<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_3321-739641-edited.jpg

Arbejdsmarkedet | Læs på 4 min

It-brancheorganisation: Mangel på arbejdskraft bremser vækst

Henrik Boye Ebbesen

Mere end hver tredje danske it-virksomhed har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Ifølge organisationen IT-Branchen begrænser det mulighederne for vækst. En langsigtet løsning på problemet er langt flere uddannelsespladser inden for it-fagene.

Den digitale omstilling er i disse år på vej ind i vores samfund med voldsom accelererende fart. Kunstig intelligens og automatisering overtager flere og flere arbejdsfunktioner, og næsten hver eneste dag gør digitaliseringen sit indtog på et nyt område.

Gamle, traditionelle jobfunktioner sendes i graven, men omstillingen skaber også rigtig mange nye jobs, blandt andet inden for it-sektoren.

Her går udviklingen imidlertid så stærkt, at mange danske it-virksomheder har store problemer med at få besat deres ledige stillinger.

Tal, som brancheorganisationen IT-Branchen har udarbejdet i foråret 2017, viser, at hver tredje danske virksomhed lige nu har ledige it-stillinger, som ikke kan besættes. Der er simpelthen ikke tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere her i landet.

Direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, Mette Lundberg, fortæller, at netop manglen på kvalificeret arbejdskraft i øjeblikket er den klart største barriere for vækst i it-sektoren.

”Det betyder, at virksomhederne ofte må takke nej til nye projekter. Så taber de markedsandele, og da mange af dem henter kunder på et globalt marked, forringes hele branchens konkurrenceevne,” siger hun.

Denne kedelige trend er ikke kun et problem for væksten i den enkelte it-virksomhed.

”Når en stilling inden for it-udvikling ikke kan besættes, koster det også på virksomhedens evne til at være innovativ. Og det er en kæmpe udfordring – ikke kun for den virksomhed, der risikerer at sakke efter konkurrenterne, men også for hastigheden på den digitale omstilling, vores samfund er i gang med,” forklarer Mette Lundberg.      

Udfordringen vokser frem mod 2030

Lige nu står mellem 3.000 og 4.000 it-job ubesatte hen og venter på en kvalificeret kandidat. Og det tal har udsigt til at vokse markant i de kommende år.

En analyse, regeringen har lavet af det samlede danske arbejdsmarked, fortæller, at der kommer til at mangle cirka 19.000 it-specialister i perioden frem til 2030.

”Da behovet for at få fat i folk med digitale kompetencer vokser i hele samfundet, er det ikke kun internt i it-sektoren, der kæmpes om at få fat i medarbejdere med de rigtige it-kompetencer. Det udvikler sig også til en kamp de enkelte brancher imellem,” vurderer Mette Lundberg.

Ifølge regeringens fremskrivning er det nogle bestemte typer af it-medarbejdere, der bliver brug for i fremtiden. Mette Lundberg fortæller, at it-specialister, der har med udvikling og programmering at gøre, virkelig bliver en mangelvare i de kommende år.

”Så folk med de kompetencer kommer til at være i høj kurs. Det samme gælder it-arkitekter og folk, der kan projektlede. Til gengæld ser vi en lille afmatning i efterspørgslen efter folk, der har med mere driftsorienterede it-opgaver at gøre.”  

Virksomhederne må søge i udlandet

Den akutte mangel på kvalificeret it-arbejdskraft tvinger i stigende grad danske virksomheder til at søge efter medarbejdere uden for landets grænser. Det koster for det første mange penge, men tager også en del tid.

”Virksomhederne er nødt til at bruge ekstra ressourcer på rekruttering i udlandet, hvis de vil bevare momentum og fastholde deres mulighed for at skabe vækst. Mange af dem oplever imidlertid, at efterspørgslen efter personer med de rigtige it-kvalifikationer også er stigende andre steder i Europa. Der er virkelig kamp - også globalt - om de bedste kandidater,” fortæller Mette Lundberg.

Når et job i den danske it-branche i dag bliver besat, er det oftere og oftere af en udlænding. Og det skyldes ifølge Mette Lundberg, at Danmark i sammenligning med en række andre lande i Europa har et ganske stærkt digitalt udviklingsmiljø. Et miljø, der virker tiltrækkende på mange udlændinge.    

”De bedste it-fagfolk kan i øjeblikket vælge og vrage mellem de stillinger, de bliver tilbudt. Virksomheden skal derfor helst have et udfordrende og komplekst projekt at tilbyde, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få besat en ledig stilling. Og den slags projekter, har vi heldigvis en del af i Danmark.”

Fokus på uddannelse

Selvom flere og flere it-folk kommer fra udlandet til Danmark for at arbejde, er det slet ikke nok til at dække det voksende behov for arbejdskraft – hverken nu eller i fremtiden. Når IT-Branchen taler med politikere, gentager de derfor igen og igen, at der er behov for at uddanne langt flere it-specialister herhjemme.

”Hvis vi skal omstille organisationer og arbejdsmarked til de nye digitale kår, kræver det helt enkelt, at antallet af uddannelsespladser på landets videregående it-uddannelser udvides markant. Ganske markant.”

”Regeringens egne fremskrivninger fortæller jo, at behovet for folk med it-kompetencer bare stiger og stiger. Så der er i hvert fald brug for mindst 1.000 ekstra uddannelsespladser hvert år frem til 2030,” vurderer Mette Lundberg.

It-faget skal ind i folkeskolen

En anden, mere langsigtet måde at imødekomme den stigende efterspørgsel på folk med it-kompetencer er ifølge IT-Branchen at få skabt større interesse for it-faget blandt de helt unge generationer.  

Brancheorganisationen har derfor i samarbejde med en række medlemsvirksomheder, flere kommuner og Styrelsen for IT- og Læring lavet pilotprojektet ’Coding Class’. Her får et udvalgt antal 6. klasser mulighed for at få it som fag i folkeskolen.

”Selvom en elev fra 6. klasse ikke skal ud på arbejdsmarkedet lige med det samme, så er vi nødt til at få eleverne til at snuse til it-faget allerede på dette tidspunkt.”

’Coding Class’ har indtil videre været en stor succes de steder, hvor det har kørt. Og flere kommuner står nu i kø for at blive en del af projektet. Hos IT-Branchen håber man, at de positive tilbagemeldinger fra ’Coding Class’ kan være medvirkende til, at et kreativt og skabende it-fag snart indføres som en fast del af folkeskolens pensum.

”Det er ikke nok, at folkeskolen kun gør eleverne til dygtige brugere af digitale løsninger. Vi skal også se langt flere, der allerede i skolealderen får lyst til at arbejde med udvikling og programmering inden for it-faget. Kun hvis det sker, kan vi gøre os forhåbninger om, at vi med tiden kan få skabt et tilstrækkeligt antal unge, der har lyst til at videreuddanne sig inden for it-faget.”

IT_Branchen_Portræt_Fotograf_ Mark Thyrring_-12.jpg

Direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, Mette Lundberg.

Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

IT-topchef på international jobjagt: ”Hvis vi ikke formår at vokse i denne branche, ender vi med at blive irrelevante”

Næste indlæg

Ledelse: Skal du blande dig, når en ansat har personlige problemer?

Kommenter indlægget