<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_aarhus_0047-1

Ledelse, Arbejdsmarkedet | Læs på 5 min

”The gig economy” er ved at få tag i danskerne

Henrik Boye Ebbesen

Begrebet ”the gig economy”, hvor medarbejderen er uafhængig og sælger sin arbejdskraft fra opgave til opgave, er så småt ved at gøre sit indtog i Danmark. Men hvor hurtigt ruller trenden, hvad betyder den i praksis og får den betydning for HR’s arbejde? Det giver en ekspert på området sine bud på her.

Det kan virke ganske skræmmende at skifte fastansættelsens trygge rammer ud til fordel for en tilværelse som selvstændig konsulent. Ikke desto mindre er der flere og flere danskere, der kvitter den faste løncheck og i stedet vælger det fleksible arbejdsliv.

Selvom trenden endnu ikke er så udbredt i Danmark som fx i USA, peger flere indikatorer på, at den vil vokse herhjemme i de kommende år. Dels reducerer flere danske virksomheder lige nu antallet af fuldtidsbeskæftigede, og samtidig driver den teknologiske udvikling arbejdsmarkedet i en mere agil retning.

En af de afledte effekter af denne udvikling er, at antallet af digitale arbejdsplatforme vokser. Altså virtuelle steder hvor selvstændige konsulenter og arbejdsgivere mødes. En af de nyere spillere på dette marked er platformen Qemploy, der agerer bindeled mellem virksomheder og konsulenter, primært specialiseret inden for IT, management og ingeniørfaget.

Qemploy har lige nu godt 600 selvstændige konsulenter tilknyttet, men virksomhedens CEO, Jesper Skamris, forventer, at hans og andre digitale arbejdsplatforme fremover vil opleve en markant tilgang af personer, der hungrer efter et mere fleksibelt arbejdsliv.

Han peger blandt andet på, at de nye generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år, ser helt anderledes på arbejdslivet end deres forældre gjorde det i samme alder.

”For mange af dem er en fastansættelse slet ikke en mulighed. De vil hele tiden udfordres, og det bliver de bedst, når deres kompetencer bringes i spil gennem et konstant skifte mellem forskellige projekter,” forklarer han.

Søger nye udfordringer og løbende afveksling

Størstedelen af dem, der i dag udbyder deres arbejdskraft via digitale arbejdsplatforme, tilhører dog en anden, lidt ældre gruppe. Det er dem, der allerede har en del års erfaring på arbejdsmarkedet og typisk har stærke specialistkompetencer inden for deres fag.

”Flere fra denne gruppe er ved at få øjnene op for det fleksible arbejdsliv. De ønsker afveksling i deres arbejdsliv. De vil hele tiden tilegne sig ny viden, og det gør de ved at prøve forskellige opgaver af. Og for denne gruppe er det heller ikke uden betydning, at mange selvstændige konsulenter har mulighed for at tjene flere penge end ved traditionel fastansættelse,” siger Jesper Skamris.

Et andet element, der er med til at give de digitale arbejdsplatforme vind i sejlene, er de flaskehalse, der i nogle brancher presser arbejdsgiverne.

”Vi ser vi lige nu en akut mangel på specialister, eksempelvis inden for IT-branchen. Her er en af løsningerne at hente udenlandsk arbejdskraft ind i de begrænsede perioder, lovgivningen giver mulighed for. Og i mange tilfælde har de digitale arbejdsplatforme ret gode forbindelser til udenlandske konsulenter,” siger Jesper Skamris.

Virksomheder ønsker også fleksibilitet   

Fleksibilitet er også en af de faktorer, der vægtes allerhøjest af de virksomheder, der søger konsulenter gennem en digital arbejdsplatform.

”Vi ser flere og flere virksomheder, hvor opgaverne er periodebestemte. Der skal eksempelvis udvikles et specielt it-system eller laves en bestemt del til en maskine. Det hyrer virksomheden så en specialist ind til i en given periode uden at forpligte sig til yderligere. Når opgaven er løst, rejser specialisten jo bare videre til næste virksomhed og næste opgave,” forklarer Jesper Skamris og peger på en anden fordel ved at hyre eksterne konsulenter til tidsafgrænsede opgaver:

”Hvis konsulenten bliver syg, skal han eller hun ikke have betaling. Virksomheden betaler jo kun for den tid, konsulenten er i gang med projektet. Så der er også en række ansættelsesretslige elementer, virksomheden ikke skal tænke på.”

Få dialoger med HR

Jesper Skamris fortæller, at Qemploy sjældent modtager henvendelser fra HR, når en virksomhed mangler arbejdskraft til et bestemt projekt.

