<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_3191-521499-edited

| Læs på 4 min

Danmarks Statistik: Rekruttering via sociale medier eksploderer

Henrik Boye Ebbesen

Danske virksomheder har på fem år mere end fordoblet deres brug af sociale medier til rekruttering, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er i høj grad landets mindre virksomheder, der står for fremgangen. Læs om udviklingen og få råd om, hvordan din virksomhed kan bruge SoMe til at finde den næste medarbejder.

Mange danskere finder i dag deres nye job via de sociale medier. Rigtig mange. Det gælder både dem, der er ledige og aktivt søger ny arbejdsgiver, og dem, der allerede har et godt job og kun passivt holde øje med, om en ny, spændende jobåbning dukker op.

Denne udvikling stiller krav til landets arbejdsgivere. De er nemlig nødt til at være med på SoMe-vognen, hvis de vil sikre sig de bedste kandidater. Og det bliver danske virksomheder faktisk bedre og bedre til.

Ifølge tal over virksomheders brug af sociale medier, som Danmarks Statistik har offentliggjort i oktober 2019, er andelen af danske virksomheder med mindst ti ansatte, der bruger sociale medier til rekruttering, mere end fordoblet inden for de sidste fem år.

Hele 54 procent af landets virksomheder bruger i dag sociale medier til at finde nye medarbejdere. For fem år siden var denne andel kun 25 procent.

2019-10-22_1419_001

Denne udvikling hænger ifølge direktør i AS3 Transition, Finn Lund Andersen, primært sammen med, at flere og flere virksomheder i dag har en konkret, nedfældet strategi for deres tilstedeværelse på de sociale medier. 

”Landets arbejdsgivere er generelt gode til at bruge de sociale medier dér, hvor de giver allermest værdi. Og det er eksempelvis i forbindelse med rekruttering. Det koster jo på bundlinjen at have en ledig stilling stående ubesat alt for lang tid, men aktiv brug af forskellige SoMe-kanaler er ofte med til at speede rekrutteringsprocessen op,” siger han.

Mindre virksomheder vælger
SoMe-rekruttering til

Blandt de store virksomheder (100+ ansatte) bruger 8 ud af 10 de sociale medier til rekruttering. De mindre virksomheder (10-49 ansatte) er dog ved at komme rigtigt godt med. Hvor det for fem år siden kun var 22 procent af de mindre virksomheder, der brugte sociale medier til rekruttering, er det i dag 49 procent.

2019-10-22_1419

”De mindre virksomheder har kort og godt fået øjnene op for, at de bliver nødt at være dér, hvor kandidaterne er – altså på de sociale medier,” siger Finn Lund Andersen.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik er det - ikke overraskende - 78 procent af alle virksomheder inden for information og kommunikation og 62 procent inden for erhvervsservice, der bruger sociale medier til rekruttering.

”Selvom virksomheder inden for eksempelvis bygge og anlæg ikke bruger sociale medier til rekruttering i samme grad, er det trods alt positivt at se, at de har næsten tredoblet brugen i løbet af de sidste fem år,” siger Finn Lund Andersen.

Vælg platform efter målgruppen

Langt de fleste danskere har i dag en profil på et socialt medie – og mange er til stede på flere forskellige medier, eksempelvis Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter og LinkedIn.

Selvom personer i alle aldre er flittigt repræsenteret på de sociale medier, viser alle hidtidige undersøgelser af danskernes brug af sociale medier, at det er de yngre generationer, der bruger klart mest tid på de forskellige platforme.

”Så hvis din virksomhed er på udkig efter lærlinge eller dimittender, skal I rette jeres rekrutteringsindsats mod de sociale medier, hvor de unge bruger deres tid. Det er ikke nødvendigvis blot Facebook eller LinkedIn, selvom det er de to platforme, der er klart mest anvendt til rekruttering herhjemme,” forklarer Finn Lund Andersen og uddyber:

”For nogle virksomheder har det måske været et stort skridt at flytte rekruttering over på de sociale medier – og skridtet kan blive endnu større, hvis virksomheden skal til at bruge sociale medier, de ikke er bekendt med, fx Snapchat eller Instagram. Men hvis det er dér, målgruppen er, er der altså ikke så meget at betænke sig på. Det er bare at gå i gang,” siger han.

Succesraten på rekruttering via SoMe afhænger ikke kun af den indsats, der bliver lagt for dagen fra HR eller den rekrutterende leders side.

”Jo flere medarbejdere eller samarbejdspartnere, der har lyst til at dele opslaget, desto bedre. Der findes også talrige branche- og interessegrupper på fx Facebook og LinkedIn, hvor deling kan bringe opslaget vidt omkring,” siger Finn Lund Andersen.

Skil jer ud fra mængden

I dag bruger mange HR-afdelinger oceaner af tid på at skrive lange jobopslag, hvor forskellige bullitpoints med kravspecifikationer til den nye medarbejder nærmest står i kø. Opslagene ryger så af sted til jobportaler og deles – som det fremgår af den nye statistik – flittigt på de sociale medier.

”Men hvorfor ikke bruge de sociale medier lidt smartere?” spørger Finn Lund Andersen og henviser til, at de SoMe-opslag, der opnår klart flest visninger, er dem, der tør skille sig ud fra mængden.

”Tænk anderledes og kreativt, når du rekrutterer via SoMe. Det er ofte nødvendigt, hvis du skal trænge gennem ’støjen’ på de sociale medier. Vær humoristisk, tænk visuelt og brug gerne et lidt friskere sprog. Det kan også være en rigtig god idé at lave en decideret SoMe-version af jobopslaget, så det adskiller sig fra det traditionelle jobopslag.”

Tænk som en journalist

Finn Lund Andersen opfordrer landets HR-afdelinger til at tage ved lære af journalistens foretrukne læresætning: ”Show it, don’t tell it”.

”En video, hvor nuværende medarbejdere fortæller om arbejdspladsen eller viser deres hverdag frem, fortæller meget mere om virksomheden, end de skrevne, til tider komplekse og ofte generiske floskler, der omkranser mange jobopslag.”

Et SoMe-opslag i rekrutteringsøjemed kan ifølge Finn Lund Andersen også tjene andre formål end blot at finde den helt rigtige kandidat.

”Det er faktisk en del af virksomhedens samlede kommunikation og branding. Et interessant jobopslag sender jo mange andre signaler af sted. Og det kan være ganske værdifuldt, da det bliver set af langt flere end blot dem, der er interesserede i den opslåede stilling,” afslutter han.

Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Kommenter indlægget