<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_3159-347202-edited.jpg

Sociale medier | Læs på 5 min

Del 3 - Udnyt sociale medier i din jobsøgning: Lav din egen personlige markedsføringsplan

Frederik Fisker Wæhrens

Hvis du vil være sikker på at få det maksimale ud af sociale medier i din jobsøgning, kan det være en stor hjælp at lave en personlig markedsføringsplan. Det fortæller jobrådgiver i AS3 Transition, Lene Illeborg. ”Planen skal strukturere din tilstedeværelse på sociale medier, og samtidig skal den gøre din jobsøgning mere effektiv,” siger hun.

”Ved at lave din egen personlige markedsføringsplan opnår du struktur og holder fokus på dine styrker og muligheder. Du bliver i stand til at markedsføre dine kompetencer, og du får overblik over hvilke aktiviteter, der er relevante for dig. Samtidig er planen med til at afdække din målgruppes adfærd på sociale medier, og ud fra det overblik kan du planlægge, hvor du skal være synlig.”

Målet med planen er, at du efter at have afdækket dine ønsker og mål med din jobsøgning kan lave en aktivitetsplan.

New call-to-action

”Hvis du har afklaret med dig selv, hvad dine jobkompetencer, ønsker og jobmål er, kan du igennem planen udarbejde en målrettet og konkret aktivitetsplan. Den hjælper dig til at blive aktiv og synlig i jobsøgningen på sociale medier, og dermed øger du chancen for at blive set i relevante netværk, der til sidst kan resultere i, at du kommer i kontakt med flere jobmuligheder.”

”Målet med markedsføringsplanen er, at du kan vise, hvad der er unikt ved dig, samt hvor du har dine særlige kompetencer. På den måde bliver det nemmere for dit netværk at hjælpe dig, da de helt konkret kan fortælle, hvad du er god til,” siger Lene Illeborg.

Din personlige markedsføringsplan består af 5 trin

Trin 1 – Målsætning: Vigtigheden af skarphed på jobmål

Alt afhængigt af hvor langt du er i din jobsøgning, kan du allerede have formuleret dit jobmål og sat ord på dine kompetencer. Hvis ikke, kan du få hjælp til det her.

Jobmålet består af stillinger, der stemmer overens med dine kompetencer, interesser, erfaringer, din personlighed og ikke mindst dine værdier.

”Det er meget vigtigt, at du ved, hvad du kan, og du ved, hvad du vil. Det skal fremgå tydeligt. Ellers er det svært for dit netværk at videreformidle detaljer om dig. Du skal også være bevidst om, at titler varierer fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed, selvom de omhandler og berører samme områder,” siger Lene Illeborg og fortsætter:

”For at finde frem til din målsætning, skal du først og fremmest gøre op med dig selv, hvad der er vigtigt for dig. Hvordan ser din fremtid ideelt set ud? Hvad skal du gøre for at realisere dine ønsker for fremtiden?”

Som støtte til at fastlægge din målsætning er der en række punkter, du skal have styr på:

 • Industri/branche/interesseområder
 • Foretrukken jobtitel – husk at jobtitler ikke nødvendigvis betyder det samme i forskellige brancher.
 • Foretrukket funktionsområde – Hvad vil du gerne lave?
 • Relevante og interessante alternativer til mine primære jobmål – Har du andre kvalifikationer, du kan bruge i alternative stillinger?
 • Dine faglige og personlige kompetencer
 • Virksomheder, der efterspørger mine kompetencer
 • Tendenser (økonomiske, sociale, politiske, tekniske, kulturelle, lovgivningsmæssige) du skal være opmærksom på

 Trin 2 – Det personlige brand

Hvis en potentiel arbejdsgiver søger information om dig på sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn, hvad finder han eller hun så? Har du et skarpt resumé på din LinkedIn-profil, der tydeligt forklarer, hvem du er, hvad du kan, og hvad du vil?

Dette kan også kaldes for en elevatortale, og det har meget stor indflydelse på det indtryk, du efterlader hos en potentiel arbejdsgiver. Du kan være sikker på, at man hurtigt danner sig et indtryk af dig. Derfor er det vigtigt, du tager styringen over det indtryk.

Indtrykket kan oversættes til dit personlige brand.

Her får du nogle hjælpespørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal optimere dit personlige brand.

 • Hvad er mit budskab?
 • Har jeg et klart resumé af mine kvalifikationer og kompetencer?
 • Hvor skal jeg være synlig og dele min viden eller holdninger (LinkedIn, Twitter, Facebook, blogs, andre grupper eller netværk)?
 • Hvad skal jeg gøre for at synliggøre min profil?
 • Hvad og hvordan skal jeg kommunikere for at nå min målgruppe?
 • Hvor skiller jeg mig ud?
 • Hvilke fordele har jeg?
 • Hvilke succeshistorier kan jeg bruge?
 • Hvad skal jeg arbejde videre med?

