<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dansk startup satser på digital arbejdsplatform: ”Alt tyder på, at antallet af freelancere og selvstændige vil vokse”

Startup-virksomheden Worksome er gået all-in på det fleksible jobmarked. De står bag en digital arbejdsplatform, hvor højtuddannede freelancere og konsulenter matches med virksomheder, der er på udkig efter specialister til at udføre tidsbegrænsede opgaver.

Platformsøkonomien, hvor udbydere og aftagere af eksempelvis varer og tjenesteydelser finder hinanden via forskellige digitale platforme, buldrer frem. Ikke bare i Danmark, men i store dele af verden.

Flere kan efterhånden nikke genkendende til at have boet i en fremmedes hus fundet på Airbnb. Måske har du også hyret en taxa gennem Uber eller kørt i en delebil fra GoMore?

Andre former for platformstjenester, der lige nu oplever en stigende interesse, er digitale arbejdsplatforme. Altså steder, hvor udbydere og aftagere af arbejdskraft kan finde hinanden.

De første digitale arbejdsplatforme så dagens lys i USA, og i dag har op mod 40 % af den samlede amerikanske arbejdsstyrke prøvet at arbejde freelance gennem en digital arbejdsplatform, hvor nogle af de største aktører er Upwork.com, PeoplePerHour.com og Freelancer.com.

I Danmark vinder de digitale arbejdsplatforme også frem. En række start-ups satser netop nu på at vinde markedsandele, og blandt de største platforme herhjemme er Happyhelper, Handyhand, Cleady, Jobbi og Meploy. Fælles for dem alle er, at de henvender sig til arbejdsgivere, der er på udkig efter hænder til at lave små, fysiske opgaver som eksempelvis rengøring, havearbejde eller småreparationer.  

Arbejdsmarkedet bliver mere og mere agilt

Hvis din virksomhed derimod er på udkig efter en freelancer til en mere specialiseret opgave, er platformen Worksome måske en idé at kigge på.  

Den gik i luften for godt et år siden med ambitionen om at give danske virksomheder og organisationer et sted, hvor de hurtigt kunne finde højtuddannet arbejdskraft til at løse tidsbegrænsede opgaver.

Medstifter Mathias Linnemann fortæller om filosofien bag:

”Arbejdsmarkedet har lige nu en drivkraft mod større agilitet, og flere og flere ønsker mere fleksibilitet i deres arbejdsliv. Men samtidig er den måde, mange virksomheder i dag finder nye medarbejdere på, stadig ret analog. Alt for analog, faktisk. Det er simpelthen for dyrt og tager for lang tid,” siger han og fortsætter:

”Vi så derfor et behov for en platform, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere hurtigt kan finde hinanden uden efterfølgende at være bundet af årelange ansættelser.”

En platform for videnstungt arbejde

Gruppen, der har stiftet Worksome, består af fire personer. Mathias Linnemann har selv en fortid hos Google, det samme har en af de andre medstiftere, og med på stifterholdet er også en person med baggrund i HR samt en programmør.

”Vi leverer ikke kun den digitale løsning. Den kan nemlig ikke stå alene. Vi rådgiver også virksomheder om den agile arbejdsstyrke – og hvad de skal gøre for at gøre sig attraktive overfor freelancerne og selvstændige konsulenter. Vi ser nemlig rigtig mange arbejdsgivere, der har svært ved at forstå, hvordan de skal engagere netop denne type af medarbejdere,” siger Mathias Linnemann. 

Hvis du opretter dig som freelancer eller selvstændig konsulent på platformen, skal du kort og godt have kompetencer inden for et videnstungt fag. Eller også skal du være studerende på en videregående uddannelse.

_DSC6089-525bea590c712_1-314301-edited

Mathias Linnemann forklarer, at der til dato er godt 4.500 personer, der har oprettet en profil på Worksome – og de repræsenterer mange forskellige kompetencer:

”Vi kan dog se, at der lige nu er en stor efterspørgsel inden for alt, der har med digitalisering at gøre. Så for programmører og software- og it-udviklere er der mange opgaver at vælge imellem i øjeblikket,” fortæller han.

