<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen 2016

Video

Stress og trivsel, Video

Hvem har hvilket ansvar i forhold til et godt psykisk arbejdsmiljø?

Når en virksomhed skal svare på spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø, lyder svaret ofte, at det er HR eller top-ledelsen.

Styrk trivslen på jeres arbejdsplads

Outplacement, Video

Bliv klædt på til de svære spørgsmål

Det er vigtigt, at den overordnede kommunikation er på plads lige fra den allerførste udmelding om opsigelser. Den overordnede kommunikation skal være ærlig og ligefrem, og den må på ingen måde være angribelig. Du kan her få gode råd til den helt overordnede kommunikation i forbindelse med en opsigelsesproces.

Stress og trivsel, Video

Skab balance mellem krav og ressourcer og få øget trivsel

I AS3 har vi de sidste 25 år beskæftiget os med, hvordan vi som mennesker har det. Vi har samlet information og oplysninger om, hvilke faktorer der oftest medfører mistrivsel eller stress.

Stress og trivsel, Video

Lederen skal skabe den gode relation

Den nærmeste leder har en af de vigtigste roller og funktioner i håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø i enhver organisation. Den nærmeste leder har en unik position til at indgå i dialogen med medarbejderen om trivsel, mistrivsel og stress.

Stress og trivsel, Video

Hvad er stress?

Stress er ofte et udtryk, som vi bruger, når vi snakker om det psykiske arbejdsmiljø. Men hvad er egentlig stress? I AS3 betragter vi stress som en naturlig tilstand, som i bund og grund er et udtryk for kroppens hormonelle og psykologiske tilstand.

Stress og trivsel, Video

Fælles sprog sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø

I virksomheder bliver ordet stress ofte brugt på mange forskellige måder. Det bruges både til at give udtryk for, at en afdeling har travlt, men også til at beskrive, at der er reel mistrivsel eller en anden form for negativ stress. For at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er det derfor utrolig vigtigt at skabe et fælles sprog om trivsel.

Stress og trivsel, Video

Dialog er afgørende, når en langtidssygemeldt vender tilbage

Hver femte langtidssygemeldte, der vender tilbage til job, er ikke i det eksisterende job efter et halvt år. Det viser en række undersøgelser og statistikker. Dialogen mellem medarbejderen og den nærmeste leder er afgørende for en succesfuld tilbagevenden.

Outplacement, Video

Opsigelsesdagen - Tag det rette initiativ til samtalen

En af de ting som helt notorisk er det allersværeste for lederen og for medarbejderen på opsigelsesdagen, er tidspunktet, hvor lederen skal tage fat i medarbejderen og sige ”Vi skal have en samtale”. Mange ledere prøver med stor kreativitet at undgå, at processen kommer til at gøre ondt, men det er ikke muligt. Det er derfor vigtigt, at ledelsen tænker sig grundigt om, i forhold til hvordan medarbejderen bliver kaldt ind til den svære samtale.

Outplacement, Video

Hvorfor mig? - Det svære spørgsmål til opsigelsessamtalen

Under en opsigelsessamtale er der ét spørgsmål, som altid ligger latent, og som også næsten altid kommer frem: ’Hvorfor i alverden er det lige mig, der som medarbejder sidder til denne her opsigelsessamtale’?

Outplacement, Video

Meld opsigelser ud på rette tid og behold din tillid som leder

Når beslutningen om, at en række arbejdspladser skal nedlægges, er truffet, er der et spørgsmål, der altid melder sig: Hvornår skal ledelsen melde ud til medarbejderne, at der er opsigelser på vej?

Outplacement, Video

Grundig planlægning sikrer en værdig opsigelsesproces

Du kan i denne korte video få lidt råd til opsigelsesprocessen af Frank Elmer; mangeårig rådgiver i opsigelser. En af hans klare erfaringer er, at grundig planlægning inden opsigelsesdagen er afgørende for at få et værdigt og respektfuldt forløb for alle.

Outplacement, Video

Ledere skal lede – også når de opsiger medarbejdere

Du kan i denne korte video få nogle gode råd til opsigelsesprocessen af Frank Elmer, som er mangeårig rådgiver i opsigelser. En af hans klare erfaringer er, at lederne skal klædes ordentligt på til at kunne håndtere opsigelser professionelt og værdigt.