<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Outplacement er en god idé på trods af høj beskæftigelse

Er der egentlig behov for at tilbyde outplacement til opsagte i en tid, hvor beskæftigelsen er rekordhøj? Ja, er det korte svar. For kampen om de ledige stillinger er fortsat stenhård i mange brancher.

Det danske arbejdsmarked koger og er på vej mod overophedning, siger landets arbejdsgiverforeninger. Nej, siger fagbevægelsen. Der er fortsat masser af ledige at tage af, lyder modargumentet.

Der eksisterer med andre ord to vidt forskellige fortællinger om det danske arbejdsmarked. Begge parter kan dog blive enige om, at antallet af danskere i job aldrig har været højere end i dag.

Det burde være godt nyt for de danskere, der lige nu befinder sig mellem to jobs. Men ikke for alle. Det oplever vi i hverdagen hos AS3, hvor vi støtter opsagte fra danske virksomheder i bestræbelserne på at lande nye jobs.

Vi ser nemlig en tendens til, at kampen om de ledige stillinger i flere brancher bliver hårdere og hårdere på trods af den høje beskæftigelse i Danmark. Selvom nogle arbejdsgivere lige nu skriger på kvalificeret arbejdskraft, er det ikke nødvendigvis blevet lettere for en opsagt at komme hurtigt videre.

Læs også
10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Kandidater i job kommer forrest i køen

Hvorfor forholder det sig sådan, tænker du måske? Årsagen er ret simpel. De rekrutterende virksomheder foretrækker ofte at ansætte en kandidat, der er i job, fremfor en ledig.

Det er kort og godt vanskeligere for den opsagte at konkurrere med ikke-opsagte - også selvom vi netop nu har en situation herhjemme, hvor beskæftigelsen er højere end nogensinde før.

Konkurrencen skærpes også af, at jobmobiliteten i Danmark er ekstrem høj. Der er flere end 800.000 jobskifter herhjemme om året, hvilket er et udtryk for, at mange danskerne hele tiden søger nye karrieremuligheder - selvom de har et job.

Jeg vil dog slå én ting fast: Det er ikke inden for alle brancher, at vi ser en hård konkurrence om de ledige jobs. Det bekræftes også af en rekrutteringsurvey, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet i år.

Inden for eksempelvis landbrug, byggeri- og anlæg, en række håndværksfag, hotel og restauration og IT-branchen er der i øjeblikket masser af flaskehalse på et varmt, men i mine øjne, ikke overophedet jobmarked.

Indenfor andre brancher, eksempelvis finansiering og forsikring, energisektoren, erhvervsservice, information og kommunikation og offentlig administration, kan de ledige derimod ikke vælge og vrage mellem potentielle arbejdsgivere.

Tværtimod. Her kræver det ofte en stor indsats for den ledige at finde et nyt job.

 

Den opsagte har brug for støtte

Det taler i min verden for, at en virksomhed altid yder støtte til en opsagt i form af eksempelvis outplacement, jobrådgivning, kompetenceudvikling eller efter- og videreuddannelse.

Vores erfaringer hos AS3 viser nemlig, at vejen til et nyt job ofte bliver kortere, når den opsagte får støtte fra sin tidligere arbejdsgiver. Vi ved eksempelvis, at ni ud af ti opsagte, der deltager i et outplacement-forløb, kommer i job igen indenfor et halvt år.

Desværre er det langt fra alle opsagte, der får støtte til at komme godt videre den dag, de for sidste gang stempler ud fra arbejdspladsen og afleverer nøglekortet.

I starten af 2019 lavede vi i samarbejde med analyseinstituttet Epinion en undersøgelse af danskernes arbejdsliv, ”AS3 Jobsurvey”. Her satte vi os blandt andet for at undersøge, hvor mange opsagte, der inden for en femårig periode havde modtaget støtte i forbindelse med en opsigelse. 

Undersøgelsen viste, at det kun var en fjerdedel af adspurgte, der var blevet tilbudt støtte i form af enten outplacement, jobrådgivning eller kompetenceudvikling.

støttet_opsigelser

Respondenternes svar er for mig at se en konsekvens af den tankegang, der i dag er fremherskende blandt mange arbejdsgivere: ”Den opsagte behøver jo ikke nogen form for støtte. Beskæftigelsen er jo så høj, at de hurtigt finder et nyt job.”

Det argument holder bare ikke, når der er tale om medarbejdere beskæftiget i nogle af de brancher, hvor der vitterligt er hård kamp om de ledige jobs.

Læs også
7 gode råd til at håndtere opsigelsessamtalen

Outplacement er win-win for både opsagt og virksomhed

Min konklusion - på baggrund af mange års rådgivning af opsagte - er derfor: Ligegyldigt om beskæftigelsen er høj eller lav, og uanset om en opsigelse sker som følge af virksomhedens forhold eller bunder i personlige samarbejdsvanskeligheder, kan det altid betale sig at give en opsagt en støttende hånd med på vejen i form af eksempelvis outplacement, jobrådgivning eller videreuddannelse.

For den opsagte har det bare rigtig stor værdi at få talt situationen igennem med en udenforstående rådgiver, der dels ved, hvad den opsagte går igennem, og hvilke knapper vedkommende skal trykke på for at komme hurtigt videre i karrieren.

Og så styrker en værdig afsked med opsagte i øvrigt også din virksomheds omdømme. Ordentlighed går nemlig ikke af mode - specielt ikke i en tid, hvor der i nogle brancher faktisk er ganske hård kamp om de rigtige medarbejdere.

Læs også
Guide: Undgå konflikter ved opsigelser

Opsigelser og rekruttering hænger sammen

Den opsagtes holdninger er jo i dag lettilgængelige, eksempelvis via sociale medier. Så den medarbejder, der ikke har fundet sin opsigelse ordentlig, værdig og respektfuld, skal nok sørge for at fortælle om forløbet både på nettet og til alle i sit netværk.

Da halvdelen af alle nyansættelser i dag sker via personlige netværk, kan både nuværende såvel som tidligere medarbejderes holdninger altså få afgørende betydning, når din virksomhed på et tidspunkt skal tiltrække en eller flere nye medarbejdere. 

At tage ordentlig afsked med en opsagt har også indflydelse på din virksomheds mulighed for at holde på de nuværende medarbejdere. Hvis en medarbejder ser en opsagt kollega blive dårligt behandlet på vej ud ad døren, kan det sagtens betyde, at han eller hun begynder at se sig om efter en anden arbejdsgiver.

Virksomheder, der ikke bruger ressourcer på at planlægge og gennemføre opsigelser på en ordentlig måde, ender derfor ofte med at få en højere personaleomsætning.

Og det koster i sidste ende på bundlinjen.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Jørgen Uhrbrand
Jørgen Uhrbrand
Partner og direktør i AS3 Transition
En juridisk guide til opsigelse af en medarbejder
Outplacement

10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Overvejelser i senkarrieren
Outplacement

Fyringen fik mig til at genoverveje den sidste del af mit arbejdsliv

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet
Outplacement

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet? Ikke alle seniorer genkender mediernes billede