Mathias Linnemann oplever også en stigning i antallet af virksomheder, der efterspørger freelancere inden for blandt andet journalistik, digital marketing og kommunikation samt juridisk rådgivning – det sidstnævnte i høj grad aktualiseret af GDPR-bølgen.

”Men vi ser også flere og flere virksomheder, der begynder at se på mulighederne for at bruge freelancere eller selvstændige til type af opgaver, der tidligere har været klaret internt, eksempelvis HR-opgaver og økonomistyring,” siger Mathias Linnemann.    

New Call-to-action

Ultrakort ’time to hire’

Aktuelt har 3.500 virksomheder oprettet sig på platformen, og tilsammen har de på et års tid udbudt lidt over 1.000 opgaver. Når en opgave udbydes på platformen, finder Worksomes stab de profiler frem, der matcher virksomhedens krav.

”Inden for 24 timer kan virksomheden forvente at få præsenteret op til fem kandidater, der matcher de kompetencer, de efterspørger. Virksomheden får også at vide, hvornår den enkelte kandidat kan begynde,” siger Mathias Linnemann og forklarer, at der også tages hensyn til geografi, hvis det er et krav fra virksomhedens side.

Den tid, det tager at rekruttere en freelancer, betragtes som en af den digitale platforms største forcer.   

”Den gennemsnitlige ’time to hire’ er syv dage. Så den tid, der går fra at virksomhedens behov opstår til kontrakten med freelanceren er indgået, er meget kort - i hvert fald i sammenligning med den periode, de fleste virksomheder normalt bruger, når de ansætter videnstungt personale,” siger Mathias Linnemann.

Vægter fleksibilitet og variation højt

Cirka en fjerdedel af dem, der har en profil på Worksome, har en deltids- eller fuldtidsstilling ved siden af arbejdet som freelancer eller selvstændig. Resten satser fuldstændigt på en tilværelse med varierende, tidsbegrænsede ansættelser.

Mathias Linnemann forklarer, at det er forskelligt, hvordan den enkelte arbejdstager betegner sig selv. Nogle kalder sig selvstændige, andre freelancere, mens en tredje gruppe helst vil bære en titel som konsulent.

”Men dybest set er det underordnet, for langt de fleste går slet ikke op i stillingsbetegnelser og titler. De vægter i stedet opgaverne, og de udfordringer, der følger med dem, noget højere,” siger han.

I december i fjor spurgte Worksome 726 personer med en profil på platformen om en række forskellige forhold, blandt andet karriere, arbejdsvilkår og præferencer.

Undersøgelsen viste, at 47 % af de adspurgte har en lang videregående uddannelse, 30 % har en mellemlang videregående uddannelse, mens henholdsvis 10 % og 9 % har korte, videregående og erhvervsfaglige uddannelser.      

”Og hvis du spørger dem, hvorfor de hælder til et friere arbejdsliv, er svarene stort set de samme uanset de adspurgtes uddannelsesniveau: De ønsker mere frihed og større fleksibilitet i hverdagen, flere opgaver og større variation mellem opgaverne,” siger Mathias Linnemann.

Flere aldersgrupper vil være freelancere

Hovedparten af dem, der har en profil på Worksome, har mellem 10 og 20 års erfaring på arbejdsmarkedet. Der er ofte tale om personer, der er ret specialiserede inden for deres felt.

”Det er typisk en gruppe, der er i midten af deres karriere. For hvem det er helt naturligt at begynde at tænke i en freelancetilværelse. Enten fuldstændigt eller delvist. De er måske løbet sur i en fastansættelse, hvor de føler sig fastlåste i den samme virksomhed eller stilling år efter år. Derfor er de villige til at leve med den uvished, det er ikke at vide, hvad de tjener om otte eller ni måneder,” forklarer Mathias Linnemann.

