<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Et outplacementforløb - hvad indeholder det egentlig?

Outplacement går hånd i hånd med personlig rådgivning. De enkelte outplacementforløb er dog forskellige - de lægger nemlig fokus lige nøjagtig dér, hvor det er nødvendigt for den opsagte.

Den personlige rådgivning er omdrejningspunktet i alle outplacement-forløb. Den opsagte leder eller medarbejder – også kaldet kandidaten – er i centrum, og rådgiveren støtter kandidaten til at finde en afklaring på den jobmæssige fremtid.

Sådan er et outplacement-forløb bygget op

Der er flere varianter af outplacementforløb. De varierer i længde og kan strække sig over en periode på få måneder op til ét år. Jo længere forløbet er, desto flere ydelser får kandidaten også tilbudt. 

Nogle af de ydelser, et outplacementforløb kan indeholde, er:

  • Personlig rådgivning, hvor kandidaten har en rådgiver til rådighed i en afgrænset periode
  • Faglige seminarer om blandt andet LinkedIn, den gode ansøgning eller afklaring af jobmål
  • Faglige moduler, hvor kandidaten får adgang til læsestof med stor faglig tyngde om blandt andet kompetenceafklaring, udarbejdelse af CV eller netværksstrategi
  • Netværkscaféer, hvor kandidaten får muligheden for at udbygge sit eget netværk.
  • E-kurser i blandt andet netværkskanaler, succeshistorier eller hvordan man kommer godt i gang med sit nye job.

Outplacement handler om den enkelte kandidat

Et outplacementforløb tager udgangspunkt i at styrke kandidatens fundament.

Efterfølgende arbejder kandidaten mod at kortlægge fremtidige jobmuligheder, inden det til sidst handler om at målrette CV’et, skrive ansøgningerne og søge job.

Et forløb er dog ikke fastlagt på forhånd. Kandidaten og rådgiveren finder sammen ud af, hvad den opsagte har behov for. Og dér ligges forløbets fokus.  

 

Leder og medarbejder får forskellige forløb

For at målrette hvert forløb efter den enkelte kandidats behov er der forskel på outplacement til opsagte ledere og medarbejdere.

Medarbejderen fokuserer i begyndelsen typisk på at opnå jobmæssig afklaring. Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Sammen finder kandidaten og rådgiveren ud af, hvordan den opsagte når sit jobmål.

En afskediget leder har sammen med sin rådgiver generelt et større fokus på strategi og karriere - og arbejdere mere målrettet med jobsøgningsstrategier og udvikling af en handlingsplan. 

Alle forløb sætter den opsagte medarbejder eller leder i fokus, men det er kandidaten selv, som har ansvaret for sin jobsøgning. Det er altså kandidaten, der bestemmer, hvor aktivt og ambitiøst outplacementforløbet skal være.  

Book vores seminar: 'En værdig opsigelse - før, under og efter'

Opsigelsessamtalen er en særdeles udfordrende ledelsesdisciplin. Book et seminar for jeres ledere eller HR, hvor vi gør jer helt klar til i forhold til samtalen, praktik, jura, kommunikation m.m. Se indhold og priser her

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Mette Pontoppidan
Mette Pontoppidan
Fagdirektør for outplacement i AS3 Transition
En juridisk guide til opsigelse af en medarbejder
Outplacement

10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Overvejelser i senkarrieren
Outplacement

Fyringen fik mig til at genoverveje den sidste del af mit arbejdsliv

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet
Outplacement

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet? Ikke alle seniorer genkender mediernes billede