<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arkitektstuderende fik jobrådgivning under uddannelse: ”Pludselig stod jeg med flere jobtilbud på hånden”

Arkitektskolen i Aarhus har gennem et par år tilbudt individuel jobrådgivning til alle studerende på sidste semester. Tidligere var dimittendledigheden på 50 % efter ét år, men i dag har 90 % af alle nyuddannede arkitekter fået job blot syv måneder efter den afsluttende eksamen. I dette indlæg kan du møde en af dem, der sagde ja til rådgivningen – og landede sit ønskejob i første forsøg.

Fire ansøgninger. Fire jobsamtaler. Og en toårig projektansættelse. Det var resultatet for Mia Juhl Kyhn, da hun som nyudklækket arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus skulle finde sit første, rigtige job. Blot få måneder efter hendes afsluttende eksamen i januar i år, kunne hun nemlig skrive ansat i Randers Kommune på visitkortet.

At Mia Juhl Kyhn fik øjeblikkelig succes med sin jobsøgning tilskriver hun, at hun som studerende på sidste semester takkede ja til et individuelt jobrådgivningsforløb betalt af Arkitektskolen. For koblingen fra skolebænkens teoriske tilgang til virkelighedens til tider svære jobmarked havde hun, som mange andre dimittender, selvsagt ikke den store erfaring i.

”I løbet af det sidste semester på skolen var de fleste studerende, inklusive mig selv, kun optaget af at få lavet et godt speciale. Jeg brugte i hvert fald ikke ret meget tid på at tænke over, hvordan jeg skulle omsætte den specifikke, faglige viden, jeg havde opnået på skolen, til det jobmarked, der ventede,” fortæller hun.

Det vanskelige i overgangen fra skolebænken til jobmarkedet har været kendetegnede for flere generationer af nyudklækkede arkitekter. Og det har desværre også afspejlet sig i ledighedsstatistikkerne.

Gennem en årrække har det været rigtigt svært for nyuddannede arkitekter at finde et job. For blot nogle få år siden lå dimittendledigheden for Arkitektskolen i Aarhus på hele 50 % ét år efter afsluttet eksamen.

Dimittendledigheden er faldet

Denne kedelige udvikling var ikke kun en udfordring for alle de nye arkitekter, der havde svært ved at få fodfæste på jobmarkedet. Det var også et stort problem for Arkitektskolen. I 2015 vedtog regeringen nemlig en dimensioneringsreform, der dikterede, at optaget af nye studerende på alle videregående uddannelser blev sat i forhold til arbejdsløsheden i faget – og dermed havde Arkitektskolen udsigt til at skulle reducere optaget af nye studerende ganske markant.

Derfor valgte skolens ledelse for et par år siden at tilbyde alle dimittender et betalt, individuelt rådgivningsforløb med en ekstern jobkonsulent. Dimittenderne skulle simpelthen hurtigere i job efter endt eksamen. Og indsatsen er lykkes. I dag er blot 10 % af alle dimittender fra Arkitektskolen uden job syv måneder efter eksamen.

Mia Juhl Kyhn er en af dem, der har medvirket til, at ledigheden blandt de nye arkitekter er kraftigt reduceret.  

”Det med at søge job var jo et uudforsket område for mig, da jeg var ved at være færdig med mit studie. Jeg var ikke helt sikker på, hvad det var, jeg skulle skrive i mine ansøgninger og mit CV. For det er faktisk meget svært at vide, hvad det helt nøjagtigt er, at en arbejdsgiver forventer af en nyuddannet. Og hvordan jeg skulle sætte ord på det, jeg kunne?” siger hun.

Mia Juhl Kyhn blev dog hurtigt guidet på rette vej af den eksterne jobrådgiver, Arkitektskolen stillede til hendes rådighed.

”Jeg nåede et par indledende møder med min jobrådgiver inden min afsluttende eksamen, men da den var i hus fik jobsøgningen al min opmærksomhed. Og så gik det egentlig ret stærkt,” siger hun.

New Call-to-action

Fokus på ansøgning og cv

Samtalerne med jobrådgiveren fik Mia Juhl Kyhn til at se på sin jobsøgning med andre øjne. Hun fik nemlig besked på at sætte sig selv i fokus.  

”Jeg havde egentlig en forestilling om, at jeg gennem mine ansøgninger kun skulle fortælle potentielle arbejdsgivere om, hvad jeg kunne bidrage med. Men min jobrådgiver vendte den om og sagde, at jeg i stedet skulle tage udgangspunkt i, hvad mine egne ønsker var. Jeg skulle finde ud af, hvad jeg ville have ud af mit arbejde – og så søge job hos de arbejdsgivere, der kunne opfylde disse ønsker. Det ville gøre mine ansøgninger mere kvalificerede,” forklarer hun.