En anden gruppe, der tegner sig for et stigende antal profiler på Worksome, er unge, som er nyuddannede eller blot har nogle få års erhvervserfaring.

”For mange af dem er en fastansættelse slet ikke et alternativ. De vil ikke låses til at skulle arbejde på bestemte steder på bestemte tidspunkter af dagen. De vil vælge selv. Hele tiden,” siger Mathias Linnemann.

Transition-Management-Programme_AS3-858935-edited

Han fortæller også, at flere seniorer, der normalt skulle være på vej mod slutningen af deres karriere, opretter sig på Worksome.

”Det er folk, der enten nærmer sig den gængse pensionsalder eller allerede er over den. De er bare ikke klar til at stemple helt ud fra arbejdsmarkedet endnu,” forklarer han og uddyber:

”De er kommet til den konklusion, at det er ikke lykken at stoppe helt med at arbejde. Hjernen skal holdes i gang, men det skal ske i et format og tempo, der passer den enkelte. Og derfor er en digital arbejdsplatform et godt sted for dem at udbyde deres arbejdskraft, for her kan de selv vælge opgaver og arbejdstid til og fra,” forklarer Mathias Linnemann.    

Mere fokus på agile arbejdsprocesser i HR

Han forventer, at antallet af profiler på landets forskellige, digitale arbejdsplatforme kommer til at vokse ganske kraftigt i de kommende år.

”I USA viser prognoserne, at halvdelen af arbejdsstyrken arbejder freelance i 2025. I Europa er vi som regel et par år efter amerikanerne, men alt tyder på, at antallet af freelancere og selvstændige også vil vokse herhjemme,” siger Mathias Linnemann.

Han vurderer, at denne udvikling kommer til at betyde, at mange, danske HR-afdelinger er tvunget til at ændre fokus.

”I dag tager HR sig primært af ansættelser og afskedigelser. Men mange steder ligger HR’s fokus kun på fastansættelser,” siger Mathias Linnemann og fortsætter:

”Men hvis arbejdsmarkedet bevæger sig i en mere agil retning, bliver en af HR’s vigtigste opgaver at være opdateret på denne udvikling – og handle efter den.”  

Mathias Linnemann vurderer, at HR kan risikere at devaluere sin værdi i virksomheden, hvis de ikke konstant er proaktive i forhold til den agilitet, der findes i arbejdsmarkedet.

Mathias Linnemann_”Med det mener jeg, at HR bør være dem, der sikrer, at de nødvendige kompetencer og ressourcer altid er til stede. For de virksomheder, der ikke i tide formår at indrette deres organisation, så den matcher de krav, arbejdstagerne har til arbejdsgiveren, kan få svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft,” siger Mathias Linnemann og afslutter:

”Og arbejdstagernes krav er i dag oftere og oftere lig med muligheden for freelancearbejde.” 

Fakta om Worksome

  • En digital arbejdsplatform, der udelukkende satser på det højtuddannede segment
  • Worksome screener alle kandidater, inden de får lov til at oprette en profil på platformen. Det sker for at sikre, at den enkelte kandidat har de rette kompetencer
  • Det er gratis for en virksomhed at oprette sig på platformen
  • Når virksomheden lægger en opgave ud på platformen, kan de forvente at få præsenteret fem relevante kandidater inden for 24 timer
  • Den opgave, som virksomhed skal have løst, skal minimum koste 5.000 kr.
  • Worksome tager sig af al praktik, eksempelvis udfærdiger de kontrakten mellem partnerne, sender fakturaen til virksomheden og afregner freelanceren
  • Worksome tager 4 % af det samlede fakturabeløb i provision
  • Når opgaven er udført, giver henholdsvis virksomheden og freelancere hinanden en online anmeldelse
  • En gennemsnitlig opgave på Worksomes platform ligger mellem 65 og 100 timer, men der er også enkelte aftaler af 12 mdr.’s varighed
Se mere på Worksome.dk.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

AS3 Transition