<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hvad er outplacement?

Outplacement | Læs på 3 min

Hvad er outplacement? Læs her

Mette Pontoppidan

Outplacement er et tilbud til en medarbejder eller leder, som er blevet afskediget. Målet med et outplacementforløb er, at vedkommende får støtte til at komme i job igen - gennem professionel, personlig rådgivning.

Her kan du se en video om, hvad outplacement er.

HubSpot Video

 

Efter en afskedigelse ønsker mange arbejdsgivere at give deres opsagte medarbejdere bedre muligheder for at komme godt videre.

Her kan et outplacementforløb gøre en markant forskel, hvor den opsagte får mulighed for at arbejde målrettet og procesorienteret mod at komme i nyt job.

Nogle opsagte er hurtigt klar til at komme videre, og har primært behov for hjælp med selve jobsøgningen, sparring på cv og ansøgninger m.m. Men i langt de fleste tilfælde påvirker en opsigelse i større grad. Det er altså ikke 'bare lige' at blive fravalgt af sin arbejdsplads.

Her bør man først arbejde på at slutte fred med det gamle job og opsigelsen og derefter undersøge, hvordan det næste job kan blive en god og varig løsning for både medarbejder og virksomhed. Og det er særligt denne mere omfattende sparring på et menneskeligt plan, der adskiller outplacement fra andre typer jobrådgivning.

Gennem personlig rådgivning og workshops vil den opsagte – også kaldet kandidaten - arbejde med at afklare sin jobsituation via outplacement.

Det kræver svar på tre væsentlige spørgsmål:

  1. Hvad kan vedkommende?
  2. Hvad vil vedkommende?
  3. Hvordan gør vedkommende?

New call-to-action

Fra uklarhed til overblik over kompetencer

En vigtig del af outplacement er at gøre det slørede billede, som mange har af egne kompetencer, til et klart og præcist billede af, hvad man kan og vil. Denne proces kan deles op i tre faser:

  • Fundament
  • Muligheder
  • Handling

Outplacement handler om meget mere end at skrive ansøgninger og søge job. I begyndelsen af et forløb er det vigtigt at få sit fundament på plads. Hvad er vedkommendes kompetencer? Hvad er vedkommende god til? Hvilke resultater har vedkommende skabt? 

Netværk skaber nye jobmuligheder

Efter at have skabt dette overblik er næste skidt at se på de fremtidige muligheder. I denne del af processen afdækker kandidaten sine personlige værdier og sin motivation i et arbejde, men det handler i høj grad også om at se bredt på sine kompetencer og skabe nye jobmuligheder.

I den forbindelse er det vigtigt at kortlægge sit netværk og arbejde ambitiøst med sin profil på LinkedIn, som et stigende antal kandidater får job igennem.

Til sidst skal der handles. Nu skal ansøgningerne og CV’erne skrives, målrettes og jobbene søges. Og netværket skal aktiveres.

Her bør din outplacementudbyder også hjælpe dig at blive synlig i deres netværk af virksomheder og ledere.

For at få det bedst mulige udbytte af et outplacementforløb er det vigtigt at gennemgå hele processen. Forarbejdet skal gøres og afklaringen findes, før den opsagte er klar til at søge nye job. Det gælder uanset om man er medarbejder eller leder.

Mette Pontoppidan

Mette Pontoppidan

Uddannet inden for Business Administration og Management. Har mange års erfaring som leder inden for blandt andet forandringsledelse, forretningsudvikling, kvalitetssikring samt salg og marketing i flere store danske virksomheder. Er i dag direktør for fagområdet outplacement i AS3 Transition. Har været ansat siden 2005.

Forrige indlæg

VIA: Den perfekte opsigelsesproces findes ikke, men vi kan gøre det værdigt

Næste indlæg

Et outplacementforløb - hvad indeholder det egentlig?

Kommenter indlægget