Mia Juhl Kyhn rettede hurtigt sit fokus på de jobs, der blev slået op hos forskellige kommunale arbejdsgivere. Med specialeretningen ”Urban Design and Landscape” havde hun nemlig en idé om, at hun ville være attraktiv i organisationer, der eksempelvis beskæftiger sig med byplanlægning.

”Jeg fandt dog ud af, at der er stor forskel på at søge hos en privat og en offentlig arbejdsgiver. I hvert fald for en nyuddannet arkitekt. I rekrutteringsfasen vil de private arbejdsgivere primært se dit portfolio, altså de projekter du har lavet på skolen, mens de offentlige arbejdsgivere næsten udelukkende ser på din ansøgning og dit cv,” forklarer Mia Juhl Kyhn.

Beskriv dine kompetencer og portfolio

Hun brugte derfor en del energi på at få lavet en god ansøgning og et godt CV.

”Det var faktisk sværere, end jeg på forhånd havde regnet med. For hvad skulle jeg skrive for at blive den, der blev valgt ud til samtale blandt op til 100 ansøgere?”

Hendes jobrådgiver udleverede en række eksempler på, hvordan en god ansøgning kunne se ud.

”Selvom du føler, at du som dimittend er uerfaren, så har de fleste jo en lang historik med forskellige uddannelser og studiejobs. Og de kompetencer og den erfaring, du har tilegnet dig gennem tiden, skal du skrive ned. Og det, der så er væsentligt for den arbejdsgiver, du søger hos, skal du sørge for at vælge ud og få beskrevet med ord,” forklarer Mia Juhl Kyhn og giver følgende råd til andre, nyuddannede arkitekter, der er på jagt efter deres første, rigtige job:

”I forhold til din faglige viden skal du – når du søger et offentligt job – kort og godt kunne beskrive dit portfolio med ord. Derudover skal du huske, at der sidder et menneske i den anden ende, som måske skal læse 100 eller 200 ansøgninger i løbet af ganske kort tid. Så gør din ansøgning enkel og dit CV simpelt. Lad være med at skrive for langt og brug gerne nogle af de ord, arbejdsgiveren selv har med i stillingsopslaget.”

Er havnet på den rigtige hylde

Mia Juhl Kyhn sendte selv i alt fire ansøgninger af sted til fire forskellige, kommunale arbejdsgivere. Og den stil, hun valgte at bruge i sit ansøgningsmateriale, gav bonus. Hun blev nemlig indkaldt til samtale alle fire steder.

”Jeg blev tilbudt jobbet i Randers Kommune, og det takkede jeg ja til med det samme. Jeg fik også tilbudt en af de andre stillinger, så pludselig stod jeg med flere jobtilbud på hånden. Jeg valgte dog at holde fast i stillingen i Randers, og det har jeg ikke fortrudt,” forklarer hun.

Den stilling, som Mia Juhl Kyhn fik i Randers Kommune, var oprindeligt en étårig projektansættelse. Men inden hun nåede at begynde i jobbet, blev det udvidet til en toårig ansættelse.

”Jobbet er enormt givende, og det er absolut ikke en hæmsko at være nyuddannet. Slet ikke. Der er stor vækst og udvikling i kommunen, så der sker hele tiden noget i vores afdeling. Jeg får virkelig prøvet mig selv af,” forklarer Mia Juhl Kyhn.

Selvom hun tidligt i sit jobrådgivningsforløb valgte side og satsede på en ansættelse i det offentlige, føler hun sig i dag på ingen måde låst af det valg.

”Det, jeg lærer om eksempelvis den offentlige forvaltning i øjeblikket, vil jeg også kunne bruge i en privat virksomhed, hvis jeg en dag får lyst til at skifte. Så selvom du vælger en offentlig arbejdsgiver til dit første job, er det på ingen måde et fravalg af private arbejdsgivere,” afslutter hun.

Mia Juhl Kyhn

Mia Juhl Kyhn, arkitekt i Randers Kommune

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

AS3 Transition
En juridisk guide til opsigelse af en medarbejder
Outplacement

10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Overvejelser i senkarrieren
Outplacement

Fyringen fik mig til at genoverveje den sidste del af mit arbejdsliv

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet
Outplacement

Aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet? Ikke alle seniorer genkender mediernes billede