaten selv, som har ansvaret for sin jobsøgning. Det er altså kandidaten, der bestemmer, hvor aktivt og ambitiøst outplacementforløbet skal være.  

Mette Pontoppidan

Mette Pontoppidan

Uddannet inden for Business Administration og Management. Har mange års erfaring som leder inden for blandt andet forandringsledelse, forretningsudvikling, kvalitetssikring samt salg og marketing i flere store danske virksomheder. Er i dag direktør for fagområdet outplacement i AS3 Transition. Har været ansat siden 2005.

Forrige indlæg

Hvad er outplacement? Læs her

Næste indlæg

Det stærke lederteam: Kend de 8 grundingredienser

Kommenter indlægget