<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

Hvad er outplacement?

Outplacement | Læs på 2 min

Hvad er outplacement?

Lisbeth Bygsø-Petersen

Outplacement er et tilbud til en medarbejder eller leder, som er blevet afskediget. Målet er, at vedkommende får støtte til igen at komme i arbejde gennem personlig rådgivning. 

Efter en afskedigelse ønsker mange arbejdsgivere at give deres opsagte medarbejdere bedre muligheder for at komme godt videre.

Her kan et outplacementforløb gøre en markant forskel, hvor den opsagte får mulighed for at arbejde målrettet og procesorienteret mod at komme i nyt job.

Gennem personlig rådgivning og eksempelvis fagmoduler og workshops vil den opsagte – også kaldet kandidaten - arbejde med at afklare sin jobsituation. Det kræver svar på tre væsentlige spørgsmål:

  1. Hvad kan vedkommende?
  2. Hvad vil vedkommende?
  3. Hvordan gør vedkommende?

Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

Fra uklarhed til overblik over kompetencer

En vigtig del af outplacement er at gøre det slørrede billede, som mange har af egne kompetencer, til et klart og præcist billede af, hvad man kan og vil. Denne proces kan deles op i tre faser:

  • Fundament
  • Muligheder
  • Handling

Outplacement handler om meget mere end at skrive ansøgninger og søge job. I begyndelsen af et forløb er det vigtigt at få sit fundament på plads. Hvad er vedkommendes kompetencer? Hvad er vedkommende god til? Hvilke resultater har vedkommende skabt? 

Netværk skaber nye jobmuligheder

Efter at have skabt dette overblik er næste skidt at se på de fremtidige muligheder. I denne del af processen afdækker kandidaten sine personlige værdier og sin motivation i et arbejde, men det handler i høj grad også om at se bredt på sine kompetencer og skabe nye jobmuligheder.

I den forbindelse er det vigtigt at kortlægge sit netværk og arbejde ambitiøst med sin profil på LinkedIn, som et stigende antal kandidater får job igennem.

Til sidst skal der handles. Nu skal ansøgningerne og CV’erne skrives, målrettes og jobbene søges. Og netværket skal aktiveres.

For at få det bedst mulige udbytte af et outplacementforløb er det vigtigt at gennemgå hele processen. Forarbejdet skal gøres og afklaringen findes, før den opsagte er klar til at søge nye job. Det gælder uanset om man er medarbejder eller leder.

Lisbeth Bygsø-Petersen

Lisbeth Bygsø-Petersen

Har arbejdet med ledelse, strategi og mennesker i over 20 år. 16 års erfaring hos SOS International som blandt andet HR-chef og assistancedirektør og 3 års erfaring som administrerende direktør på Ortopædisk Privathospital Aarhus. Derudover 3 års erfaring som coach og konsulent ved sin eget konsulentvirksomhed Bygsø Consult. Ansat som Director, Professional Skills i AS3 Transition siden 2012.

Næste indlæg

Afviklingspolitik skal sikre den gode opsigelse

Kommenter indlægget