<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_0272-951660-edited.jpg

Outplacement | Læs på 3 min

”Jeg ved alt om en kordongesims. Har du et job til mig?”

Henrik Boye Ebbesen

Hvad er det vigtigste, når du læser på en videregående uddannelse? Er det, hvordan du bliver dygtig inden for dit fag? Eller hvordan du skaffer dig et arbejde efter endt studie med baggrund i de kompetencer, du har? Erfaringer fra Arkitektskolen Aarhus viser, at begge dele er lige vigtige. Her har et målrettet forløb hjulpet ni ud af ti dimittender i job.

Arkitektskolen Aarhus havde i 2015 et problem. Et alvorligt problem. En stor del af de dimittender, der forlod skolen med et eksamensbevis i hånden, havde svært ved at få job. Meget svært.

Dimittenderne var triste, for det var bestemt ikke sjovt at blive uddannet til arbejdsløshed. Arkitektskolens ledelse var også bekymret over den høje arbejdsløshed blandt dimittenderne.

En bekymring, der blev meget konkret, da regeringen i slutningen af 2014 vedtog en ny reform, dimensioneringsreformen. Den gik i korte træk ud på, at det fremtidige optag på landets videregående uddannelser blev sat i forhold til arbejdsløsheden i faget.

Da halvdelen af alle dimittender fra Arkitektskolen Aarhus på daværende tidspunkt var ledige ét år efter, at de havde forladt studiet, kunne skolen derfor se frem til at skulle reducere optaget på kommende årgange med hele 20 procent. Og det ville betyde markante besparelser.

Brug for hjælp udefra

Der var brug for handling. For arbejdsløsheden blandt dimittenderne skulle bringes ned. Derfor indledte skolen et samarbejde med AS3 Transition, der i mere end 25 år har arbejdet med at rådgive folk i jobmæssige forandringer.

I spidsen for samarbejdet med Arkitektskolen Aarhus stod direktør for AS3 Transition, Jørgen Uhrbrand. Han mødte en opgave, der adskilte sig væsentlig fra dem, virksomheden normalt beskæftiger sig med:

”Til daglig rådgiver vi primært mennesker, der er mellem to jobs. Altså nogle, der har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i flere år. Men det var ikke tilfældet med de dimittender, vi skulle rådgive i den konkrete opgave for Arkitektskolen,” forklarer Jørgen Uhrbrand og uddyber:

”De arkitektstuderende er meget fokuseret på deres fag. Deres faglighed betyder alt. Og sådan skal det også være, for skolens mål er selvfølgelig at uddanne nogle dygtige arkitekter. Til gengæld er det jobmæssige fokus fraværende i uddannelsen. Og det bliver et problem, den dag du forlader skolen og skal finde dit første job på et arbejdsmarked, du har et meget begrænset kendskab til.”

as3 jobsurvey 2020

Faglighed sælger ikke

I foråret 2016 blev de første 79 studerende fra Arkitektskolen, der på det tidspunkt var i gang med deres afsluttende studieopgave, koblet sammen med en rådgiver fra AS3 Transition. De fik alle hver især personlig rådgivning og coaching. Formål: En guidet tur med retning direkte mod arbejdsmarkedet.

”I forløbet ser vi på de studerende med andre øjne, end de er vant til. Vores øjne er kun rettet mod arbejdsmarkedet. Vi ved, hvilke kompetencer en arbejdsgiver kigger efter. Og dem hjælper vi den studerende med at finde i sig selv,” siger Jørgen Uhrbrand.

De studerende skal med andre ord lære at forstå, at de fleste arbejdsgivere i dag ser på meget andet end blot ansøgerens faglige kvalifikationer.

”Det kan godt være, at du som nyuddannet arkitekt med speciale i boformer ved alt om, at en kordongesims er et vandret, let fremspringende og ofte profileret bånd på en facade, anbragt mellem første og anden etage. Men den slags faglighed sælger bare ikke hos en potentiel arbejdsgiver.”

Alle kompetencer skal oversættes

I mødet mellem rådgiveren og den studerende er fokus derfor lagt på at finde de kompetencer, den enkelte har og som er relevante for arbejdsmarkedet. Når den studerende får spørgsmålet, ”hvad er det for personlige og faglige kompetencer, du kan tilbyde en potentiel arbejdsgiver?”, sætter det ofte tankerne i gang.

”Alle har successer eller erfaringer fra privat- eller arbejdsliv, som er relevante i forhold til arbejdsmarkedet. Men de studerende tænker ofte ikke i de baner, før de får hjælp.”  

”Gennem sparring med en rådgiver oplever mange dimittender for første gang, at de virkelig kan noget. Ofte en helst masse. De har meget mere i sig, end de selv går og tror. Og vi hjælper dem egentlig bare med at få det oversat deres kompetencer til noget, der kan bruges i et arbejdsmarkedsperspektiv,” siger Jørgen Uhrbrand.     

Af 79 arkitektstuderende, der sidste forår indledte et jobrettet forløb, var 88 procent i job efter syv måneder - og langt de fleste hos private arbejdsgivere.

Forløbet har med andre ord givet en masse glade dimittender, der har fundet en række spændende jobs. Og en glad rektor, der kan se frem til, at den århusianske arkitektuddannelse fortsat kan optage et stort antal studerende.  

”Vores erfaringer fra samarbejdet med Arkitektskolen viser, at det sagtens kan lade sig gøre at få dimittender fra længerevarende uddannelser hurtigt i job - hvis man vel at mærke laver en målrettet indsats og holder fokus på de forhold, der gælder på arbejdsmarkedet.”
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

Sådan leder du din organisation efter en opsigelsesrunde

Næste indlæg

En stærk reservebænk skal skabe fremtidens hold

Kommenter indlægget