”Det er i langt højere grad det faglige team, eksempelvis en IT-afdeling eller indkøbsafdeling, der henvender sig, når der opstår et behov for en specialist til at løse en opgave. Det er som regel også det faglige team, vi efterfølgende er i dialog med, når vi skal finde den rette kandidat,” siger han.

Jesper Skamris mener ikke, at de få henvendelse fra HR skyldes frygt for, at de digitale arbejdsplatforme fratager HR en af deres vigtigste funktioner, nemlig rekruttering.

”Der er ingen grund til at se på digitale platforme med ængstelse. Slet ikke for HR. Teknologien kommer ikke til at overtage deres arbejde. Tværtimod. Den er der for at hjælpe. I dag bruger HR jo masser af tid på at gennemsøge kandidat efter kandidat, men den teknologi, de fleste digitale platforme stiller til rådighed, kan gøre det arbejde enklere,” mener han.

Hvis en virksomhed mangler en dataingeniør til en specifik programmeringsopgave i en periode på fire måneder, kan den digitale arbejdsplatform ofte snævre feltet ind på kort tid.

”Når vi får henvendelsen, oplever vi tit, at virksomheden skulle have brugt specialisten i går. Det kan vi selvfølgelig ikke klare, men vi kan som regel ret hurtigt præsentere to-tre relevante kandidater. Det medvirker i langt de fleste tilfælde til, at virksomhedens ’time to hire’ bliver bragt markant ned – og så kan den presserende opgave løses hurtigst muligt,” siger han.

Det personlige touch forsvinder ikke

Selvom fundamentet for platformsøkonomien som udgangspunkt er digitalt, er Jesper Skamris dog opmærksom på, at det ikke kan lade sig gøre at sige farvel til alle personlige elementer i rekrutteringsprocessen.

”Der er bare dele i den proces, der er svære at gøre 100 % digitale. Det perfekte match mellem konsulent og virksomhed afhænger jo af mange andre faktorer end blot hardcore kompetencer. Hvis konsulenten eksempelvis ikke passer ind i den kultur, der findes i virksomheden, er det sjældent, matchet bliver en succes,” siger han.

At finde lige nøjagtig den konsulent, der passer perfekt ind i en given virksomheds kultur, er ifølge Jesper Skamris en af de største udfordringer for platformene. Og derfor sidder Qemploys medarbejdere også med ved bordet i mange indledende samtaler mellem virksomhed og selvstændig konsulent.

”Ude i virksomheden vil konsulenten næsten altid blive set på med andre øjne, fordi han eller hun ikke rigtigt er en del af gruppen og kun skal være der i en begrænset periode. Da konsulenten skal performe fra dag ét og derfor ikke har tid til lang onboarding, kræver det altså, at matchet har været det helt rigtige fra starten.”

Jesper Skamris

Jesper Skamris, CEO, Qemploy

Fakta om Qemploy

 • Grundlagt i 2016 i København
 • Matcher selvstændige konsulenter med en række af landets største arbejdspladser, bl.a. flere C20-virksomheder
 • Har i dag 13 medarbejdere og godt 600 selvstændige konsulenter tilknyttet
 • Hver måned bliver ca. 40 nye konsulenter godkendt til at udbyde deres ydelser via platformen
 • Inden en konsulent bliver oprettet på platformen, bruger Qemploy en del ressourcer på at screene og godkende vedkommende
 • 80 % af konsulenterne er specialiseret inden for IT, resten primært inden for management og ingeniørfaget
 • Konsulenterne bliver typisk hyret ind til opgaver af 3-6 måneders varighed
 • Ved langt de fleste samtaler mellem virksomhed og konsulent sidder en medarbejder fra Qemploy med ved bordet
 • Målet er at opnå konkret, opdateret viden om kultur, processer og arbejdsgange i den enkelte virksomhed
 • Qemploy tager 10 % af konsulentens fakturapris i administrationsomkostninger
 • Når en opgave er udført, anmelder konsulent og virksomhed hinanden på Qemploys platform
 • Du kan finde yderligere info på qemploy.com
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

Video: Sådan omsætter du en APV til handlinger der skaber værdi

Næste indlæg

HR-chef i Horsens: ”Vi vil sikre alle uanset alder et godt arbejdsliv”

Forrige indlæg

Video: Sådan omsætter du en APV til handlinger der skaber værdi

Næste indlæg

HR-chef i Horsens: ”Vi vil sikre alle uanset alder et godt arbejdsliv”

Kommenter indlægget