<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommunikationsstrategi: Kom godt videre efter en opsigelsesrunde

Opsigelser slider næsten altid på en organisation. Blivende medarbejdere bliver måske usikre på egen jobsikkerhed og i de værste tilfælde opstår mistillid på tværs af organisationen. En fornuftig kommunikationsstrategi kan dog forhindre uro. 

Efter en opsigelsesrunde, hvor flere ansatte mister deres job på samme tid, er det bestemt ikke et særsyn, at store dele af organisationen er rystet.

Ofte vil de blivende medarbejdere befinder sig i en følelsesladet situation. Gode kolleger er væk, og de tilbageblivende kan have dårlig samvittighed, når de møder deres opsagte kolleger.

Blivende medarbejdere kan også selv være bange for selv at miste deres arbejde. Nogle af dem føler måske, at de er blevet vildledt af ledelsen, og at det i virkeligheden er dem med ledelsesansvar, der burde miste deres arbejde.

Opsigelser kan med andre ord give en del uro og skabe rigtigt meget skade. Men uroen kan faktisk undgås, hvis kommunikationen omkring opsigelserne er grundig og gennemsigtig.

I dette blogindlæg ser vi nærmere på, hvordan din virksomhed kan sætte en kommunikationsstrategi sammen.

Kommunikation i rigelige mængder

Efter en opsigelsesrunde skal de blivende medarbejdere ofte vende sig til en helt ny hverdag. Det er typisk en proces, der indbyder til både frygt og mistillid, men de negative reaktioner kan opvejes med troværdig kommunikation i rigelige mængder.

Ofte er der brug for, at du som leder gentager baggrunden for opsigelserne. Medarbejderne skal simpelthen opleve, at de er blevet orienteret og forstår ledelsens overvejelser og fremadrettede planer.

Ved at være tilstede og synlig som leder lige efter en opsigelsesrunde skaber du hurtigere ro til at forme en ny hverdag, som den enkelte medarbejder kan finde sig tryg i.

Grundfortællingen om opsigelserne skal være den samme uanset, hvem modtageren er. Detaljeringsgraden kan variere i forskellige sammenhænge, men grundfortællingen skal være konstant. Ellers opstår der hurtigt rygter og usikkerhed.

Jura i forbindelse med opsigelser

I grupper og en-til-en

Som leder skal du være opmærksom på, at blivende medarbejdere håndterer opsigelser forskelligt. Du skal med andre ord give plads til de forskellige reaktioner og sørge for en åben og ærlig dialog.

Medarbejderne må gerne opfordres til at stille spørgsmål. Både i grupper og enerum. Og som leder skal du være lyttende og svare grundigt. Det handler helt enkelt om at anerkende, at det kan være en rigtig svær tid for mange.

Det er også den måde, hvorpå virksomheden kan sikre, at usikkerhed adresseres og alle stemmer bliver hørt - vigtige skridt, før en organisation kan komme videre efter en opsigelsesrunde.

De blivende medarbejdere er tilvalgt

I AS3 arbejder vi med en tilvalgsmodel, som anvendes til at afklare, hvem der skal opsiges. Tilvalgsmodellen er samtidig et godt redskab til at forklare begrundelserne og de udvalgskriterier, der ligger bag opsigelserne, så præcist som muligt.

De tilbageblivende medarbejdere skal altid vide, at de er tilvalgt. De opsagte medarbejdere er derimod fravalgt. Der er ikke nogen, som har været dårlige til deres arbejde. De blivende medarbejdere er tilvalgt, fordi de lever op til de udvalgskriterier, der er sat i forbindelse med virksomhedens nye virkelighed.

Tilvalgsmodellen er på den måde både et praktisk værktøj og en kommunikationsform, der får blivende og opsagte medarbejdere bedst muligt videre i deres arbejdsliv.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Mette Pontoppidan
Mette Pontoppidan
Fagdirektør for outplacement i AS3 Transition
Tiden efter en opsigelsesrunde
Opsigelse

Efter opsigelsesrunden: Hold fokus på de blivende medarbejdere

Opsigelsessamtalen
Opsigelse

Best practice, når du indkalder til opsigelsessamtalen

Helle Kirkegaard
Opsigelse

Drop afviklingspolitikken og zoom ud på hele medarbejderrejsen