”Når du beskriver dine kompetencer, skal du kunne fortælle mindst én succeshistorie til hver kompetence. De succeshistorier, skal du være opmærksom på, ikke kun fortæller om selve aktiviteten, men at de fortæller, hvad den aktivitet, historie eller handling gjorde af forskel for dig. Så bliver det rigtig interessant at læse,” siger jobrådgiver Lene Illeborg.

”Uanset om det er til jobsamtalen, mens du skriver ansøgninger, netværker eller lægger indhold på sociale medier, så er cases og holdninger til relevante områder stærke måder at blive husket på. Hvis folk husker dine historier, husker de dig.”

”Husk også at det er vigtigt, at du præciserer dine kvalifikationer under kompetencerne. Det betyder, at hvis du er god til IT, er det en kompetence, men derunder er det, at være superbruger i Excel en særlig kvalifikation, du naturligvis skal fremhæve.”

Kunsten at skrive elevatortalen

Sørg for, i din elevatortale, at skrive få sætninger, hvor du svarer på: ”Hvem er du?”, ”Hvad vil du?” og ”Hvorfor vil du det?”.

En god metode til at opnå det er, at du skriver løs på en side, som du så gentagende gange omskriver og forkorter, indtil du har kogt essensen ned på få sætninger. Når du har gjort det, har du din elevatortale, som du kan bruge på LinkedIn, Twitter eller et andet relevant sociale medie. Kontakt_AS3-086299-edited-484293-edited

Trin 3 – Definer din målgruppe

Hvem vil du gerne arbejde for, og hvem vil du gerne henvende dig til? Skriv mindst 10 konkrete virksomheder eller organisationer ned. Det er vigtigt, at du arbejder målrettet mod at henvende dig til dem, men samtidig skal du være åben for, at der opstår muligheder, du ikke havde tænkt på før.

Det kan være en branche, du ikke havde set dig være i eller en virksomhed, der laver noget, du ikke har erfaring med, men som søger en person med dine kvalifikationer.

Trin 4 – Kommunikation, medie og målgruppe

Når du har fastlagt din målgruppe og dine konkrete virksomheder, du vil i kontakt med, er det vigtigt, at du sætter dig ind, hvor, hvordan og om hvad de kommunikerer. Du kan som hjælp stille følgende spørgsmål:

 • Hvilke sociale medier anvender min målgruppe?
 • Hvilke sociale medier er relevante for mig?
 • Hvad er mit budskab?
 • Hvad skal jeg gøre for at formidle mit budskab?
 • Hvor ofte skal jeg være aktiv?
 • Hvilke grupper og netværk er interessante for mig?
 • Hvor meget tid har jeg til dette?
 • Hvilke nye og etablerede relationer skal jeg pleje?
 • Hvor skal jeg deltage i diskussioner?
 • Hvordan udvider jeg mit netværk?

 Trin 5 – Aktivitetsplan 

Aktivitetsplanen er ligesom en to-do seddel en liste over det, de skal gøre, og hvornår du skal gøre dem. Den hjælper dig med at sikre, at du udvikler din personlige markedsføringsplan.

Planen kan indeholde:

 • Mål og succeskriterier
 • Tidsplan og deadlines
 • Prioritering af opgaver
 • Opfølgning
 • Evaluering
 • Hvad har jeg lært?
 • Eventuelle justeringer

”Din aktivitetsplan er et dynamisk værktøj, som er meget naturligt, at du justerer jævnligt, da dine prioriteringer kan ændre sig undervejs i din jobsøgning. Forsøg derfor at gøre dine målsætninger for din jobsøgning målbare, da det hjælper dig til lettere at holde øje med, om du når dine mål. Et eksempel kan være, at du ser på, om dine indlæg på sociale medier giver øget respons og dermed øget synlighed”, siger jobrådgiver Lene Illeborg.

Her finder du 1. del og 2. del af serien om sociale medier.

Frederik Fisker Wæhrens

Frederik Fisker Wæhrens

Har en professionsbacheloruddannelse i Kommunikation fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Har tidligere været ansat ved landskabsarkitektvirksomheden Schønherr, inden han påbegyndte sin kandidatuddannelse i Virksomhedskommunikation på Aarhus BSS i 2017. Er ansat som kommunikationspraktikant hos AS3 Transition, hvor de primære opgaver er produktion af indhold til hjemmeside og blogs, samt diverse kommunikationsopgaver.

Forrige indlæg

“Det var en omvæltning pludselig at stå uden et arbejde”

Næste indlæg

Del 2: Sådan bruger du sociale medier i din jobsøgning

Kommenter indlægget