<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
10 grund til at outplacement giver værdi

Outplacement | Læs på 2 min

10 grunde til at outplacement giver værdi

Mette Pontoppidan

Her får du 10 gode grunde til, hvorfor outplacement giver værdi og er en god investering.

1. Struktureret proces

Som en del af outplacement-værdien får I en professionel og struktureret proces, hvilket sikrer det bedst mulige forløb med mindst muligt uro i en vanskelig tid.

2. Hjælper opsagte videre

Opsagte, der modtager outplacement, har markant bedre mulighed for hurtigt at komme i nyt job og videre i deres karriere end dem, der ikke får det.

3. Hurtig handling

Der bliver taget professionel hånd om de opsagte med det samme, hvilket er med til hurtigere at give dem et lysere perspektiv på fremtiden og deres muligheder end ellers.

4. Sender klare signaler

I sender klare og reelle signaler til den blivende organisation om, at I er ansvarlige og tager hånd om jeres ansattes fulde ansættelsesforløb. Det skaber tryghed og troværdighed.

Læs også: "Vi har gennem årene brugt milliarder på at afskedige medarbejdere"

5. Udviser ansvarlighed

I både signalerer og praktiserer social og samfundsmæssig ansvarlighed internt såvel som eksternt til blandt andet lokalsamfundet, tidligere og potentielle medarbejdere, bestyrelse, investorer, fagforeninger, politikere og medier.

Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

6. Professionel rådgivning 

I får professionel rådgivning både før, under og efter selve opsigelsen, hvilket sikrer klarhed i organisationen, og I undgår faldgruber

7. Træner lederne

Lederne bliver klædt ordentlig på, så de bliver trygge til opgaven, for uanset om de har stået i situationen før eller ej, skal de være mentalt klar og grundigt forberedte. Dermed sikrer I, at lederne og ledelsen kommunikerer og handler ens. 

8. Skaber værdig samtale

En del af værdien af outplacement ligger også i, at I sikrer, at opsigelsen foregår så hensigtsmæssigt og respektfuld som muligt for alle involverede.

9. Klar kommunikation

I får en professionel og styrket kommunikationsstrategi, så I sender de rette budskaber til de rette mennesker på rette tid.

10. Mere positiv tilgang 

De opsagte vil være lidt mere positivt stemte overfor jer som arbejdsplads, da I hjælper dem videre i en svær tid.

Mette Pontoppidan

Mette Pontoppidan

Uddannet inden for Business Administration og Management. Har mange års erfaring som leder inden for blandt andet forandringsledelse, forretningsudvikling, kvalitetssikring samt salg og marketing i flere store danske virksomheder. Er i dag direktør for fagområdet outplacement i AS3 Transition. Har været ansat siden 2005.

Forrige indlæg

Trivsel skal måles gennem dialog

Næste indlæg

Undgå stress – gratis e-bog giver 8 gode råd

Kommenter indlægget