<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Survey 2024 Hvordan arbejder danske virksomheder med mental sundhed?

Hent resultaterne fra vores undersøgelse her - og sammenlign med din virksomhed

Hvordan står det til med danske virksomheders arbejde med mental sundhed? Det svarer 200 HR-direktører på i et survey, som vi har gennemført i juni 2024.

Undersøgelsen kortlægger danske virksomheders indsatser i forhold til at måle på, forebygge og håndtere udfordringer med mental sundhed på arbejdspladsen

  • Hvor mange måler på trivsel - og hvor ofte?
  • Hvem driver opfølgningen på stress - og hvordan håndteres det?
  • Hvor mange arbejder med inklusion - og hvilke indsatser anvendes?
  • Hvordan håndterer virksomheder grænseoverskridende adfærd
200 virksomheder deltog i undersøgelsen. Resultaterne kan du hente her, hvor du også kan benchmarke din egen organisation og få vores eksperters anbefalinger til arbejdet med mental sundhed på arbejdspladsen.

Der er stigende fokus på medarbejdertilfredshed i danske virksomheder og i de kommende ESG-regnskaber. Det er derfor tiltagende vigtigt for organisationer at kunne måle på, forebygge og håndtere udfordringer med mental sundhed på arbejdspladsen.

Med undersøgelsen her afdækker AS3 Transition, hvor mange virksomheder, der gør det - og hvordan.

Jørgen Uhrbrand
Direktør og partner, AS3 Transition

Jørgen Uhrbrand 3