<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen 2016

Forandringsledelse

Forandringsledelse

Få 5 gode råd til udflytning af arbejdspladser

Der sker jævnligt udflytning af arbejdspladser både i det offentlige og det private. Men hvad skal du som leder egentlig være opmærksom på, hvis din virksomhed står foran en udflytning? I dette indlæg får du nogle råd, der bygger på et mangeårigt arbejde på området.

Download gratis e-bog om transitioner

Forandringsledelse

Hospitalsbyggeri: Husk at flytte mennesket med

Det danske sygehusvæsen står overfor en række udfordringer, når flere store sygehusbyggerier i de kommende år tages i brug. Det kræver ofte store menneskelige ressourcer at flytte medarbejderne med.

Forandringsledelse, Ledelse

”Hvis man kræver, at en hel organisationen skal gå i takt, skal de også kunne høre melodien”

En ny HR-forståelse har gjort sit indtog hos Dansk Supermarked Group. Som en selvstændig forretning har HR ændret sit traditionelle fokus og arbejder nu mere databaseret. Forandringer og nytænkning kan altså stadig finde sted i ældre og traditionsrige virksomheder. Det kræver dog den rigtige fortælling.

Forandringsledelse, Coaching

Bliv klædt på til arbejdslivets forandringer

En højere stilling. Et nyt arbejdsområde. En ambitiøs vækststrategi. Kaotiske organisationsændringer. I et langt arbejdsliv vil du med jævne mellemrum stå i situationer, som kræver, at du omstiller dig eller udvikler dig som person. I disse tilfælde kan en coach hjælpe dig med at se dine muligheder og styrke dig i at udfylde din nye rolle. Også hvis forandringerne vækker modstand.

Forandringsledelse

Hvordan håndterer du forandringer og transitioner?

Forandring og transition er to væsentlige begreber på et krævende arbejdsmarked. Men hvad betyder begreberne mere præcist, hvad er forskellen på dem, og hvordan skal du håndtere forandringer og transitioner? Få svarene her.

Forandringsledelse

Få medarbejdere sikkert gennem forandringer

I en global verden er forandringer uvægerlige og omstillinger uundgåelige. Alligevel er omkostninger ved omstillinger sjældent en del af budgettet. Men med den rette ledelse kommer den enkelte person dog hurtigere og bedre gennem en forandring.

Forandringsledelse, Fagbøger

Kom godt igennem forandringer på din arbejdsplads

Fremtiden er uvis - det er helt sikkert. Det betyder, at man må forberede sig på, at der i alle virksomheder og organisationer vil ske både større og mindre forandringer, som vil påvirke både ledere og medarbejdere, ja hele organisaitonen.

Forandringsledelse

5 konkrete anvisninger til udflytning af arbejdspladser

Som en uddybning af artiklen Få de 5 vigtigste erfaringer med at flytte arbejdspladser får du her konkrete anvisninger på, hvordan du rent faktisk gør – hvis du står overfor en opgave med at udflytte arbejdspladser.

Forandringsledelse, kundecases

"Vi får hurtigere vores ledere med på de forandringer, vi skal igennem"

Læs om, hvordan JN Data strømlinede ledelsen ved at sende alle ledere og nøglepersoner på obligatoriske udviklingsforløb om transitionsledelse.

Forandringsledelse, kundecases

"Du lærer jo ikke en ny kultur at kende via e-learning"

Læs om, hvordan transitionsbegrebet er blevet en integreret del af CGI Danmark, hvad enten der er tale om lederudvikling, afvikling af afskedigelser, at få stressramte tilbage i job eller at overtage medarbejdere fra opkøbet virksomheder.

Forandringsledelse, kundecases

"Vi er jo ikke digitale enheder. Vi er mennesker af kød og blod"

Læs om, hvordan den britiske ambassade i Stockholm imødegik udfordringerne ved at kommunikere omhyggeligt, klæde linjelederne ordentligt på og ved at tilbyde de berørte medarbejdere outplacement.

Forandringsledelse, kundecases

"Mennesker løfter en forandring - ikke mål og strategier"

Læs om, hvordan Greisvig allerede det første år forbedrede resultatet med 100 millioner kroner ved en gennemgribende reorganisering, der fokuserede på en proaktiv tilgang til at forstå mennesker i forandring.

Forandringsledelse, kundecases

"Det er jo ikke raketvidenskab. Det er menneskevidenskab"

Læs om, hvordan Finansidata tog hånd om forandringerne og vendte forvirring til afklaring gennem klar og gennemsigtig forandringskommunikation og -ledelse.

Forandringsledelse, kundecases

"Hvem tør komme ud af sit kontor for at være der, hvor det virkelig gør ondt?"

Læs om, hvordan Nordisk Kellogg vendte udfordringer til muligheder og spredning til synergi. Gennem løbende ledelseskommunikation, ekstern støtte og outplacement til de berørte medarbejdere.